Избори 2011 248 граждани на други държави в ЕС искат да гласуват у нас

248 граждани на други държави в ЕС искат да гласуват у нас

Петък, 21 октомври 2011 г., 08:52
Размер на буквите
Избори

Избирателните списъци за изборите на 23.10.2011 г. за избиране на общински съветници и кметове и за избиране на президент и вицепрезидент на републиката са отпечатани и предадени на областните управители. Общият брой на избирателите, български граждани, отпечатани в избирателните списъци за местните изборите, е 6 514 917, а за президентските избори – 6 933 748, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Право да избират общински съветници и кметове имат и гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, които имат статут на продължително и постоянно пребиваване в страната. Броят на заявилите желание да упражнят това свое право и включени в избирателните списъци – част II граждани на други държави членки на Европейския съюз е 248.

Общият брой избиратели, заличени от избирателните списъци, по информация на Министерство на външните работи, че са заявили желание да гласуват извън страната, е 32 390.

От избирателните списъци са заличени 7 430 лица по информация на ГД Изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието, че изтърпяват наказание лишаване от свобода.

От избирателните списъци за общински съветници и кметове са заличени 444 749 лица с настоящ адрес в чужбина към 22.06.2011 г.

Заличени от избирателните списъци по постоянен адрес и вписани в избирателните списъци по настоящ адрес за местните избори са 94 507 лица, а за президентските – 90 888.

Издадени са удостоверения за гласуване на друго място на 49 избиратели, които са заличени от избирателните списъци по постоянен адрес.

От избирателните списъци за президент и вицепрезидент на републиката по постоянен адрес са заличени 12 лица, поради издадени им удостоверения за гласуване в определено населено място.

След приключването на изборите на 23.10.2011 г. и балотажът на 30.10.2011 г. ГД ГРАО ще извърши проверка за двойно гласуване, съгласно чл.26, ал.1, т.41 от Изборния кодекс.

Във връзка със съпоставянето на данните от преброяването на населението и избирателните списъци от Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомяват, че съгласно чл.4, ал.1 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България (ЗПНЖФРБ) през 2011 г., обект на преброяването са българските граждани, които живеят постоянно в Р България. Не са обект на преброяването българските граждани, напуснали страната преди 01.02.2010 г. и техните семейства (чл.5, т.1 от ЗПНЖФРБ), т.е. преброяването не обхваща всички български граждани.

Един от основните принципи при провеждане на преброяването е декларативността, т.е. гражданите имат свобода да посочват каквито данни решат и няма механизъм за проверка на тяхната достоверност.

Преброяването на населението е единственият начин да се установи каква част от регистрираните лица живеят към определен момент в дадено населено място. Една от основните цели на преброяването е въз основа на данните от него да бъдат извършени демографски, миграционни, социални и др. видове анализи за решаване на образователни (къде и колко училища да се построят), здравни (къде и колко болници са необходими), транспортни (какъв транспорт към кварталите и близките населени места са необходими) и др. проблеми на населението.

За разлика от ЗПНЖФРБ Законът за гражданската регистрация задължава в регистъра на населението да се вписват всички български граждани, независимо от местопребиваването им (в Р България или чужбина), като гражданската регистрация на физическите лица в Р България се основава на актовете за тяхното гражданско състояние (чл.2, ал.1 от ЗГР), т.е. зад всеки запис на лице в регистрите стои официален писмен документ, а не твърдение (както при преброяването). Всяко раждане или смърт на български гражданин се отразява в регистрите срещу документ (без такъв отразяването е невъзможно), т.е. това са писмени документи с доказателствена сила.

От гореизложеното е видно, че разликите в целите и методите при преброяването (това е анкетния метод) и при гражданската регистрация (вписване срещу документ) предполагат и разлика в данните, отчитани с различните методики – около 7,4 млн. са преброените български граждани, а в регистъра на населението фигурират около 8,5 млн. живи български граждани, живеещи у нас и в чужбина.

Става ясно, че преброяването на населението няма релация с избирателните списъци, тъй като същите не се съставят на базата на данни от преброяването, а въз основа на регистъра на населението.

Ключови думи:
 
Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |