Събития Старозагорска област е на второ място в страната по размер на средна работна заплата

Старозагорска област е на второ място в страната по размер на средна работна заплата

Четвъртък, 14 ноември 2013 г., 16:35
Размер на буквите

Старозагорска област е на второ място в страната по размер на средна работна заплатаПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2013 г. се увеличават с 636 души, или с 0.6% спрямо края на юни 2013 г., като достигат 101 724.

Спрямо края на второто тримесечие на 2013 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство - с 5.8%, Строителство – с 4.8% и Селско, горско и рибно стопанство – с 3.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано във Финансови и застрахователни дейности – с 6.7%, Култура, спорт и развлечения – с 4.9% и др.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, съответно 30.6 и 13.9%.

В края на септември 2013 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 350 лица или с 0.3% по-малко, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство – с 822 наети и Преработваща промишленост – с 629 лица. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности Хотелиерство и ресторантьорство – с 23.4% и Строителство – с 8.6%.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за месец юли 2013 г. е 759 лева, за август – 758 лева и за септември – 847 лева. През третото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо второто тримесечие на 2013 г. с 0.5% до 788 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: Финансови и застрахователни дейности – с 5.8%, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – с 4.0% и Преработваща промишленост – с 3.2%.

През третото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата намалява с 1.4% спрямо третото тримесечие на 2012 г., като най-голямо е намалението в икономическите дейности Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – с 14.2%, и Финансови и застрахователни дейности – с 10.7%.
 
Средна брутна месечна заплата по сектори

средна работна заплата

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2013 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София (столица).
 
Средна брутна месечна работна заплата по области (лева)

Старозагорска област е на второ място в страната по размер на средна работна заплата

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |