Събития От 2015 г. общините няма да определят такса смет на база данъчните оценки на имотите

От 2015 г. общините няма да определят такса смет на база данъчните оценки на имотите

Четвъртък, 03 октомври 2013 г., 08:04
Размер на буквите

2015 обищини такса смет база данъчна оценкаМинистерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. С него се прецизират нормите за освобождаване на сгради със сертификати за клас на енергопотребление В, C и D по Закона за енергийната ефективност. Нормативната уредба относно сертифициране на сградите позволява преиздаването на сертификати при определени условия.

Това обстоятелство не е взето предвид в данъчния закон, което води до противоречия при практическото прилагане на данъчното облекчение. За постигане целите на освобождаването от облагане с данък върху недвижимите имоти е предложено изрично да се установи, че то се извършва за максимален срок от 10 години след преустройство на сградите, водещо до постигане на енергийна ефективност, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предвижда се възможността данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства в България да бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. Предложението представлява първата стъпка в посока преминаване към имуществено данъчно облагане на превозните средства, определено на база нивата на емисии вредни вещества. Данъчното облекчение ще бъде в две разновидности – намаления от годишния данък върху превозните средства в размер на 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и екологични категории.

Предлага се освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък при придобиване на имущества на специфична категория недвижими имоти – храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършването на богослужение, както и на поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването се отнася за посочените имоти, собственост на всички регистрирани вероизповедания в страната.

Друга промяна, предложена с проекта, е от 2015 г. да отпадне възможността общините да събират такса битови отпадъци в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |