Над 270 млн. лв. осигурява МРРБ чрез ОП Региони в растеж 2014-2020 г. за ремонт на студентски общежития и общински културни институции през 2020 г.
Петък, 20 декември 2019 г., 12:59

саниранеНад 270 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. за ремонт на студентски общежития към държавни университети и общински културни институции в 39-те големи града на страната. С проекти ще може да се кандидатства до края на 2020 г. Мярката е залегнала в предложеното от Управляващия орган на програмата изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. Ще се финансират ремонтни дейности и мерки за енергийна ефективност - обновяване на дограми, покриви, фасада, монтаж на топлоизолация, подмяна на оборудване и обзавеждане и др. Мярката е част от процедурата Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. По нея до момента са сключени 156 договора на обща стойност 1,1 млрд. лв. Със средствата се изпълняват редица проекти за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, здравни, социални и образователни проекти. По инвестиционен приоритет Културна инфраструктура се изпълняват три проекта стойност 10,8 млн. лв. – два в Бургас, а един в Свищов.

 
Пет компании ще участват в преговорите за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене
Петък, 20 декември 2019 г., 12:28

Български енергиен холдинг ЕАДРаботна група с представители от Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД и Електроенергиен системен оператор ЕАД изготви кратка листа на фирмите, заявили интерес за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ Белене. Комисията извърши преглед и анализ на подадените заявления за участие в процедурата и реши, че кандидатите, които най-добре отговарят на условията за опит в изграждане и инвестиране на ядрени мощности, които имат адекватна финансова способност да обезпечат задълженията за инвестиране и участие в проекта за изграждане на АЕЦ Белене и следва да бъдат включени в кратък списък (shortlist) на кандидатите, до които ще се изпрати покана за подаване на обвързващи оферти, са както следва: CNNC, Китай; Росатом – Атоменергопром, Руска федерация; Корейска хидро- и ядрена корпорация, Република Корея; Фраматом САС, Франция; Дженерал Електрик, САЩ.

Министър Петкова подчерта, че фирмите са световни лидери в сферата на ядрената енергетика и са избрани на база на техния опит, финансова стабилност и кредитен рейтинг. До края на месец януари ще бъдат изпратени покани на компаниите от кратия списък за подаване на обвързващи оферти.

 
Заместник- министър Иванова: Подкрепени са близо 2 500 български предприятия с 1.2 млрд. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Четвъртък, 19 декември 2019 г., 08:32

ИновацииОт стартирането на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. (ОПИК) до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия. Договорените средства са около 78% от бюджета на програмата, а изплатените възлизат на 1.2 млрд.лв. или над 45% от бюджета ѝ. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на Годишното информационно събитие на ОПИК 2014-2020 г.

Иванова подчерта, че високият процент на усвояване на средствата, както в рамките на предходния програмен период, така и в настоящия поставя оперативната програма на едно от първите места, както на национално, така и на европейско ниво.

Зам.-министър Иванова посочи, че съгласно извършена оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на ОПИК се отчитат и първите краткосрочни ефекти от изпълнението на програмата по макроикономически показатели, като най-значително е отражението върху частните инвестиции, което е 2,4%.

 
Инсталация за рециклиране на CO₂ до 85% в кислород прилагат пробно в ТЕЦ Марица Изток - 2
Сряда, 18 декември 2019 г., 09:47

ТЕЦ Марица изток - 2До 2 месеца трябва да завършат изследователските дейности по въвеждане в пробна експлоатация в ТЕЦ Марица изток - 2 на инсталация за физико-химично окисление на въглеводороди и рециклиране на емисии от въглероден диоксид. Разработката е на старозагорския електрофизик проф. Жеко Ганев, а способът е уникален, без еквивалент в световната практика. По думите на проф. Ганев първоначалните резултати от проби, анализирани в Стара Загора в последните месеци, са много обнадеждаващи.

Очакванията са за пробив в рециклирането на въглеродния двуокис в мащаб 80-85%, а капацитетът на инсталацията е 500 кг/час въглеродни емисии. През юни месец тази година, при направените проби мащабът на рециклираните емисии беше 60-65%. Според проф. Ганев е възможно достигане на 95% неутралност, но икономически целесъобразно за централата е емисиите да се намалят дори с 20% - съобщава Радио Стара Загора.

За метода си проф. Ганев уточни, че със система от реактори въглеродният диоксид се трансформира до органични съединения и кислород, което става и в природата.

 
Дарителски кръг За Стара Загора събра средства за подкрепа на проекти, насочени към деца и млади хора
Петък, 13 декември 2019 г., 17:28

EKНа 12 декември в ресторант Сити се проведе Дарителски кръг За Стара Загора, като част от традиционната Дарителска вечер Коледна трапеза на обединена Европа, която се организира в партньорство между множество организации и клубове от града. Събитието се провежда за 10-а поредна година. Партньори, отново бяха и учениците от Професионална гимназия по облекло и хранене Райна Княгиня. 

На събитието присъстваха 120 гости от средите на бизнеса и обществения живот на Стара Загора. Тази година бяха представени 8 проекта, които търсят финансиране. Средства за тяхната реализация се набираха по модела Дарителски кръг, който вече се налага като традиционен метод за дарителство в нашия град.

Най-младия дарител на вечерта беше Преслав Димов (на 9 год.), който дари 100 лв. за проект Възстановяване на старозагорския планетариум. Това е проектът, който събра най-много дарения – 11 110 лева.

 
Заместник-министър Йовев връчи награда Сграда на годината 2019 на Община Стара Загора цялостен принос в развитието на градската среда
Четвъртък, 12 декември 2019 г., 18:25

Сграда на годинатаЗаместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев връчи награда Сграда на годината 2019 на Община Стара Загора. Общината бе отличена в категория Проекти свързани с развитието на градовете за цялостен принос в развитието на градската среда.  

Уверен съм, че работата на строителния бранш ще продължи да бъде успешна и през следващите години и българските компании ще реализират още много нови значими проекти в сферата на архитектурата и строителството, каза по време на събитието заместник-регионалният министър.

Той съобщи, че през следващия програмен период по Оперативна програма Региони в растеж се очаква да бъде осигурен приблизителен ресурс от около 3 млрд. лв. за изпълнението на проекти. Целта ни е средствата да бъдат за проекти, които ще се фокусират върху нуждите и спецификите на всяка област, като по този начин финансирането ще може да достига и до най-малките населени места, обясни Йовев. Той напомни, че в настоящия програмен период за подобряване на жизнената среда по програмата са осигурени 1,6 млрд. лв., с които се обновяват 39 големи и средни български градове.

 
Виненият туризъм е шанс за малките производители в България
Четвъртък, 12 декември 2019 г., 13:17

Дионисиево шествие в Пловдив за фестивала Дефиле на младото виноВ Пловдив през ноември се проведе конференция на тема Винен туризъм - състояние и перспективи, като в работата ѝ взеха участие над 50 души. Търговско-промишлена палата - Стара Загора е член на Организация за управление на Тракийски туристически район, а предсидателят на Палатата Олег Стоилов е член на Контролния съвет на организацията.

Лектори на конференцията бяха: Лиляна Арсова от Министерството на туризма, Ги Лабейри (Витис тур), проф. Йорданка Алексиева (Университет по хранителни технологии - Пловдив), Екатерина Христова (UvaNestum Wine & SPA и платформата за винен туризъм Winetrips.eu), Мария Спасова (ВИ Вила Юстина), Васил Златев (Bulgaria Wine Tours).

Конференцията беше водена от административния секретар на ОУТТР - Мария Далемска и Красимира Кодукова (Bulgaria Wine Tours). Тя е част от програмата на 11-ото издание на фестивала Дефиле на младото вино, като участниците получиха пакет за дегустация и посетиха винопроизводителите и производителите на храни с право на безплатни дегустации.

 
Становище на АОБР относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Четвъртък, 12 декември 2019 г., 09:22

AOBE

До г-жа Менда Стоянова, председател на Комисия по Бюджет и финанси, Народно Събрание 
Копие до: Средствата за масова информация   

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (сигн. № 902-01-62 и допълнителна сигнатура № 954-04-225).

Уважаема госпожо Председател,

От името на Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, се обръщаме към Вас, тъй като беше сезирана от свои членове и браншови организации във връзка с изменението на Закона за митниците (§ 10 от Проектът за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс), с които се въвежда нов регулаторен режим. Изменението предвижда Агенция митници да може да изисква обезпечения в размер, осигуряващ заплащането на митническото задължение и другите вземания, които възникнат при вноса, изчислени на база справедливите цени за стоки към момента на декларирането. От друга страна АОБР и нейните членове са се застъпвали отделни стоки да не се внасят на територията на страната ни с нереално ниски цени.

 
България се присъедини към насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия
Вторник, 10 декември 2019 г., 14:07

НасокиБългария се присъедини към Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия. С официално писмо от 6 декември 2019 генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия уведоми министъра на финансите Владислав Горанов за това, че от този момент страната ни става прилагаща Насоките държава.

През 2018 г. България изрази желанието си да стане прилагаща държава и в изпълнение на тази цел Министерството на финансите, съвместно с Министерството на икономиката, стартира проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурните реформи, в сътрудничество с ОИСР. В резултат беше разработен и приет от Народното събрание Закон за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.). Отчитайки постигнатия от страната ни значителен напредък през последната година в областта на корпоративното управление на държавните предприятия, през октомври т.г. 

 
Такса битови отпадъци в Стара Загора се увеличава с 0,3 промила
Вторник, 10 декември 2019 г., 09:49

сметосъбиранеТаксата за битовите отпадъци в Стара Загора за жилищните имоти и нежилищни имоти, собственост на граждани, да бъде увеличена от 1,5 на 1,8 промила и за нежилищните имоти на предприятията - от 3,5 на 4,2 промила. Това гласи предложение на кмета Живко Тодоров, което ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 19 декември. Предприятията, които се ползват от начина за определяне на таксата на база количество отпадък, измерено чрез заявяване съдове за битови отпадъци, ръстът ще е минимален.

Причината е, че цената на съдовете се запазва, а допълнителният промил, който се заплаща за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване от 1,1 се предлага да се повиши на 1,2 на хиляда, което е по малко от 10%. С оглед заплащане на реално предоставените услуги и спазване принципа „замърсителя плаща“ кметът предлага повишаване на размера на таксата за битови отпадъци в населените места извън град Стара Загора.

 
120 студенти получиха дипломите си от Аграрния факултет на Тракийския университет
Петък, 06 декември 2019 г., 13:53

завършилите своето образование студенти от Аграрния факултет на Тракийския университеНа тържествена церемония днес в новия културен център „Стара Загора“ бяха връчени дипломите на успешно завършилите своето образование студенти от Аграрния факултет на Тракийския университет. 120 са общо завършилите „Рибовъдство и аквакултура“, „Агрономство“, „Зооинженерство“, „Аграрно инженерство“ и „Екология и опазване на околната среда“. Отличник на випуска е Албена Бекярова, бакалавър „Екология и опазване на околната среда“.42-ма абсолвенти получиха грамота и поздравления за отличен успех. Гост на събитието беше и председателя на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов.

Поздрав към всички в залата отправи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. „Вие сте шанса да бъдем по-ефективни, да постигаме повече и добри резултати. Вие отговаряте на предизвикателствата на днешното време и ние имаме нужда от вас“, сподели с абсолвентите министър Танева. Тя подчерта, че Тракийският университет има заслужено право да се гордее със своите студенти, както и благодари за ползотворната съвместна работа с министерството по различни ресорни казуси. 

 
На предпразнична среща кметът Живко Тодоров благодари на старозагорските журналисти за съвместната работа
Петък, 20 декември 2019 г., 12:35

Живко ТодоровОбразование и здравеопазване ще бъдат акцентите за община Стара Загора през 2020 година, съобщи днес по време на традиционната си предпразнична среща със журналисти кметът Живко Тодоров. Трябва да се придобие сградата на бившото АГ, където ще пребазираме голяма част от общинските здравни заведения, за да имаме по-добра и качествена услуга, категоричен бе Тодоров. Към здравния център за доболнична помощ е предвиден и паркинг, който допълнително да улесни старозагорци.

Предстои една наистина интензивна година за нашия град, през която ще работим за успешно приключени проекти, ще следим стриктно за качество и срокове, подчерта кметът.

Това, което правим сега е да завършим бюджета, да приключим успешно финансовата година, да изпълним поставените задачи за следващата. Подготвяме предстоящите проекти – реновиране на Зоопарка, приключване на ремонта на ул. Иван Вазов, едновременно се работи и по ВиК мрежата в кв. Самара, там ще има и преасфалтиране. Едновременно с това обществени поръчки се пускат за Летния театър, за Руския пазар, за Станционната градина. Започваме работа и за рекултивация на старото депо за отпадъци, допълни Тодоров. Задача пред местното ръководство е и изграждането на система за компостиране на отпадъци, подчерта още той.  

 
Бюджетът на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за следващия програмен период ще се удвои до 4 млрд. лева
Четвъртък, 19 декември 2019 г., 08:42

Зорница РусиноваОколо 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси за следващия програмен период 2021-2027 г. Концепцията за целите и мерките, които ще бъдат предприети в следващия трети програмен период, бяха представени по време на първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Предизвикателствата пред нас са големи, но вече знаем кое е работещо, от какво има нужда пазарът на труда, какви са нуждите в социалната сфера, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова. Според нея за следващите седем години трябва да бъдат поставени измерими цели, обвързани с Европейския стълб за социалните права и националните цели, но и да се прояви достатъчно въображение и смелост, за да се реализират неотваряните в първите два програмни периода процедури.

25% от средствата, или 1,7 млрд. лв., ще бъдат насочени към социално приобщаване, а 2% - към преодоляване на материални лишения.

 
Евродепутатите призовават за намаляване на пестицидите с цел спасяване на пчелите в Европа
Четвъртък, 19 декември 2019 г., 08:23

EПЕвродепутатите призовават Европейската комисия да засили своята инициатива за опрашващите насекоми и да представи нови мерки за защита на пчелите и други опрашители. В резолюция приета в сряда Парламентът приветства Инициативата на ЕС за опрашващите насекоми, но подчерта, че в сегашния си вид тя не успява да защити пчелите и други опрашващи насекоми от някои от многобройните причини за тяхното намаляване, сред които са интензивните земеделски практики, пестицидите, изменението на климата, промените в използването на почвата, разрушаването на местообитанията и инвазивните видове.

Тъй като опрашващите насекоми са съществен елемент на биологичното разнообразие, селското стопанство и възпроизвеждането на много растителни видове, евродепутатите настоятелно призовават Комисията да представи пълна програма за действие с достатъчно ресурси.

Нужно е намаляване на пестицидите

 
Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ в сферата на заетостта
Вторник, 17 декември 2019 г., 09:41

АЗАгенция по заетостта отправя покана за участие в текущите онлайн публични консултации относно подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) за заетост и мобилност на работната сила. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник, който е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_bg. Попълването на въпросника е свързано с първоначална регистрация.

Консултацията ще бъде активна на този линк до 1 януари 2020 г.

Европейската комисия очаква мнението на участниците в проектите, бенефициентите както и от потенциални кандидати. Резултатите от проучването ще бъдат обобщени в документ, който ще бъде достъпен онлайн и ще покаже отговорите на участниците в проучването по държави. Информацията ще бъде използвана за оценка на постигнатото и ще помогне на ЕК да извлече поуки за начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще, да бъде по-ефективна и целенасочена.

 
Министър Димов: Отчисленията на общините за депониране на отпадъци ще се увеличат плавно
Четвъртък, 12 декември 2019 г., 19:12

депониране на отпадъциПостигнахме съгласие с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) размерът на отчисленията, които общините плащат при депониране на отпадъци, да се увеличи плавно на три пъти през следващите три години до достигане на максималния размер от 95 лв. на тон. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който участва във встъпителен форум на НСОРБ за мандат 2019-2023 г. През 2020 г. таксата ще се повиши от 57 на 69 лв./тон, през 2021 г. ще има увеличение от 13 лв. и още 13 лв. през 2022 г., съобщи министър Димов.

Имахме поредица от разговори с НСОРБ и с парламентарната група на Обединени патриоти, за да направим таксите за общините така, че да са поносими за гражданите, и в същото време да изпълняваме целите, които сме си поставили за намаляване на депонирането. Затова решихме че скокът, който се очакваше от следващата година, ще го разпределим на три относително равни части и така ще постигнем предвиденото от 2020 г., обясни министърът. Той увери, че в разговорите и общините, и министерството са направили всичко възможно, за да продължим напред с изпълнението на целите по оползотворяване на отпадъците. Компромисното решение е с цел общините да доизградят инсталациите за компостиране и сепариране.

 
Промени в таксата за битови отпадъци в Стара Загора ще разгледа Общинският съвет другата седмица
Четвъртък, 12 декември 2019 г., 17:46

такса сметЗа град Стара Загора увеличението за жилищните и нежилищни имоти, собственост на граждани от 1,5 да бъде 1,7 на хиляда, а за нежилищните имоти на предприятия от 3,5 на 4 на хиляда. Това ще бъде предложението за промяна в ставката за данък смет, което ще разгледат общинските съветници на предстоящото си заседание другата седмица. Това стана ясно по време на пресконференция на кмета на Стара Загора Живко Тодоров днес.

Министерството на околната среда и водите реши увеличението да се случва в рамките на три години, така общините, които не са изпълнили своите планове, ще имат възможност да го направят. Община Стара Загора е изпълнила целите си и плаща -50% от отчисленията, благодарение на това, че е изградена сепарираща инсталация. Ние бяхме от първите общини, които сториха това. Около 55 хиляди тона са отпадъците, които генерира общината. Те минават през системата за сепариране - малко над 40%, от тях, а останалото количество отива в депото, за което също се плаща на тон отпадък, уточни още градоначалникът. Той допълни, че нито една община до момента не е изградила завод за преработка на отпадъци, което значително би намалило дължимите суми. Тодоров заяви категорично, че алтернатива, освен тази система - сепариране или депониране - няма към този момент.

 
Работодатели и синдикати призовават спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано от неправомерна държавна помощ
Четвъртък, 12 декември 2019 г., 09:30

Дългосрочни договори за изкупуване на електроенергияДългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от "Ей и Ес  - 3С Марица изток 1" и "Контур Глобал Марица изток 3" трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети. Това се заявява в становище на работодателски организации и синдикати, което е публикувано на сайта на Българската търговско-промишлена палата.

Поводът да повдигнем остро въпроса отново точно сега е фактът, че инвестицията на една от централите вече е напълно изплатена. Това бе потвърдено и от Брюксел, и от наетата от българското правителство водеща световна консултантска компания. Категорични сме, че българските потребители нямат „излишни“ милиони за неправомерни печалби чрез недопустима държавна помощ. В същото време цените на електроенергия за индустрията в България отново са най-високи в ЕС и търпението ни се изчерпва. Време за поредно отлагане вече няма. Предстои въвеждане на капацитетен механизъм, при който въглищните централи могат да получат средства в конкуренция с други производители от страната и чужбина и съобразно европейските правила /след нотификация - допустима държавна помощ/.

 
Старозагорецът проф. инж. Жеко Ганев получи първа награда за иновации от Националния конкурс Сграда на годината 2019
Сряда, 11 декември 2019 г., 13:22

ЕЛФИ-ТЕХ ООДПроф. инж. Жеко Ганев, д.т.н., управител на старозагорската фирма ЕЛФИ-ТЕХ ООД получи първа награда за иновации на националния конкурс Сграда на годината 2019. Оценената иновация е комплексна адаптивна инженерна инсталация за структурни и енергийни трансформации на минерална вода за водоснабдяване с физикохимично стабилизирана топла и студена вода и пасивна климатизация - охлаждане и отопление.

Тя се намира в жилищен комплекс от закрит тип Варна Сити парк - юг. Инсталацията в комплекса осигурява чиста от химикали и хлор вода, посредством сондаж с геотермална минерална вода с температурата на извличане 47оC от дълбочина 1960 м. Минералната вода се използва като питейна трапезна вода и като битова гореща вода. Озонираната минерална вода e без наличие на хлор и сероводород, годна за ежедневна продължителна консумация при нулев риск за човешкото здраве. Обеззаразяването с озон избягва един много важен недостатък, срещан при използването на хлорни препарати - образуване на токсични съединения с неприятен мирис. След прилагане на иновацията на ЕЛФИ-ТЕХ водата във Варна Сити парк - юг е екологична и здравословна, поради факта, че е обогатена с кислород и към нея не са привнесени химични вещества.

 
Извършва се изграждане на нова дига на река Тунджа край старозагорското село Зимница
Вторник, 10 декември 2019 г., 10:02

Зимница - дигаОбластният управител Гергана Микова и зам.-областният управител Димитър Драчев инспектираха строежа на дигата край с. Зимница.

Проектът за изграждане на нова дига на река Тунджа край старозагорското село е от 2015 г. Възобновяването на съществувалото преди години съоръжение стана наложително след обилни дъждове, довели до наводнения както на къщи в района, така и на части от други села по поречието на Тунджа.

Цялостната стойност на проекта е 508 473 лева. Средствата са отпуснати от Държавния фонд за бедствия и аварии.

От фирмата изпълнител заявиха, че срокът за изпълнение на дигата е 70 дни. Работата по прочистването на коритото на реката в този участък и изграждането на самото съоръжение е започнала на 25 ноември. Дигата ще бъде с дължина 350 м.

 
Имотни скици могат да се извадят в почти всяко населено място в страната
Понеделник, 09 декември 2019 г., 10:35

Агенция по геодезия, картография и кадастърУслугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са достъпни в почти всяко населено място. Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна.  

Такъв документ можете да получите във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове на страната.

Нотариусите също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. До момента 665 нотариуса в страната са регистрирани в поддържания от агенцията регистър на оправомощените лица с право да издават документи. Изваждането на самата скица се прави по електронен път чрез КАИС, която е интегрирана в сайта на АГКК.

Всеки ден в страната нотариуси заявяват и получават по електронен път между 15 и 20 имотни скици. 

 
Остават 10 дни за промени и плащане на авансовия корпоративен данък за 2019 година
Петък, 06 декември 2019 г., 13:51

НАПНа 16 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2019 година. Същевременно това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година, за да не надвнесат ненужно данък или за да не плащат лихви към НАП при определени несъответствия на вноските.

Фирмите, чийто приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък се оказват доста по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |