covid info


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

 • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
 • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Министър Петя Аврамова: От 1 март тол системата тръгва, очаквам транспортният бранш да се мобилизира
Четвъртък, 27 февруари 2020 г., 15:06

EKЩе съдействаме да бъде постигнато споразумение между превозвачите и националните доставчици на услуги да бъде безплатно ползването на бордови устройства и GPS тракери, като разходите бъдат покрити от предвидените комисионни за услуги в рамките на 7%, които националните доставчици получават от Агенция Пътна инфраструктураТова коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в интервю за БНТ.

Тол системата има техническа готовност да стартира от 1 март и да започне търговска експлоатация, посочи Аврамова. Проблем е готовността на превозвачите да се оборудват от 1 март с бордови устройства и GPS тракери. 

 
Изработва се генерален план за организация на движението в Стара Загора
Сряда, 26 февруари 2020 г., 15:34

EKСтартира процедура по изработване на Генерален план за организация на движението на територията на община Стара Загора. Това съобщи днес на пресконференция ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Той допълни, че досега съществуват само транспортни планове за отделни градски пространства. От думите му стана ясно, че предстои обща работна среща с ръководството на сектор Пътна полиция пpи ОД нa MBP Cтapa Зaгopa, по време на която ще се определят участъците с висока концентрация на катастрофи в града.

За нас е предизвикателство да направим Генерален план за организация на движението, който да бъде удобен и приемлив за всички и да обхване голямата част от проблемите на гражданите. Приветствам Община Стара Загора, че подхожда отговорно към проблемите на пътната безопасност и цели подобряване на достъпността и пътната безопасност, каза представителят на фирмата изпълнител на проекта Диана Русинова.

 
Обява на Община Стара Загора за публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в поземлен имот
Вторник, 25 февруари 2020 г., 17:34

Община Стара ЗагораНа 25.03.2020 г. от 10.00 часа да се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/ - 3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива, партер, три надземни нива и терасовиден етаж.

 • Начална тръжна цена 1 915 000 лева без ДДС
 • Депозит за участие 300 000 лева
 • Стъпка на наддаване 190 000 лева
 
Определят местата за продажба на сладолед и слънчеви очила в Стара Загора
Вторник, 25 февруари 2020 г., 12:22

продажба на сладолед и слънчеви очила в Стара ЗагораЖребиите за определяне на местата за продажба на сладолед и слънчеви очила в Стара Загора ще се състоят на 24 март. Определените места по утвърдените схеми от главния архитект на Общината и критериите за участие са достъпни на сайта на администрацията, в секция Обявления. (https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya)

Разполагането на временните преместваеми обекти за продажба на слънчеви очила е за времето от 1 април до 30 септември. Конкурсната документация се закупува от 8.30 часа на 9 март до 16.00 часа на 13 март от Административно бюро Център (ул. Хаджи Димитър Асенов №22, източен вход). Цената на тръжните документи е 10 лева. Жребият за 8-те места ще се състои на 24 март, от 10.00 часа, във фоайето на зала П. Р. Славейков.

 
Покана за участие в Конференция Нова жилищна политика
Понеделник, 24 февруари 2020 г., 18:03

Нова жилищна политикаОбществен дарителски фонд - Стара Загора отправя покана за участие в Конференция Нова жилищна политика. Тя ще се проведе на 25 февруари 2020 г. (вторник), в залата на Търговско-промишлената палата - Стара Загора на ул. Георги С. Раковски 66. Начален час 11:00 часа.

Конференцията се реализира по проект Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът се изпълнява от Обществен дарителски фонд - Стара Загора в партньорство със Свят без граници, гр. Стара Загора и Институт за градско развитие, гр. Пловдив.

Основната цел на проект Застъпническа кампания за социални жилища и жилищни терени в общините Стара Загора, Пловдив и Марица е да постигне реформиране на местните политики за строителство на социални жилища и предоставяне на жилищни терени за лица и семейства в крайна нужда.

 
Европейският съюз отделя 232 милиона евро за борба с коронавируса
Понеделник, 24 февруари 2020 г., 17:54

EKЕвропейската комисия работи денонощно на всички фронтове в подкрепа на държавите членки на ЕС и на международните усилия за предотвратяване разпространението на коронавируса (COVID-19). За да повиши глобалната готовност, предотвратяването и ограничаването на вируса, Комисията обявява днес нов пакет от финансова помощ на стойност 232 милиона евро. Една част от тези средства ще бъде разпределена незабавно за различни сектори, а останалата ще бъде отпусната през следващите месеци.

Следвайки развитието в Италия, Комисията засилва подкрепата си за държавите членки в контекста на текущата работа по подготовка, действия в извънредни ситуации и планиране на реакцията.

Новото финансиране от ЕС ще помогне за откриване и диагностициране на заболяването, за грижи за заразени хора и за предотвратяване на по-нататъшно предаване в този критичен момент.

 
Становище на АОБР относно Проект на ЗИД на Закона за ограничава на изменението на климата
Събота, 22 февруари 2020 г., 10:19
ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС
ОТНОСНО: Ваше предложение за Проект на Закон за допълнение на Закона за ограничава на изменението на климата
УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

AOBEОбръщаме се към Вас във връзка с предложението за Проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на изменението на климата, внесено между първо и второ четене от Вас и народния представител Димитър Бойчев Петров. В предложения нов §6 е записано, че предприятията, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, ще могат да получават помощ за разходите за непреки емисии само за периода 1 юли 2020 г. - 31 декември 2020 г., като размерът ѝ не следва да надвишава половината от годишния бюджет от 33 млн. лв., т.е. 16,5 млн. лв. Това представлява рязко изменение на рамката, предложена от вносителя на законопроекта - Министерски съвет, която е годишен бюджет на помощта от 33 млн. лв. и период на прилагане 1 юли 2019 - 31 декември 2020 г.

 
Вина по древен метод ще създава Александра Винеярдс
Петък, 21 февруари 2020 г., 14:48

Aleksandra-esteitС нова винарна ще радва многобройните си почитатели Александра Винеярдс. Дейностите по строителството и оборудването на винарната ще приключат в края на лятото. Тя ще се намира в чирпанското село Средно градище. Технологичното й оборудване става факт по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Във винарната ще експериментираме направата на вино в различни съдове по обем и като материал. Ще имаме т. нар.бетонови яйца, които са много добри в технологично отношение за ферментация на бели вина, особено за шардоне.

Ще правим и експерименти с глинени съдове, които от хилядолетия и до ден днешен се използват в Грузия - страна, за която има доказателства, че е правила вино отпреди 8000 години и е родината на винопроизводството.

Това разказва пред вестник Национална бизнес поща Светлана Славова, собственик и управител на Александра Винеярдс. Древният грузински метод за производство на вино в глинени съдове квеври е в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

 
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за декември 2019 г. е 1226 лева
Петък, 21 февруари 2020 г., 11:24

заплатиПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2019 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 99.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности Селско, горско и рибно стопанство - с 6.7% и Административни и спомагателни дейности - с 5.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - с 23.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите Преработваща промишленост и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети- съответно 31.9 и 12.8%.

 
Институции и работодатели от Стара Загора обединяват усилия за задържане и привличане на кадри
Четвъртък, 20 февруари 2020 г., 13:47

Проект за повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна силаТърговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с областната администрация работят по проект за повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила. Той е финансиран по Оперативна програма Добро управление. На 20 февруари беше създадена Пилотна комисия, която се състои от социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданския сектор и има за цел да обобщи събраните мнения и препоръки, да оформи предложения за формиране на политики и мерки за задържане на хора в България и връщане на заминалите зад граница.

Това стана ясно на пресконференция, в която участваха областният управител на Стара Загора Гергана Микова, председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов, заместник-председателят на Палатата Красимира Соколова, началникът на Регионално управление на образованието Татяна Димитрова и изпълнителният директор на Прогрес АД Славин Янакиев.

 
21 души са под домашна карантина в Стара Загора. 2 деца са под наблюдение в болница
Сряда, 26 февруари 2020 г., 17:14

РЗИКъм следобедните часове на 26.02.2020 година 21-о лица са под домашна карантина в Стара Загора, с цел превенция на разпространението на 2019-nCoV. Двама от тях са били в Китай, останалите са се върнали от Италия.

Две деца, на 1 и на 3 години, които са от Нова Загора, са в Клиниката по инфекциозни заболявания при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – Стара Загора. Родителите им са били в Южна Италия. Сутринта е занесена проба в Референтната лаборатория в София, резултатите са отрицателни за новия коронавирус, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Стара Загора.

 

 
Тол системата тръгва от 1 март, няма да има отлагане
Вторник, 25 февруари 2020 г., 19:00

тол системаТол системата за тежкотоварни автомобили ще започне да функционира от 1 март, повече компромиси със сроковете няма да бъдат правени. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на брифинг днес.

Системата е напълно готова. Едва ли има друга страна в Европа, която по такъв иновативен начин да дава три възможности за таксуване - маршрутни карти, GPS тракери и бордови устройства, каза Николай Нанков. В началото очакваме приоритет да бъде даден на маршрутните карти. Поетапно ще започне използването и на останалите възможности, добави той.

Целта на тол системата е да се осигурят повече приходи за ремонт и реконструкция на пътната инфраструктура на базата на един по-справедлив модел.

 
Емил Христов: БСП не трябва да експлоатира енергийната тема за свои партийни цели
Вторник, 25 февруари 2020 г., 17:00

Емил ХристовБСП не за първи път използват за своя партийна употреба теми, които са изключително важни за българското общество. С разпространената от тях позиция за минно-енергийния комплекс Марица изток са много закъснели. Хората знаят, че преди доста време, под егидата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров в града се събраха и разговаряха по тази тема политици от различни партии. Това каза заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов.

Ще припомня, че преди време един до друг седнаха и се обединиха премиерът Бойко Борисов и лидерът на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев. На форума заедно с тях присъстваха и много специалисти, които застанаха зад позицията, че запазването на комплекса Марица изток изисква обединение на всички и че темата не може да бъде използвана за партийна употреба.

 
Среща на бизнеса и местната власт организира вестник Капитал в Стара Загора
Понеделник, 24 февруари 2020 г., 18:11

КапиталСреща на бизнеса и местната власт организира вестник Капитал в Стара Загора. Тя ще се състои на 24.03. от 10 часа в Парк-Хотел Стара Загора

Основни теми на събитието са: 

 • Новият бизнес модел на Стара Загора: каква е визията на местната власт
 • Енергийният преход и предизвикателствата за регионалната икономика
 • Подобряване на бизнес климата в областта
 • Как ще се промени Стара Загора след новия Общ устройствен план
 • Как Стара Загора става по-умен и зелен град
 • Ще се сдобие ли градът с творчески квартал

Регистрация за събитието може да направите от тук: https://events.economedia.bg/event/166

 
Министрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на ОСП
Понеделник, 24 февруари 2020 г., 17:57

Обща селскостопанска политикаМинистрите на земеделието на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния подписаха декларация за съвместна позиция по реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) във Варшава. Това стана по време на Конференция на високо равнище относно бъдещето на ОСП, в контекста на новите предизвикателства. На събитието присъстваха европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски и земеделските министри на България, Полша, Чехия, Унгария, Естония, Латвия, Литва, и Румъния.

В декларацията държавите заявяват, че външната конвергенция (изравняване на субсидиите между страните членки) на директните плащания е от съществено значение, за да се осигурят равни условия на всички земеделски производители в ЕС, по отношение изпълнението на целите на Съюза в областта на климата.

 
Ръководството на Тракийския университет започна подготовката по въвеждането на специалността Информационни технологии
Понеделник, 24 февруари 2020 г., 09:18

Тракийски университетРекторът на Тракийски университет доц. Добри Ярков и проф. Огнян Наков, който е съветник на министъра на образованието и науката и заместник-декан по научната и приложната дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет Компютърни системи и технологии в Технически университет - София, обсъдиха бъдещото обучение на студенти по Информационни технологии.

IT-технолгиите са желана специалност, както от Тракийски университет, така и от бизнеса и от ръководството на общ. Стара Загора, заяви доц. Добри Ярков: Ние обсъдихме първо създаването на екипи за разработването на учебните планове и на учебните програми,както и на методологията, така че да бъде едно иновативно обучение на тези специалисти в областта на IT-технолгиите, информатика и компютърни науки,както и в направление Комуникационна и компютърна техника. Търсим възможности за стартиране на обучение на студентите още през настоящата учебна година. 

 
Центъра за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД проведе курс по за управление по околната среда и одит
Петък, 21 февруари 2020 г., 17:56

ЦИЕС ЕООДДвудневно обучение на тема Изискванията на Регламент (ЕО) - схема за управление по околната среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане се проведе на 20 и 21 февруари 2020 г. от Центъра за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД.

Схемата на Европейския съюз за управление на околната среда и одит е особено актуален инструмент, който е свързан с необходимостта от спиране на измененията на климата и усилията да се наложат бързи и адекватни мерки за защита на околната среда. Чрез Схемата организациите могат както да оценят, така и да намалят своето въздействие върху околната среда.

Обучението на Център по изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) имаше за цел участниците в него да бъдат запознати с ползите от въвеждането на EMAS и стъпките за регистрацията по EMAS. Бяха разгледани всички нормативни документи (регламенти), свързани със схемата за управление на околната среда и одит, както и практическото им прилагане.

 
Тракийски университет и Община Чирпан започват съвместна работа
Петък, 21 февруари 2020 г., 13:26

Тракийски университет и Община ЧирпанТракийският университет и Община Чирпан започват съвместна работа по дейности насочени към образованието и бъдещето кариерно развитие на младежите от общината, стана ясно на работна среща между ръководствата на двете институции. Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков представи новите 5 специалности , които разкрива висшето училище и сподели, че срещите му с кметове на общини и представители на бизнеса целят новите специалисти да имат добри практически умения,което да им гарантира добро кариерно развитие. Две от новите специалности - Етерично-маслени култури и Местни финанси могат да срещнат широко развитие при зрелостниците от града на Яворов, имайки предвид множеството лавандулови масиви и острата нужда от обучени кадри в общинска администрация, заявиха от ръководството на общината.

Бяха обсъдени и всички други направления и специалности: Залагаме на доказани специалисти-преподаватели при теорията и на нови млади кадри, обучени в Европа в упражненията, ще допуснем и хора от практиката и бизнеса да станат част от учебния процес, заяви доц. Ярков.

 
В Стара Загора събират пари за люлка на деца в инвалидни колички
Четвъртък, 20 февруари 2020 г., 14:24

Да играем заедноНова благотворителна кауза в кампанията Да играем заедно, част от проекта Различните деца на България, подкрепя тази година Боен клуб Атила в Стара Загора.

В България се знае твърде малко за децата с увреждания, а обикновено хората се страхуват от това, което не разбират. Нашият клуб стартира благотворителната кампания за набиране на средства за закупуване и монтаж на специализирана люлка за деца в инвалидни колички. По този начин искаме да покажем, че тези деца заслужават да се чувстват нормални. Те не са страшни и болни. Те са обикновени, макар и не съвсем..., казват от клуба. Инициативата е подкрепена от Живко Тодоров, кмет на Община Стара Загора.

Необходимата сума, която трябва да се събере, е 4500 лв. Затова на 1 март от 13.00 часа в парк Митрополит Методий Кусев на площадката под Летния театър, всеки желаещ може да се включи в интензивна кръгова тренировка водена от Ивайло Георгиев, главен треньор в клуба.

 
Стара Загора се представи на международно туристическо изложение в Молдова
Четвъртък, 20 февруари 2020 г., 10:34

Tourism. Leisure. Hotels - 2020Община Стара Загора бе част от общия щанд на Министерството на туризма по време на юбилейната XXV международна специализирана изложба Tourism. Leisure. Hotels - 2020, която се прoведе в Кишинев, Молдова през изминалата седмица.

Над 1200 души от посетителите проявиха интерес към Стара Загора и останаха впечатлени от богатото културно-историческо наследство. То бе представено в каталози, събрали забележителностите не само в града, но и в региона. Положително отношение предизвикаха и събитията, които са част от спортния и културния календар, както и особеностите на традиционната тракийска кухня.

Младите хора, посетили специализираната изложба, имаха възможност да се запознаят отблизо с Тракийския университет и специалностите, които се изучават в него. По време на втория ден от изложението учениците от българския лицей Васил Левски в Кишинев изнесоха пред гостите на изложбата малък концерт.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |