2.35 тона замразени колбаси продават данъчните
Вторник, 27 март 2018 г., 11:45
1кренвиршиОбщо 2353,3 кг замразени колбаси се предлагат за продажба чрез пряко договаряне от отдел Държавни вземания при ТД на НАП Пловдив.
Продуктите са изоставени в полза на държавата след проведени контролни действия от страна на звеното за Фискален контрол в Пловдив. Те са разпределени в две групи от 958,75 кг замразен бекон и 1394,55 кг замразени нарязани варени колбаси (кренвирши) на цена и за двете групи 5,62 лв./кг без ДДС.
Месните изделия са придружени с необходимата документация и протокол за извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните. Стоката е със срок на годност до 01.05.2018 г.
Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 28 до 30 март от 13.00 ч. до 15.00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Априлов №176. Предложенията подадени по образец ще се разглеждат на 03.04.2018 г. от 10.00 ч.
Продажбата ще се извърши чрез процедура за пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки.
 
Регистрират индустриална зона Загоре, вече има инвеститорски интерес
Понеделник, 26 март 2018 г., 16:15
Таньо БрайковПредстои регистрация на акционерно дружество, което ще стопанисва индустриална зона Загора, съобщи днес Таньо Брайков, председател на Общинския съвет в Стара Загора. Капиталът ще е близо 5 млн. лева, а вноската е комбинирана-апортна и финансова. Акциите ще са с номинал 1 лев и след регистрацията Общината ще джироса половината акции на държавата. Ще има едностепенна система на управление с тричленен Съвет на директорите, а седалището ще бъде на ул. Христо Ботев 4. На предстоящата в четвъртък общинска сесия ще се решава и кой ще влезе в управлението. Таньо Брайков съобщи още, че вече има проявен интерес от четирима чужди инвеститори.
На редовното заседание на Старозагорския общински съвет ще бъдат разгледани около 60 предложения. Предстои да гласуваме нещо наистина любопитно. След близо 14 години, в които идеята за създаване на монумент Стара Загора – Център на Вселената
 
Расте коефициентът на икономическа активност в Старозагорско
Понеделник, 26 март 2018 г., 10:41
1НСИ 2018През 2017 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15 - 64 навършени години са 146 500 души, или 72.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава със 7.3 процентни пункта. Това съобщиха от Териториално статистическо бюро Югоизток.
Общият брой на заетите лица е 144 700 , или 53.1% от населението на 15 и повече навършени години.
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 142 100. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1%, или с 9.0 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 9.4 процентни пункта, а при жените - с 8.6 процентни пункта, като достига съответно 75.5 и 64.7%.
Безработните лица в област Стара Загора са 4400 хиляди. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 45.0%.
 
Обсъждат проект за организация на движението в Стара Загора
Петък, 23 март 2018 г., 13:38
1кръгово2018На 27.03.2018 г. от 17.30 ч. в зала П. Р. Славейков на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на проекта Актуализация на плана за организация на движението (АПОД) в зоната между улици бул. Патриарх Евтимий, ул. Хан Аспарух, ул. Иван Вазов, бул. Крайречен булевард и бул. Славянски в Стара Загора.
Обявлението за проекта е публикувано на официалния сайт на Община Стара Загора: https://www.starazagora.bg/
Проектът се разработва във връзка с увеличеното автомобилно натоварване и констатирани проблеми в съществуващата организация на движение.
Всички заинтересовани лица могат да депозират в деловодството на общината своите писмени становища и предложения в срок до 26.03.2018 год. до 12.00 часа.

 

 
Покана за участие в двустранни бизнес срещи, По време на Европейски Морски Ден 2018, Бургас 31 май 2018
Четвъртък, 22 март 2018 г., 11:48
1 morsko deloИдеална възможност за създаване на бизнес партньорства в рамките на 20 минутни предварително организирани срещи. Събитието се организира от Enterprise Europe Network към Ямболска търговско-промишлена палата, със съдействието на Генерална дирекция Морско дело и рибарство, към Европейската Комисия и Община Бургас.
Намерете своите нови партньори за изследователски разработки, технологичен трансфер и търговско коопериране и/или участие в проектни предложения, финансирани по европейски програми.
Защо да участваме: 
  • Бърз достъп до нови пазари
 
IV-ти Facility Management forum 19 Aприл 2018 в Хотел Мериан Палас, гр.Стара Загора.
Четвъртък, 22 март 2018 г., 09:06

1IV ti Facility Management forum 19 April Stara ZagoraIV-ти Facility Management forum събитието ще се проведе на 19 Aприл 2018 в Хотел Мериан Палас, гр.Стара Загора. Цялата информация е достъпна на: http://facility18.mysuccess.bg/ . Форумът е насочен към  управлението и интеграцията на процесите на една организация  в сградна среда, които подобряват ефективността  на нейната основна дейност и качеството на живот, като част от добрите бизнес практики.

Част от акцентите на форума:

  • Съвременен фасилити мениджмънт - тенденции за подобряване качеството на живот
  • Сгради, градска среда и качество на живот 
 
Над 1000 деца се събират на Орфеево изворче в Стара Загора
Сряда, 21 март 2018 г., 11:31
1Орфеево изворчеОсемнадесетото издание на Националния детски фолклорен конкурс Орфеево изворче под патронажа на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, ще се проведе от 23-ти до 25-ти март 2018 г. в Стара Загора.
Конкурсът е организиран от Община Стара Загора и Национален музикално- фолклорен съюз Орфеево изворче. Участие са заявили на 1000 деца от цялата страна, които ще се изявяват в различни жанрове на фолклорното изкуство.
Официалното откриване ще бъде от 23-ти март от 10.00 часа на сцената на Народно читалище Св. Климент Охридски - 1858 г.
Конкурсната програма ще протича в залите на НЧ Св. Климент Охридски – 1858 г., Общински ансамбъл Загоре и Регионален исторически музей – Стара Загора.
 
Събират номинации за Наградите Стара Загора и Млада Загора
Вторник, 20 март 2018 г., 18:50
1община стара загораВ Община Стара Загора вече се приемат мотивирани предложения за удостояване с Наградата Стара Загора и Млада Загора.
Предложения за присъждане на наградата могат да бъдат направени от държавни и общински органи; обществени и професионални организации и творчески сдружения, както и от граждани на Община Стара Загора.
Предложенията се подават до кмета на Общината в писмен вид не по-късно от 15 април. Подадените след тази дата предложения не се разглеждат.
Наградите се присъждат в две направления: наука и образование; култура и изкуство.
Наградата за всяко направление може да бъде индивидуална и колектива. Тя се присъжда в съответствие с принципите за публичност и прозрачност,
 
Изследват домакинските бюджети в Старозагорско
Вторник, 27 март 2018 г., 11:41
1НСИ 2018От началото на април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 144 домакинства от област Стара Загора, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 48 домакинства.
В периода април - юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец,
 
Данъчни и метролози проверяват бензиностанции
Понеделник, 26 март 2018 г., 16:11
1НАПИнспектори на Националната агенция за приходите и Български институт по метрология (БИМ) проверяват бензиностанции за съответствие на представената от търговците блок схема на електронната система с фискална памет (ЕСФП) с действителното състояние на място. Изискването за подаване на блок схемите в НАП бе въведено с промени в законодателството през миналата година. В ТД на НАП Пловдив са планирани да се извършат близо 1 700 проверки.
В обхвата на проверките попадат обекти, при които е налице риск от укриване на оборотите или от манипулиране на данните, получени от ЕСФП. Органите на двете агенции ще подложат на проверка и обекти, за които не са отстранени нередностите в блок схемата, както и такива, за които е наложително извършването на метрологична проверка от органите на БИМ. При установени несъответствия на блок схемите с организацията на електронните системи с фискална памет, на търговците ще бъде дадено предписание за корекция, а ако такава не
 
Покана за работна среща по проблемите на младежката безработица
Петък, 23 март 2018 г., 11:32
1mladejka bezПо данни на Европейската комисия значителна част от младите хора в България нямат интерес нито към работа, нито към образование или професионално обучение. Макар да намалява, през последните три години делът на неактивните младежи от населението в групата 15-24 г. пада едва с 3.4 пр. п. до 18.2% през 2016 г.
В тази връзка искаме да Ви поканим на работна среща под патронажа на Зам. областния управител на 29.03.2018 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 108.
Работната среща ще бъде под надслов Младежката безработица - тенденции и перспективи и в нея ще вземат участие представители на образователни институции, бизнес, общини и неправителствени организации.
Моля, да потвърдите участие на Ваш представител.
 
Община Стара Загора разработва устойчив модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с европейско финансиране
Петък, 23 март 2018 г., 10:43
1социални жилищаОбщина Стара Загора разработва устойчив модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с европейско финансиране. Първата стъпка е осигуряването на достъп до съвременни жилища, които ще създадат предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.
Това стана ясно по време на публичното представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проект Изграждане на социални жилища в град Стара Загора, който включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. Мусала 26 (бивша Метрология) и обособяването на 69 съвременни социални жилища, от които 42 двустайни апартаменти, 19 едностайни и 8 гарсониери. Предоставяната социална услуга ще осигури подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи
 
Община Казанлък, разработва проектно предложение по инициативата Градски иновативни дейности
Четвъртък, 22 март 2018 г., 10:32
лого проектОбщина Казанлък, по покана на Европейската комисия, съвместно с екип от експерти и представители на бизнеса, разработва проектно предложение по инициативата Градски иновативни дейности / Urban Innovative Actions - UIA. Това ще бъде първи по рода си по-мащабен проект, с който Община Казанлък кандидатства директно към ЕК.
Целите на проекта са привличане на млади хора, като бъде ускорено развитието на качествата и възможностите им, надграждане на съществуващата образователна система с ключови умения, възпитавайки професионални и личностни умения, възпитаване на умения за етично лидерство, повишаване на конкурентноспособността чрез внедряване на иновативни процеси и подкрепа за иновативно предприемачество.
Проектът предвижда в него да бъдат обхванати освен 16 – годишни млади хора, завършили
 
Как да влезем на румънския пазар на потребителски стоки
Сряда, 21 март 2018 г., 13:43
1Untitled210318Често допусканите грешки и полезни практики ще бъдат дискутирани на форума в подкрепа на български компании-производители
На 27 март 2018 г. от 10.00 часа, в Хотел Експо - гр. София, ще се проведе второто издание на форума. Темата тази година е СТЪПКИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА РУМЪНСКИЯ ПАЗАР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ. Организатор е Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП).
Събитието е продължение на работната среща-дискусия, която палатата проведе през месец май миналата година в град Русе. Над 30 български производители на храни и напитки споделиха своя опит - успешен или неуспешен, при работа с търговските вериги в северната ни съседка. 
Румънският пазар предоставя редица възможности за българските храни, напитки, козметика и др. Същевременно остава трудно достъпен за българските стоки, независимо от географската близост.
 
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
Сряда, 21 март 2018 г., 10:09
1НАПВсички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация по чл. 92 от ЗКПО, за облагане с корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването и е 2 април 2018 г. (31 март е в събота), информират от Старозагорския офис на Националната агенция за приходите.
До момента за град Стара Загора са подадени над 6 300 декларации. С тях се подава и годишен отчет за дейността. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.
 
Европейски стълб на правата на предприемачите
Вторник, 20 март 2018 г., 18:23
1evropalatiБългарската търговско-промишлена  палата би желала да обърне внимание, че съществуват много инициативи и  международни актове, касаещи социалните права на гражданите /Всеобща декларация  за правата на човека, Харта на Обединените нации, Европейски стълб на социалните  права и др./. Липсват обаче актове, които да обърнат специално внимание на  преприемачите и техните права. В тази връзка Асоциацията на европейските  търговски палати /Европалати/ пое инициативата за представяне и обсъждане на  Европейски стълб на правата на предприемачите.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |