Събития ДКЕВР намалява цените на тока средно със 7%

ДКЕВР намалява цените на тока средно със 7%

Вторник, 05 март 2013 г., 09:01
Размер на буквите

ДКЕВР намалява цени ток средно 7%Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) намалява крайните цени на електрическата енергия за битови потребители от 5 март 2013 г. Средното намаление на цените за ЧЕЗ е 6,7%, за ЕВН - 7,3% и за ЕНЕРГО ПРО - 5,3%.

Предложеното намаление на цените на електрическата енергия от 5 март 2013 г. за битовите потребители се дължи на следното:

  • Намаление на признатия максимален размер технологични разходи (загуби по мрежата) за електроразпределителните дружества от 15% на 12%, което намери отражение в цената за пренос на ниско напрежение.
  • Корекция на цената на Обществения доставчик, по която продава електрическа енергия за регулирания пазар, като е отразено намалението на цените на електрическата енергия на производителите, използващи природен газ като основно гориво.
  • Промяна на тарифната структура, като се създават условия за стимулиране на потреблението на нощна енергия, което от своя страна се очаква да създаде условия за по-балансирано управление на електроенергийната система като цяло.

В проекта на решение на ДКЕВР са публикувани и крайните цени на енергията за клиентите на ниско напрежение, което ще даде възможност на доставчиците на електрическа енергия да фактурират на клиентите си по една цена. Допълнителна информация за елементите, които са включени в нея дружествата ще предоставят на гърба на фактурата.

Предложеното намаление на цените за битовите потребители от 5 март 2013 г. не включва промяна в квотите на производителите, участващи във формирането на т.нар. миксова цена, т.е. запазени са утвърдените от комисията квоти за производителите за регулирания пазар от 1 юли 2012 г.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |