Избори 2011 Гласуваме в две урни с 3 или 4 бюлетини

Гласуваме в две урни с 3 или 4 бюлетини

Петък, 21 октомври 2011 г., 18:10
Размер на буквите
гласуване син химикал избори 2011

За да е валиден вотът, гласуването в неделя трябва да се извърши със знак X и с химикал със синьо мастило. Пред всяка избирателна секция ще има подробно информационно табло и избирателите трябва да се информират къде в бюлетините се намират имената, които ще отбележат, казва Таньо Брайков, председател на Общинската избирателна комисия - Стара Загора.

- Г-н Брайков, нека уточним - какви избори ще се произведат на 23 октомври?

- На 23 октомври ще се произведат избори за 1. президент и вицепрезидент, 2. кмет на община, 3. за общински съветници и 4. кметове на кметства (само в определени населени места). В Старозагорска община в 17 села ще се проведат избори за кметове на кметства.

Единият избирателен списък за изборите ще е за президент и вицепрезидент, другият - за кметове и за общински съветници.

Бюлетините, с които ще се гласува, са интегрални (една бюлетина включва всички кандидати) и също ще са два вида. Едните са за президент и вицепрезидент. На гърба им квадратчетата, върху които ще се поставят печатите от секционните избирателни комисии, са в лилав цвят. На бюлетините за общински съветници, кметове и кметове на кметства квадратчетата са оцветени в черно.

Изборният ден започва точно в 6 часа и ще завърши в 19 часа. Може да приключи и в 20 ч., ако пред избирателните секции има хора, но не по- късно. Дори да има хора пред секциите, изборите приключват в 20 ч.

- Как ще се извършва гласуването?

- Гласуването ще се извършва със знак X и с химикал със синьо мастило. Пред всяка избирателна секция ще има подробно информационно табло. На него ще са изложени номерът на секцията, всички адреси, които гласуват в тази секция и видовете бюлетини. На отделно табло ще е бюлетината за президент и вицепрезидент, на друго - за общински съветници, кмет и кметове на кметства. На трето - кандидатите за общински съветници в листите на отделните партии. Освен това на таблото пред секцията ще има сложена указателна табела формат А4, на която ще е написано, че гласуването се извършва със знак X и син химикал и това ще бъде изобразено графично. Същата табела ще има и в стаичката за гласуване.

Бюлетините ще се раздават от членовете на секционните избирателни комисии, в тъмната стаичка бюлетини няма.

- Г-н Брайков, какъв е самият процес на гласуване?

- Процесът на гласуване е следният - избирателят влиза, показва си личната карта, отбелязват го в двата вида избирателни списъци, личната карта остава пред съответния член на комисията, дават му се по една от всеки вид бюлетини, като на мястото на квадратчето се поставя печат.

Избирателят влиза. Отбелязва си вота. Излиза и на бюлетините се поставя втория печат – във второто квадратче.

След това бюлетините се пускат в съответната урна от избирателя. Той се подписва, взима си документа за самоличност и напуска секцията.

- Ако избирателят маркира своя избор със знак, различен от X, или с друг химикал, това прави ли избора му невалиден?

- Законът е категоричен – Хикс със син химикал. Всеки друг знак означава недействителност на бюлетината. Има различни вариации на знака X. Те са изброени в едно решение на ЦИК и ще бъдат раздадени заедно с изборните книжа на секционните избирателни комисии, за да могат да сложат и тях на видно място. Предвижда се вариант за валидност на бюлетината, ако този знак X излиза от квадратчето, но не засяга полето или квадратчето на следващия кандидат.

- Ще има ли възможност хора, които не са с постоянен адрес в Стара Загора, да гласуват за кмет и общински съветници тук?

- Избирателните списъци са изготвени по постоянен адрес, т.е. по адреса, който е записан в личната карта на гражданите.

Има една категория граждани, които ще гласуват по настоящ адрес. За тази цел те до 8 октомври трябваше да подадат съответните заявления. По тях ще бъдат извършени корекции в съответните избирателни списъци. Има друга категория граждани, които са си сменили постоянния адрес в последните по-малко от 4 месеца. Те, ако направят справка, ще видят, че са записани да гласуват за президент по новия си адрес, а за кмет и общински съветници - на стария. Вариантът е да бъдат допълнени в избирателните списъци и да гласуват по стар адрес или да гласуват на две места за различните видове избори.

Единственият вариант за гласуване на лице, без то да присъства в списъка, е ако по някаква причина при съставянето на основния избирателен списък лицето е било пропуснато, но притежава лична карта, от която се вижда, че адресът му дава право на гласуване. Тогава председателят на секционната комисия го дописва под чертата и човекът има право да гласува.

Студентите и учениците, които не са от този град, могат да гласуват за президент и вицепрезидент, а по постоянен адрес - и за кмет и общински съветници. Във всяка секция може да гласуват за президент и вицепрезидент със заверена за тази година студентска или ученическа книжка.

- В колко секции ще гласуват старозагорци и как ще се осъществи охраната на бюлетините?

- В 205 секции. Около 12 от тях ще бъдат предвидени за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. На дъската пред ОИК в сградата на Общината може да се види местоположението на тези секции. Ще бъде оповестен и телефон на общинската администрация, на който могат да звънят хора с увреждания. Ще им бъде оказана необходимата помощ с автомобил и хора за транспорт до съответната секция. Поради обстоятелството, че тази година изборите са два, самото броене на бюлетините ще отнеме много време, попълването на протоколите навярно ще се забави и съответно по-късно ще бъдат обработени самите изборни резултати. Ако изборният ден приключи в 20 ч., ще трябват минимум 2 часа на секционните комисии да си попълнят протоколите и да си направят съответните засечки. Броят на подписите в избирателните списъци трябва да бъде равен на броя на бюлетините, независимо действителни или недействителни са те. Може да се наложи да се брои наново при несъвпадение на бройките.

Тази година има създадена специална комисия по текст от новия Изборен кодекс. Тази комисия ще бъде в зала 1 в сградата на общината. Ще приема всички изборни книжа и ще ги запечатва. Тя ще отговаря за съхранението им. Ние сме взели всички мерки за сигурност на документите.

Зала 1 започва да се охранява от 22 октомври и със COT и физическа охрана. Същевременно в залата и извън нея ще има осигурено 24-часово видео наблюдение от момента, в който бюлетините влязат там до момента, в който ги заключим и запечатаме долу в мазето на Общината. Всичко това се прави с цел при евентуални дела за оспорване на изборите, както се случи на миналите избори за кмет в Стара Загора, никой да няма основание да твърди, че е имало интервенция върху чувалите. Служители на Областната дирекция на МВР в Стара Загора ще поеме охраната на целия изборен процес.

По време на гласуването в секциите ще се допускат застъпници, наблюдатели, журналисти. След приключване на избора всяка секция е длъжна да им предостави при тяхно желание извлечение от протокола с изборните резултати. Това извлечение ще бъде залепено и на външните табла. Информация относно изборните резултати ОИК ще дава след започване на процеса по вкарване на протоколите в информационните системи.

- Имате ли притеснения, че избирателите могат да се объркат, защото бюлетините са доста дълги?

- Всеки избирател ще има достатъчно време преди да гласува да разгледа обстойно информационното табло пред секцията, да прочете внимателно имената на кандидатите, да види в коя част на бюлетината е неговият кандидат, изобщо да се подготви предварително и да не се притеснява в тъмната стаичка, че може да обърка нещо.

Интервю: вестник Старозагорска предизборна поща

  • Проверете къде ще гласувате. Проверката става чрез въвеждане на ЕГН или адрес. Проверката се извършва в сайта на ГРАО и е необходимо приемане на сертификата за сигуронст.
 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |