Събития Бюрокрацията и корупцията са сред основните спънки за бизнеса и през 2013 г.

Бюрокрацията и корупцията са сред основните спънки за бизнеса и през 2013 г.

Петък, 08 ноември 2013 г., 15:34
Размер на буквите

Бюрокрация корупция основни спънки бизнес 2013 г.Мудното административно обслужване, нестабилното законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция са главните пречки за бизнеса и през 2013 г. Това показват резултатите от анкетно проучване на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) за условията за бизнес и инвестиции в страната, осъществено в края на октомври.

Проучването е проведено с цел оценка на условията за бизнес и инвестиране в България като отчита и настъпилите промени в това отношение спрямо миналата година. Изследването обхваща и очакванията на фирмите за най-неотложните действия, които ще подобрят бизнес климата през 2014 г.

Основните проблеми, които продължават да възпрепятстват фирмите през 2013 г., са бавната администрация и променливото законодателство, посочват около 80% от отзовалите се на анкетата фирми. Сериозни пречки през 2013 г. са корупцията и неформалната икономика, при които се наблюдава задълбочаване. Нараства делът на фирмите, които се оплакват от корупция - от 59% през 2012 г. на 68% през 2013 г. и от нелоялна конкуренция от страна на сивия сектор – 66%, при 54% през 2012 г.

Размерът на корпоративния и подоходния данък, инфраструктурата и финансовата стабилност на държавата са важни аспекти от инвестиционния климат, които членовете на БТПП оценяват най-високо спрямо останалите условия за бизнес. Въпреки че финансовата стабилност в страната се оценява относително високо, повече от половината от членовете на БТПП (58%) смятат, че e настъпило влошаване спрямо 2012 г. Недоволството на фирмите през 2013 г. основно е по отношение на функционирането на съдебната система и състоянието на енергетиката, показва изследването.

Настъпили са и положителни промени, показват още резултатите от проучването. Намаляват фирмите, на които държавата бави връщането на данъчен кредит – от 30% през 2012 г. на 21% през 2013 г. Според 20% от фирмите, през тази година държавата е по-редовна в разплащанията. 39% от фирмите отчитат подобрение в публичната инфраструктура.

Независимо от това, БТПП припомня, че в различни населени места продължават да се прилагат административно наложени режими и процедури, без законово основание, и настоява да бъдат премахнати, а законово регламентираните режими - да се облекчат.

Сериозните пречки и притеснения на представителите на бизнеса се отразяват и на очакванията им за 2014 година. Устойчиво и предсказуемо законодателство, рязко намаляване на регулаторната тежест и на бюрокрацията на всички нива, строги мерки срещу сивия сектор и нелегалния внос са най-често посочваните наложителни действия за подобряване на бизнес климата през 2014 г.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |