Събития Община Казанлък работи по проекти на стойност 80 млн. лева

Община Казанлък работи по проекти на стойност 80 млн. лева

Петък, 22 ноември 2013 г., 13:03
Размер на буквите

Община Казанлък работи проекти стойност 80 млн. леваПри голям обществен интерес от страна на граждани, представители на различни държавни органи, на бизнеса, институции, политически партии, общински съветници, неправителствени, младежки и др. организации, кметът Галина Стоянова се отчете за извършеното и постигнатите резултати във всички сфери на общинската дейност.

Тя подчерта, че съгласно направен анализ по методика на Министерството на финансите за общини с население над 50 000 души община Казанлък е на водеща позиция сред сравняваните 27 общини в България по отношение на редица основни показатели и показва финансова устойчивост, висока административна натовареност и ефикасност, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Кметът посочи, че към 31 декември 2011 г. размерът на задълженията на Община Казанлък по бюджет са 5 988 382 лв. През 2012 г. от просрочените стари задължения са разплатени 2 101 000 лв. До 30 септември 2013 г. са разплатени просрочени стари задължения в размер на 1 414 000 лв.

Единственият кредит, който Община Казанлък ще финансира с общински средства, е в размер на 1 835 327 лв. Той е взет, съгласно Решение № 162/09.04.2012 г. на ОбС - Казанлък, за асфалтиране на 46 улици на територията на общината. Погасени по него са 114 707 лв.

С Решение на ОбС – Казанлък са отпуснати 3 кредита по Фонд ФЛАГ – това е финансова институция, създадена с единствената задача да подкрепя общините при реализацията на европейски проекти, като отпуска кредити при най-ниска лихва за осигуряване на т.нар. мостово финансиране на общинските проекти, спечелени по оперативните програми. Тези кредити не се възстановяват със средства от общинския бюджет, а след верифициране на разходите по проектите, сумите се възстановяват от финансовите инструменти на ЕС.

Кредити по Фонд ФЛАГ за мостово финансиране на проекти, които Община Казанлък няма да връща със средства от общинския бюджет, са:

С Решение на ОбС № 591/30.05.2013 г. по проект Докоснати от древността - 83 001 лв. – вече са погасени; с Решение на ОбС № 592/30.05.2013 г. по проект за ИПГВР – 51 656 лв., кредитът не е усвоен; с Решение 593/30.05.2013 г. – по проект за ремонт/реконструкция и оборудване на МБАЛ Д-р Хр. Стамболски – 1 231 254 лв. – проектът приключи и е верифициран.

В своя отчет кметът на община Казанлък посочи направеното през последната година за подобряване на инфраструктурата, в социалната сфера, здравеопазването, образованието, културата, младежките дейности, туризма, спорта.

Община Казанлък работи по проекти на обща стойност 79 384 884 лв., т.е. в размер два пъти по-голям от общинския бюджет за 2013 г. По-важните проекти са Интегрираният воден проект - Етап 2; Изграждане на ВиК-инфраструктура за агломерация Крън; Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк Розариум и лесопарк Тюлбето, за който вече е избран изпълнител; проект В подкрепа на следващия програмен период; Изграждане на Центрове за настаняване от семеен и защитено жилище; два проекта за МБАЛ Д-р Христо Стамболски на обща стойност над 6 млн. лв.; проекти в социалната сфера, културата, образованието, туризма и в редица други области.

През 2013 г. е извършена реконструкция и подновяване на улици в Казанлък и населените места и на общинската пътна мрежа в размер на 1 443 496 лв. Асфалтирането на уличната мрежа е извършено след подмяна на водопроводната мрежа от ВиК ЕООД – Стара Загора, район Казанлък, и след изграждане на газопреносна система от Сити газ България. През 2012 г. акцентът в ремонта бе отварянето на западната пътна дъга на Казанлък, а през 2013 г . – отварянето на южната дъга с реконструкцията на улиците Кенали, Индустриална, Москва.

В подновяването на пътната инфраструктура Община Казанлък работи на принципа на равнопоставеност на града и населените места.

Направени са основни ремонти на училища и детски заведения, създадени са редица нови зали като Кафе Галерия, шахклуб на ул. Д-р Стамболски, обновена е залата на ул. Искра 4, изгражда се нова ритуална зала за радостни обреди, ремонтира се Младежкият дом.

Община Казанлък е най-големият работодател в сферата на социалните услуги - работи по 10 социални програми за заетост и предоставя заетост по тях на 355 лица.

Културата, младежките дейности и спортът са сред важните приоритети на общинското ръководство и там наистина има изключителна активност и са постигнати много добри резултати. Международното сътрудничество показва огромния интерес на градове от цял свят към Казанлък и той успешно се представя навсякъде в Европа, Китай и Япония. В сферата на туризма са организирани национални форуми и само през тази година Община Казанлък е носител на три престижни награди.

Кметът Галина Стоянова подчерта, че настоящото общинско ръководство прави всичко с огромно желание, дори и с по-малко ресурс, за да върне самочувствието на нашето голямо семейство – община Казанлък.

Тя благодари на Общинския съвет за изключително ползотворната съвместна работа, на бизнеса, на неправителствените, младежки и др. организации, както и на всички казанлъчани, които подкрепят Общината в нейните усилия да направи града и населените места привлекателни места за живеене. В допълнение на това, кметът каза, че е решен въпросът с т.нар. дупка в центъра на Казанлък и на нейното място през 2014 г. ще бъде създадено модерно градско пространство.

В края на своя отчет кметът Галина Стоянова връчи благодарствени адреси на бригаден генерал Димитър Шивиков - командир на 61 Стрямска механизирана бригада, гл. инспектор Анчо Шишков - началник на РС ПБЗН – Казанлък, гл. инспектор Стойчо Крачолов – ВНД началник на РУ Полиция – Казанлък, Костадинка Василева – председател на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Казанлък. Благодарствените адреси са за доброто сътрудничество на тези институции и тяхната подкрепа на местната власт в нейните усилия да решава възникнали проблеми на територията на общината и в цялостната й работа за просперитета на община Казанлък.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |