covid info


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Мария Габриел в Давос: Търсенето на общи решения между образованието, науката и бизнесa може да бъде солидна база в борбата с климатичните промени
Сряда, 22 януари 2020 г., 16:10

Мария ГабриелБългарският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, образованието, културата и младежта Мария Габриел е на Световния икономически форум в Давос, който тази година е посветен на свързаните с промените в климата рискове и необходимостта от предприемане на още мерки. Съществена част от отговора на тези рискове се съдържа в най-новите научни познания и новаторски изследвания.

На пресконференция заедно с председателя на Европейския съвет за научни изследвания Мауро Ферари, Мария Габриел очерта действията и амбициите на Европейската комисия за промяна на европейския изследователски пейзаж чрез още по-силна роля на научноизследователския съвет. С вече финансирани над 9000 изследователи, съветът се превърна във водеща световна организация за най-високо финансиране по процент на подкрепени научни доклади. Освен това 7 от финансираните от съвета спечелиха Нобелова награда.

 
Старозагорски организации си партнират в обучение на младежи
Вторник, 21 януари 2020 г., 16:35

DenmarkВ обучителни курсове по четири проекта от програмата на Европейската комисия Еразъм + си партнираха старозагорските СНЦ Академия на успеха, фондация Форграунд и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора през втората половина на изминалата година. В обучението по проект Агробизнес лидери в действие с главен организатор СНЦ Академия на успеха участваха 33 младежки работници и младежки лидери от 11 държави. Основната тема на курса бе активизиране на млади хора за развитие на предприемачеството в селски и изолирани райони, работа с млади хора, живеещи в изолирани райони и стартиране на малък бизнес, както и споделяне на добри практики.

По проекта Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си - част 2 с главен организатор СНЦ Академия на успеха основната тема бе устойчив и природосъобразен начин на живот, споделяне на добри практики в сферата на екологията в страните на участниците - 33 младежки работници и младежки лидери от 10 държави.

 
Финансови резултати на предприятията от област Стара Загора през 2018 г.
Вторник, 21 януари 2020 г., 13:29

НСИПо данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 15 013 нефинансови предприятия от област Стара Загора. Най-голяма е групата на микропредприятията, с персонал до 9 заети - 13 830 предприятия. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 971, а на средните (50 - 249 заети) е 175. Големите предприятия с над 250 заети са 37.

Заетите лица в нефинансовите предприятия от област Стара Загора са 99 675, произведената продукция по текущи цени е на стойност 7 974 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 484 млн. лв.

През 2018 година 73.2% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.5% със загуба и 10.3% с нулев резултат. Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора - 9 029 или 60.1% и в община Казанлък - 3 228 или 21.5%., а най - малък в община Опан, където развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

 
Създадена е българо-кипърска бизнес асоциация
Понеделник, 20 януари 2020 г., 11:57

БТППВ Българска търговско-промишлена палата в София се проведе среща с ръководството и членове на новосформираната Българо-кипърска бизнес асоциация. В срещата участваха Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис, извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър в София, председателят на новата асоциация д-р Харис Кунтурис и членове на организацията.

Посланик Кундуридис изрази подкрепа от страна на посолството към новата бизнес асоциация.

По време на разговора бяха обсъдени сфери за разширяване на сътрудничеството като недвижими имоти, туризъм, хранително-вкусова промишленост. Договорено бе БТПП и  Българо-кипърската бизнес асоциация да работят съвместно за постигането на още по-добри икономически резултати между България и Кипър, съобщава чрез сайта си Българска търговско-промишлена палата.

 
Влизат в сила новите изисквания за по-висока биосигурност при отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми
Петък, 17 януари 2020 г., 11:17

биосигурност при отглеждане на свине в лични стопанстваОт днес, 17 януари 2020 г., влизат в сила новите изисквания за по-висока биосигурност при отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми. Измененията и допълненията в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са обнародвани в днешния брой  …. на Държавен вестник. Основната им цел е да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания.Новите изисквания са въведени предвид сложната епизоотична обстановка в страната през изминалата 2019 г. и са обсъдени и съгласувани с браншовите организации.

В личните стопанства е прецизиран броят на допустимите за отглеждане животни за лични нужди. При свинете се допуска отглеждането на не повече от 3 прасета за угояване. Трябва да бъдат осигурени места за храна, вода и съхранение на фуража.

 
В страната ежедневно се регистрират около 30 - 50 случая на Африканска чума по свинете
Четвъртък, 16 януари 2020 г., 13:04

АЧСВ Областна администрация днес се проведе заседание на Епизоотичната комисия, председателствано от областния управител Гергана Микова. Директорът на ОДБХ д-р Дамян Миков изнесе информира за епизоотичната обстановка в областта по отношение на разпространението на болестта Африканска чума по свинете.

В страната ежедневно се регистрират около 30 - 50 случая на заболяването. Те са предимно по диви свине. В Старозагорска област през последната седмица са обявени положителни проби от диви свине в селата Оряховица и Колена, в Мъглиж и в Казанлъшко. Всички взети проби от свинекомплексите в региона са отрицателни. Проби се взимат и от кланиците, и от превозните средства, извозващи промишлено отглеждани животни. Агенцията по безопасност на храните осъществява постоянен ежедневен контрол за мерките за биосигурност в свиневъдните ферми.

 
Стартира кандидатстването по пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Стара Загора
Четвъртък, 16 януари 2020 г., 11:21

LIFEОт 20 януари до 20 март е срокът за кандидатстване по пилотната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Стара Загора. Интегрираният проект Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух по Програма LIFE на Европейския съюз има за цел да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици - основен проблем на качеството на въздуха в България.

Пилотната фаза на проекта предвижда да се подменят отоплителните уреди на 80 старозагорски домакинства. Всеки от одобрените кандидати за участие ще получи безвъзмездно доставка и монтаж на новото отоплително оборудване. Безплатен ще бъде и демонтажът на съществуващото, работещо на дърва/въглища, изнасянето му, както и предаването му за рециклиране. Пилотната схема включва още петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на доставените и монтирани нови уреди, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика. 

 
Община Стара Загора ще кандидатства за финансиране на Регионален иновационен център
Сряда, 15 януари 2020 г., 14:59

ОбСВ Стара Загора се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. Единствената точка в дневния ред на старозагорските съветници беше за даване на съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма Иновации и конкуретноспособност 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове. Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа За.

В сдружението освен УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович са изявили желание за участие Тракийският университет, МБАЛ Ниа Мед ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен.

 
Министерството на труда и социалната политика организира кариерен форум за българи в Австрия на 21 януари
Вторник, 14 януари 2020 г., 12:05

КариераМинистерството на труда и социалната политика (МТСП) ще продължи и през 2020 г. да организира кариерни форуми за българи в държавите в Европа, в които има най-голям процент обучаващи се или вече завършили наши сънародници. Първото събитие от тази инициатива предстои на 21 януари във Виена. В кариерното изложение в столицата на Австрия ще участват австрийски инвеститори в България, които ще представят работни места и възможности за професионално развитие в различни градове у нас.

Форумът се организира от Австрийската стопанска камара и Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България във Виена. В събитието ще участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която ще запознае присъстващите с възможностите за заетост в България и ще представи програмите за повишаване на професионалната квалификация, трудовото и социално законодателство, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот.

 
Самарянска къща - 16 години грижа, подкрепа, помощ, надежда за жени и деца, пострадали от насилие...
Вторник, 14 януари 2020 г., 11:15

Кризисен център Самарянска къщаНа 14 януари, 2020 г., Кризисен център Самарянска къща, управляван от Сдружение "Самаряни", отбелязва своя 16-ти рожден ден! 16 години екипът на Кризисен център Самарянска къща, с подкрепата на Община Стара Загора, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме заставали редом до хората, пострадали от насилие, всеки ден с РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ, ГРИЖА, СЪЧУВСТВИЕ и ДОБРОТА, за да оказваме ПОДКРЕПА и ПОМОЩ, да споделяме НАДЕЖДА и ВЯРА, да вдъхваме ДОВЕРИЕ и СИЛА, чрез ВОДИТЕЛСТВО към ПРОМЯНА и ВДЪХНОВЕНИЕ за един нов ЖИВОТ, изпълнен с ЛЮБОВ... 

Кризисен център Самарянска къща е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. 

 
Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от област Стара Загора към края на 2018 г. са в размер на 929,3 млн. евро
Сряда, 22 януари 2020 г., 11:06

EKПо данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2018 г. възлизат на 929,3 млн. евро, което е с 2,6% повече в сравнение с 2017 г. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 669,4 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 112,6 млн. евро и община Казанлък - 75,5 млн. евро.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 939,3 млн. евро, като е регистриран ръст от 2,7% спрямо предходната година, съобщават от Териториално статистическо бюро - Югоизток на Националния статистически институт.

 

 
Информационна среща за работодатели относно наемане на чужденци
Вторник, 21 януари 2020 г., 15:30

ДБТТърговско-промишлена палата - Стара Загора и Дирекция Бюро по труда Стара Загора (ДБТ) организират информационна среща за работодатели относно наемане на чужденцина 29.01.2020 г. (сряда) от 14:00 часа, в конферентната зала в сградата на Дирекция Бюро по труда (ДБТ) Стара Загора, зала 202 (ул. Стефан Караджа 8).

Срещата на тема Наемане на работа чужденци от трети страни е организиранав рамките на проект ERIAS Европейска схема за интегриране на бежанци. Целта на проекта е насърчаване на бързото интегриране на граждани на трети държави на пазара на труда в ЕС чрез засилено сътрудничество и мобилизиране на работодатели, социални и икономически партньори.

В срещата ще вземат участие представители на Старозагорските структури на: Дирекция Бюро по труда - гр. Стара Загора, Група Миграция МВР Стара Загора, НАП и Инспекция по труда.

 
В Българския ВиК холдинг ще има търговец на ток за ВиК дружествата
Понеделник, 20 януари 2020 г., 18:48

ВиКВ структурата на Български ВиК холдинг ще има търговец на ток, което ще позволи ВиК дружествата да намалят разходите си за електроенергия с около 30%. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на среща в КНСБ по проблемите на ВиК отрасъла. В момента операторите купуват ток на свободния пазар и това доведе до скок на разходите им до 70%, въпреки направените инвестиции и редуцираните количества потребявана електрическа енергия. Със създаването на холдинговата структура този проблем ще бъде решен, а с част от освободения паричен ресурс ще могат да се повишат трудовите възнаграждения в отрасъла, обясни зам.-министърът.

Според позицията на КНСБ въпросът с повишаването на заплатите е без алтернатива. За нас увеличението на разходите за персонал с 15% е спешно необходимо, подчерта председателят на конфедерацията Пламен Димитров. 

 
Делегация от посолството на Пакистан посети Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Петък, 17 януари 2020 г., 11:50

Среща с представители на посолството на Ислямска република ПакистанВременно управляващият посолството на Ислямска република Пакистан в Република България Маруан Алекс Аийаш, придружаван от служители на посолството, посети Търговско-промишлена палата - Стара Загора и се срещна с председателя на Палатата Олег Стоилов и с представители на старозагорския бизнес. На срещата присъстваха изпълнителният директор на Агенцията за регионално икономическо развитие Румяна Грозева и изпълнителният директор на Индустриална зона Загоре Радослав Танев.

Високият гост направи отлична презентация, с която представи информация за Пакистан и за големите възможностите за развитие на икономически и на търговски отношения между двете страни. Пакистан, с население 210 млн. жители, има добре развита икономика, като водещи производства са свързани с текстила, изделия от кожа, спортни стоки, хирургични инструменти. Добре развит е и аграрният сектор с производство на екзотични плодове и на други хранителни продукти.

 
Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2019 г.
Петък, 17 януари 2020 г., 11:08

места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижиПрез ноември 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 912, а на леглата - 3 555. В сравнение сноември 2018 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 2.0%, а броят на леглата в тяхс 0.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г. в област Стара Загора, е 33037, или с10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.Ръст в броя на нощувките е регистриран в местатазанастаняванес1 и 2звездиивтезис 4 и 5 звезди, съответно с 26.6 и 57.1%, докато вместатазанастаняванес3звезди броятнощувкитенамалява с 12.0%.

 
Избухването на Африканската чума по свинете в Азия оказва силно влияние на пазарите на месо
Четвъртък, 16 януари 2020 г., 12:59

АЧСПо данни на Системата за агропазарна информация (САПИ) за пазара на свинско месо у нас за 2019 г. средната изкупна цена е 2,82 лв./кг живо тегло. Наблюдава се покачване на ценовите стойности, под влияние на развитието на европейския пазар, както и вследствие на негативния ефект от възникването на огнища на Африканска чума по свинете в България.

По-чувствително е покачването на средните изкупни цени на угоени прасета в последните 2 месеца на 2019 г. Покачването на цената през декември 2019 г. достига до 32,1% спрямо цената през декември 2018 г. Стойностите варират за различните области, като по-слабо изразено е в Благоевград и Кюстендил, например, с 4,9%, докато в Кърджали достига 43,4%.

Данните показва, че при търговията на едро и на дребно със свинско месо също има повишение на средните цени. Увеличението на средногодишните цени на едро и дребно в сравнение с 2018 г. е с между 3,6% и 8,5%. За м. декември 2019 г. промяната спрямо година по-рано е между 23,7% и 32,8% за различните разфасовки.

 
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година на Стара Загора
Сряда, 15 януари 2020 г., 16:06

Община Стара ЗагораНа 22.01.2020 година  от 17.30 часа в зала Петко Славейков на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2020 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2020.

Материали за проекта на Бюджет за 2020 година са публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора - www.starazagora.bg (https://starazagora.bg/bg/obshtinski-byudzhet/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proekta-na-byudzheta-za-2020-godina)

 
Инж. Румен Райков: Проблеми с водоподаването в област Стара Загора не съществуват
Сряда, 15 януари 2020 г., 14:51

водоснабдяванеРаботна среща между представители на общинските ръководства и управителя на Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора, инж. Румен Райков, се проведе по инициатива на областния управител Гергана Микова. В Старозагорска област няма населени места, чието водоснабдяване да се осъществява от язовири - заяви инж. Райков. „Водата идва от сондажи и кладенци. Количествата са достатъчни и няма основание за безпокойство. Основната цел на нашата работа във ВиК е гражданите да имат вода денонощно, 365 дни в годината. Така че, мога да ви уверя, че проблеми с водоснабдяването в Старозагорска област няма, допълни управителят на водното дружество, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Той обясни, че ВиК продължава да изпълнява програмата си по подмяна на основни водопроводи и монтаж на съвременни водомери в различни населени места.

 
НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18
Вторник, 14 януари 2020 г., 12:02

EKСрокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно на среща между Националната агенция за приходите /НАП/ и Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на която присъстваха разработчици на софтуер за управление на продажбите. Експертите на приходната агенция съобщиха, че към момента има над 500 регистрирани софтуери за продажбите и процесът продължава интензивно. По думите на софтуерни разработчици, част от клиентите отлагат внедряването на новите програмни продукти, като това ги поставя под риск от санкции. На срещата бяха коментирани и някои технически въпроси, които ще бъдат обобщени от БАИТ и предоставени на НАП за отговор.

От приходната агенция припомнят, че до края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, трябва да го приведе в съответствие с изискванията на наредбата за касовите апарати.

 
Заплащането на мъжете и жените: защо има разлика?
Вторник, 14 януари 2020 г., 10:56

заплащане на трудаРаботещите жени в ЕС получават средно 16% по-малко на час от мъжете. Научете как се изчислява тази разлика в заплащането и какви са причините за нея. Разликата в заплащането е фактор за бедността сред жените в напреднала възраст

Принципът еднакво заплащане за еднаква работа е основополагащ за Европа и е въведен още с Договора от Рим през 1957 г. Въпреки това мъжете продължават да получават съществено по-високи възнаграждения на час от жените, а напредъкът към намаляване на различията през последните десет години е минимален.

Европейският парламент последователно приканва за вземането на повече мерки по въпроса и ще разисква отново възможните стъпки в пленарен дебат на 13 януари.

Как е изчислена разликата в заплащането на мъжете и жените?

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |