Събития Мини Марица изток ЕАД ще получи безвъзмездно финансиране от Фонд Козлодуй

Мини Марица изток ЕАД ще получи безвъзмездно финансиране от Фонд Козлодуй

Неделя, 17 ноември 2013 г., 14:59
Размер на буквите

Мини Марица изток безвъзмездно финансиране Фонд КозлодуйОбщо пет нови споразумения за безвъзмездна помощ на стойност над 85 милиона евро бяха подписани в Лондон между Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и донорите на Международния фонд Козлодуй (МФК).

В заседанията на 14 и 15 ноември 2013 г. на Мониторинговия комитет и на 26-ата Асамблея на донорите участваха министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, зам.-министър Иван Айолов, представители на Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие, съобщиха от пресцентъра но икономическото министерство. Детайлно бяха обсъдени проектите от двете направления, по които Европейският съюз отпуска средства за МФК – така наречения ядрен и не ядрен прозорец. Тази асамблея беше последната, на която се вземат решения за проекти по не ядрения прозорец. За следващия период 2014 - 2020 г. средствата ще отиват само за извеждането от експлоатация на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй.

Фондът отпуска допълнителна финансова помощ в размер на близо 35 млн. евро за изпълнението на пет високоприоритетни за страната ни енергийни проекти в рамките на не ядрения прозорец, което експертите определят като огромен успех. Парите ще отидат за нови машини, които да повишат ефективността на работата в Мини Марица изток; за модернизация и разширение на Системите за събиране на данни, наблюдение и управление и Системите за енергиен мениджмънт на Централното диспечерско управление към Електроенергийния системен оператор ЕАД. Постигнато е и принципно съгласие за подпомагане на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) и за изграждането на преносни газопроводни мрежи с автоматични газорегулиращи станции до Свищов, Панагюрище и Пирдоп, Банско и Разлог. Проектът е в съответствие с целите и приоритетите на Международен фонд Козлодуй, тъй като ще допринесе за намаляване на отрицателните последствия от затварянето на блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй чрез значително намаляване на консумацията на електричество и подобряване на енергийната ефективност при крайните потребители, в частност в жилищния сектор, поясни министър Стойнев. Над 75% от енергията, използвана от домакинствата, е за отопление и битово горещо водоснабдяване. Чрез подмяната на горивната база от електричество и въглища на природен газ, както и чрез въвеждането на ефективни технологии за вътрешно отопление, българските жители могат да намалят крайното си енергийно потребление с 15 до 30%. Очакваният размер на привлечени инвестиции в това направление е 90 милиона евро.

Бяха подписани и две нови споразумения за безвъзмездна помощ за рехабилитацията на хидроенергиен комплекс Белмекен - Сестримо – Чаира. Това ще подобри надеждността и гъвкавостта на българската електроенергийна система, ще гарантира поддържането на необходимите технически параметри, както и ще допринесе за оперативното оптимизиране на производството от базовите мощности на АЕЦ Козлодуй и топлоелектрическите централи каза министърът на икономиката и енергетиката.

От създаването на Фонда до момента в областта на не ядрения прозорец между МИЕ и Асамблеята на донорите са били подписани 35 споразумения на обща стойност 355,738 млн. евро.

По ядрения прозорец в Лондон страната ни има ново споразумение за субсидиране на стойност 50,8 млн. евро. С тези пари ще се осигури заплащането на работещите по извеждането от експлоатация на ядрените реактори в АЕЦ Козлодуй за периода 2014 - 2016 г. По този повод министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви: Голямата подкрепа от страна на Фонда и на Асамблеята за финансиране на заплатите на 650 души от професионалния състав на Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО), работещи по извеждането от експлоатация на блокове 1-4, е от съществено значение. Това е не само пример за осигуряване на дългосрочна перспектива за хората в тази област, но също така помага за запазване на разходите по обслужване на дейностите по извеждане от експлоатация  на най-ниско разумно ниво.

Подписано беше и Изменение на споразумение, с което се оказва експертна помощ на Агенцията за ядрено регулиране в областта на извеждането от експлоатация на старите реактори на АЕЦ. Споразумението ще продължи да действа в периода 2014 - 2016 г. и е на обща стойност 6,9 млн. евро.

С три нови споразумения за субсидиране на обща стойност 12,8 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на управлението на отпадъците от изведените от експлоатация блокове, за инфраструктурни проекти, свързани с доставка на оборудване и инженерингови услуги.

Пред Асамблеята на донорите министър Драгомир Стойнев подчерта, че изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци е с висок приоритет за България. В тази връзка сме благодарни за финансовата подкрепа на Международен фонд Козлодуй, отпусната през лятото на 2013 г. за изграждането на първия етап. Извършват се подготвителни дейности на площадката и се надяваме, че със съвместните ни усилия, заедно с Фонда ще направим възможно пускането на съоръжението в експлоатация през 2015 г., посочи Стойнев. Бих желал да изразя своята благодарност на Европейската комисия, на Асамблеята и на страните – донори, както и на Европейската банка за възстановяване и развитие за голямата подкрепа за извършената работа и за доброто сътрудничество, обобщи в заключение министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |