Събития ЦИЕС ЕООД започва обучения по нови професии и специалности

ЦИЕС ЕООД започва обучения по нови професии и специалности

Сряда, 15 май 2013 г., 13:05
Размер на буквите

ЦИЕС бучения нови специалностиЦентърът за професионално обучение към Центъра за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС) в Стара Загора разшири обхвата на лицензията си за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на квалификация.

Центърът започва обучения по следните нови професии и специалности:

  • професия Сътрудник в маркетингови дейности, специалност Маркетингови проучвания, втора степен на професионална квалификация;
  • професия Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Възобновяеми енергийни източници, трета степен на професионална квалификация;
  • професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Газова техника, втора степен на професионална квалификация;
  • професия Монтьор по комуникационни системи, специалност Телекомуникационни системи, втора степен на професионална квалификация.

От изключителна важност са професиите: Техник на енергийни съоръжения и инсталации и Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации. От 1 април 2013 г. влезе в сила Наредба на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Според нея лицата, които извършват дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници задължително трябва да се впишат в регистъра по чл. 20а от Закона за възобновяемите източници (ЗЕВИ). Те трябва да представят списък на персонала, който трябва да притежава необходимата професионална квалификация за тези дейности.

ЦИЕС ЕООД - Стара Загора има дългогодишен доказан опит в провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |