Събития ТПП - Стара Загора предлага консултантски услуги за проекти по Технологична модернизация за малки и средни предприятия

ТПП - Стара Загора предлага консултантски услуги за проекти по Технологична модернизация за малки и средни предприятия

Понеделник, 28 октомври 2013 г., 08:19
Размер на буквите

ТПП - Стара Загора предлага консултантски услуги за проекти по Технологична модернизация за малки и средни предприятия Процедура за подбор на проекти по Технологична модернизация за малки и средни предприятия е обявена от главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Дирекцията е управляващ орган на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013.

От финансовата помощ могат да се възползват микро, малки и средни предприятия. След кандидатстване и одобрение на проекта микро и малки предприятия могат да получат безвъзмездно до 70% от общите допустими разходи по проекта. За средните предприятия този процент е 60. Финансират се дейности, свързани с инвестиции в предприятията и услуги при подготовката и изпълнението на конкретния проект.

Размер на финансовата помощ, която може да бъде получена безвъзмездно

Категория предприятие / Размер на помощта

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Минимален размер
на помощта при кандидатстване

100 хил. лева

200 хил. лева

300 хил. лева

Максимален размер
на помощта

500 хил. лева

1 млн. лева

2 млн. лева

Допустими дейности по елемент Инвестиции са: придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; придобиване на нематериални активи, пряко свързани с постигане на целите на проекта.
В елемент Услуги попадат: консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение; визуализация на проекта; одит на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага на фирмите консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение и съдействие при последващото изпълнение на проектите. Палатата има богат опит от десетки изработени и успешно защитени проекти по оперативните програми. 

Лице за контакт: Красимир Стоименов

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
тел./факс 042 626 033; 042 626 297; 042 639 627
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |