Събития Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

Събота, 11 май 2013 г., 09:58
Размер на буквите

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаОбласт Стара Загора е разположена в центъра на България. Централното географско положение осигурява естествени конкурентни предимства за предприятията, които извършват дейност в региона. През територията на областта преминават магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни линии.

Пресичат се трасетата на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки между северната граница на България при р. Дунав и южната граница на страната с Гърция и Турция. Приключването на строежа на автомагистрала „Тракия“ осигурява удобна автомобилна връзка от столицата до морето и дава допълнителен стимул за развитие на бизнеса от региона.

През 2013 година се очаква да започнат процедурите, насочени към изграждане на модерно летище за международни карго превози и на логистичен център към него. Сериозен инвестиционен интерес към реконструкцията на летището и възобновяване на дейността му е заявен през 2012 година от крупни инвеститори от Китай, Индия и Корея. Предвижда се летището да обслужва товарни полети и да се превърне във врата за стоки от цял свят за европейските пазари. Теренът е разположен в непосредствена близост до Стара Загора, южно от града.
Стара Загора има отлично изградени комуникации и инфраструктура, позволяваща използването на природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия и това им дава още едно предимство пред конкуренти от други региони.  

Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5151,1 кв. км. На територията ѝ се намират най-големите находища на Балканския полуостров на лигнитни въглища, които се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоелектрически централи. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сериозни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към изграждането на нови мощности на централите и към модернизация на съществуващи мощности и на техниката. Сред другите важни природни ресурси на региона са плодородните земеделски земи, горите и десетките минерални извори.

Областният град Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора и е с географски координати 42o25‘ северна ширина и 25o37‘ източна дължина. Средната надморска височина на града е 197 м.

Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове – Опан и Братя Даскалови са със статут на села.

Средната продължителност на живота в България е 76,4 години при жените и 69,2 години при мъжете и стойностите са относими и към населението на региона. Средните стойности за държавите от Европейския съюз са съответно 80,8 години за жените и 74,3 години за мъжете.
Гъстотата на населението в област Стара Загора е 67 души на 1 квадратен километър, като най-високата стойност е в областния град, където на 1 квадратен километър живеят средно по 160 души.

Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. В периода между двете официални преброявания 2001 – 2011 година населението на страната намалява с 564 331 души, при средногодишен темп на намаление 0,7%.

По данни на държавната администрация населението на област Стара Загора е 357 944.

В община Стара Загора живеят 172 278 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната.

 

илко груев

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |