Събития НАП въвежда златен стандарт за коректните фирми

НАП въвежда златен стандарт за коректните фирми

Петък, 22 февруари 2013 г., 13:57
Размер на буквите

НАП златен стандарт кореектни фирмиПо инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Министерството на финансите от 1 март се въвежда златен стандарт в Националната агенция по приходите (НАП). Това ще доведе до поощряване на коректните данъкоплатци.

Фирмите, които покриват златния стандарт ще получават обратно надвнесения от тях данък върху добавената стойност в срок до 10 дни след подаване на искане за възстановяване. Това е едно от облекченията за коректните към държавата дружества, които съвестно спазват данъчното и осигурително законодателство, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

Освен ускореното възстановяване на ДДС, дружествата, които покриват критериите за златен стандарт, ще получат и по-бързо обслужване в офисите на НАП в страната. Те ще бъдат проверявани по-рядко, ще се радват на персонално съдействие при получаване на методическа помощ при прилагане на законодателството. В допълнение на всичко това, всички ревизии и проверки на златните клиенти на НАП ще се провеждат само на място в предприятието като това ще намали административната тежест, ще облекчи фирмите и ще съкрати техните разходи.

Експерти на НАП разработиха 12 ясни и публични критерии за покриване на изискванията на златния стандарт. Част от тях са: да имат регистрация по Закона за ДДС, която да не е прекъсвана; да осъществяват комуникация с НАП предимно по електронен път; да нямат влезли в сила наказателни постановления; да не са в несъстоятелност или ликвидация; да са на печалба през предходните три години; да липсват данни за рисково поведение и др. Условието е всяка фирма, през всяка една от предходните три години да е подала най-малко четири искания за възстановяване на ДДС на обща стойност над 1,2 млн. лева годишно.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Актуални новини

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |