Събития Регионалните академични центрове ще решават конкретни проблеми на бизнеса

Регионалните академични центрове ще решават конкретни проблеми на бизнеса

Четвъртък, 22 август 2013 г., 15:24
Размер на буквите

Регионалните академични центрове ще решават конкретни проблеми на бизнесаПоредната среща за изграждане и структуриране на дейността на Регионален академичен център Стара Загора се проведе в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Такива структури, които няма да се регистрират като самостоятелни юридически лица, се създават и в други региони на България.

Създаването на регионалните академични центрове е формата, чрез която Българската академия на науките се отваря към обществото и най-вече към бизнеса. Науката е за всички и е процес, който е в постоянно развитие и днес е важно да е в помощ на предприемачите. Това е тезата, която защити проф. чл. кор. Димитър Димитров. Той е съветник на председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров и е координатор на националната мрежа РАЦ. Проф. Димитров уточни, че предложеното откриване и сътрудничество към предприемачите е революционен ход. БАН е институция с утвърдени през десетилетията правила на работа и в доста области е била затворена система. Промените не винаги са лесни, но в други европейски страни конкретни проблеми на бизнеса също се решават чрез подобни структури. Професорът прикани ръководителите на фирми да създават идеи и да се обръщат към БАН с конкретни искания. Проф. Димитров увери, че българските научни звена имат потенциал и желание да работят по конкретни и практически въпроси. Това не винаги се случва, защото обществото няма добра информация за възможностите на БАН. Затова проф. Димитър Димитров предостави на участниците в срещата пълна информация за 40 института на БАН, актуалните теми, по които работят колегите му и с кого си сътрудничат при решаването на задачите, какво предлагат на бизнеса. Той уточни, че взаимодействието с предприемачите е осъзната необходимост и целта е тя да води до практически резултати.

Активната страна в този процес трябва да бъдат ръководителите на предприятията. По време на срещата в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора те също дадоха предложения за развитие на бъдещото сътрудничество и посочиха примери, по които учени от БАН могат да работят, за да се достигне до внедряване на нова технология в практиката. Целта на Регионалния академичен център Стара Загора е да направи връзката между фирмите от региона и науката много по-пряка.

Председателят на Търговско-промишлената палата Олег Стоилов, който е и координатор на групата, която работи за създаването на Регионален академичен център Стара Загора, пое ангажимент да събере и обобщи всички предложения, идеи и конкретни задания, заявени от страна на бизнеса. Още в следващите седмици те ще достигнат до ръководителите на научните звена на БАН. Те от своя страна ще предложат решение, като работят пряко с възложителя. Нормално е при този процес да се подпише и договор, като голям плюс е, че чрез регионалните академични центрове ще се използва потенциала на многобройни звена от цялата страна.

На 23 септември в София предстои среща на регионалните координатори на академични центрове в страната с ръководството на БАН и на научните институти. На нея ще се създаде Съвет на координаторите, който ще позволи да се прави обмен на информация на национално ниво и постигане на максимално широка основа при решаването на всеки конкретен проблем.
Регионалните академични центрове ще си сътрудничат пряко с общините и с университетите. БАН има и директен контакт с правителството и има принципно разбирателство с вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева да предоставя информация и да извършва консултации по важните за бизнеса въпроси. Планира се хората на науката да окажат помощ при управлението на държавата. Съвместно с представители на бизнеса, обединени в регионалните академични центрове, те ще подготвят по-дългосрочна програма за развитието на страната, която може да обхваща период от 20 години.

На срещата в Търговско-промишлена палата - Стара Загора бяха коментирани възможностите за по-ефективна работа по проекти и усвояване на средствата, отпускани по европейските програми. Въпреки че регионалните академични центрове няма да имат юридическа самостоятелност, с проекти може да кандидатстват техни членове, като се обединят в консорциуми. 

Всяка фирма, която има интерес да бъде член на РАЦ Стара Загора или да взаимодейства с новата научна структура, може да потърси контакт и повече информация в Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Регионален академичен център Стара Загора ТПП - Стара Загора, 2013

Регионален академичен център Стара Загора

 

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |