covid info


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Европейската комисия одобрява българска схема за 102 милиона евро за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус
Понеделник, 29 юни 2020 г., 16:11

EKЕвропейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро) за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г.

Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро). Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 75 000 евро на компания и ще бъде достъпна за компании, които работят във всички сектори, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия и да им помогне да продължат дейността си по време на и след епидемията. Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

 
Зелен пакт: Въгледобивните и други въглеродноинтензивни региони и Комисията стартират европейската платформа за справедлив преход
Понеделник, 29 юни 2020 г., 13:15

EKНа 29 юни, понеделник, ще стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да получат финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране и източниците на техническа помощ.

Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой регион няма да бъде пренебрегнат.

 
Близо 50 предложения бяха разгледани по време на юнското заседание на Общинския съвет Стара Загора
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 13:20

община Стара ЗагораОбщинският съвет в Стара Загора прие с 49 гласа за Правилник за предоставяне на на финансова помощ в полза на физически лица на територията на община Стара Загора. Средства могат да се предоставят на хора, които са в затруднено материално положение, в случай на нужда, при екстремна ситуация, поставяща в риск здравето или оцеляването на нуждаещия се, както и сигурността, и образователните потребности на деца.

Помощите се предоставят от кмета на Община Стара Загора, на основание решение на Общински съвет Стара Загора, взето след проучване на случая и становище от Постоянната комисия по социална политика при Общински съвет Стара Загора. Съветниците гласуваха на първо четене Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на Община Стара Загора.

 
Музикантите на Стара Загора: Тук сме! - три концерта на открито
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 11:03

Стара ЗагораЗаради пандемията COVID-19 културният живот по света и в България спря за почти 3 месеца. Музиканти, артисти и хора на изкуството, на практика прекратиха своите обществени изяви. В последно време публиката постепенно се завръща в театъра, концертните зали и галериите. По време на тази културна пауза едни от най-засегнати бяха музикантите. Те нямаха възможността да практикуват своята професия, а голяма част от тях от останаха без доходи. По обективни причини много от хората свързани с това изкуство все още не са се върнали към работата си.

Тази ситуация провокира Творческия колектив от Стара Загора На улицата, да отправи към музиканти от града на липите интересна покана. Колективът им предлага една инициатива с некомерсиална цел - да участват в концерт на улицата без да получат възнаграждения. Всички поканени музиканти приемат без да се замислят.

 
Обява на Община Стара Загора за публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в поземлен имот
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:28

Община Стара ЗагораНа 22.07.2020 г. от 10:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/-3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива, партер, три надземни нива и терасовиден етаж.

  • Начална тръжна цена -  1 520 000 лева без ДДС
  • Депозит за участие - 300 000 лева
  • Стъпка на наддаване - 150 000 лева
 
Представиха идейните проекти за изграждане на многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:14

многофункционална спортна зала в парк „Артилерийски“Идейното предложение на колектив в състав проф. Валери Иванов, арх. Калоян Колев, инж. Цветан Георгиев и инж. Николай Милев, събра най-висока оценка в обявения по реда на Закона за обществените поръчки открит конкурс за идеен проект за изграждане на многофункционална спортна зала в Стара Загора.

Πроектните решения трябваше да предложат създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор, както и задължително интегриране на спортната зала с парка и с околното застрояване - като обем, градоустройствено решение и вписване на сградата в денивелацията на терена, съобщи председателят на експертното жури проф. д-р инж. Иван Марков. На днешното заседание стана ясно и кои са участниците в него, оценките, които са получили, както и класирането им, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

 
Екологичните политики в центъра на възстановяването на Европа от кризата с COVID-19
Вторник, 23 юни 2020 г., 17:38

Video-conference-of-the-Environment-ministersДнес, 23 юни 2020 г., се проведе неформална видеоконференция на министрите на околната среда на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), по време на която България беше представена от заместник-министър Атанаска Николова. Основна тема на дискусията беше приносът на политиките по околна среда и климат за възстановяването от кризата с COVID-19.

В изказването си заместник-министър Николова подчерта, че зеленият преход е един от основните стълбове за възстановяване от пандемията с активното участие и съвместни усилия на всички държави членки. Именно съвместните усилия са в основата на намирането на иновативни механизми и екологични решения за постигането на климатично неутрална, ресурсно ефективна и кръгова европейска икономика.

 
Откриха Водно огледало Поетите на Стара Загора
Вторник, 23 юни 2020 г., 17:28

Водно огледалоДнес беше официалното откриване на поредната атрактивна придобивка по пешеходната зона на Стара Загора, още една модерна архитектурно-естетическа композиция - Водно огледало Поетите на Стара Загора. В него са представени по оригинален начин стихове на тринадесет от емблематичните старозагорски поети- Даскал Петър Иванов, Кирил Христов, Димитър Подвързачов, Жеко Христов, Николай Лилиев, Гео Милев, Иван Хаджихристов Иван Мирчев, Веселин Ханчев, Михаил Берберов, Христо Кацаров , Стойчо Стойчев и Рашко Стойков. Цитати от техни класически произведения са гравирани калиграфски върху 5-милиметрови месингови листи, потопени ефектно във вода - символ на непреходното духовно начало.

 
Мария Габриел: Инвестициите в дигитализацията на културното наследство са стратегически за нашите икономики и общества
Понеделник, 22 юни 2020 г., 18:38

ГабриелДигитализацията на културното наследство е предизвикателство, но ни предоставя и много възможности за неговото проучване, опазване и популяризиране. С помощта на иновациите и технологиите можем да мобилизираме ключовата роля, която културното наследство играе в насърчаване на по-иновативна икономика, базирана на наследството. Научните изследвания, изкуственият интелект, триизмерната дигитализация, виртуалната реалност и други цифрови инструменти ще спомогнат да възстановим разрушени исторически обекти, да съхраним богатството на културата и традициите и да го представим чрез цифрови енциклопедии и библиотеки за идните поколения.

Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на видеоконференцията в София Дигитализация и иновации в областта на културното наследство - предизвикателства и възможности, организирана от заместник-председателя на групата Обнови Европа в ЕП Искра Михайлова.

 
Становище на БТПП относно Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни
Петък, 19 юни 2020 г., 10:18

БТППБългарската търговско-промишлена палата, в качеството си на национално представителна организация, беше сезирана от свои членове и браншови организации по отношение на предложения Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни. В тази връзка Палатата счита, че предложените със законопроекта промени на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз и поради това не следва да бъдат приемани в този вариант, още повече като част от хармонизираното българско законодателството, уреждащо защитата на личните данни.

Следват основните аргументи:

I. Предложените текстове противоречат на законодателството за защита на личните данни и съответно на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС.

 
Кръгла маса: Подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на местно ниво
Понеделник, 29 юни 2020 г., 16:00

Кръгла масаОбщина Стара Загора изпълнява съвместно с Общини Бургас, Сливен и Ямбол, в качеството им на членове на Сдружение на Общините от Югоизточен Регион (СОЮР) - проект Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г.

В рамките на проекта бяха извършени проучване и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики на територията на градски ареали в общините от СОЮР. Бяха създадени регионални карти, включваща информация за предмета на дейност и основни интереси на неправителствените организации и тяхната обществена активност.

 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет - Стара Загора
Петък, 26 юни 2020 г., 16:52

Тракийски университетМинистърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет - Стара Загора, където беше организирана работна среща с ректорското ръководство, деканите, ръководството на общ. Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров, ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова, Областния управител Гергана Микова и Стефан Шоселов и Мария Бойчева от ръководството на Клуба на работодателя.

Целта на работната среща бе свързана с разкритите 8 нови специалности и тяхното бъдещо развитие, което е обусловено от нуждите на бизнеса, на местната и държавна власт, съобщиха от пресцентъра на Университета.

Срещата беше открита от ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков, който каза: Тракийският университет откри 8 нови специалности, от които 4 са в IT-сектора. На 24-ти юни Академичният съвет прие учебните планове на три нови бакалавърски програми - софтуерно инженерство, информационни технологии компютърни системи и комуникации, информационни технологии в икономиката и управлението. На 30 юни пристига акредитационната комисия за специалността помощник фармацевт.

 
Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов изпълнява проекти, насочени към модернизиране на обучението
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 11:52

Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов - Стара ЗагораГодини наред учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов Стара Загора участват в разработването на учебни планове и програми в професионални направления Компютърни науки и Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, по които се обучават учениците от всички професионални гимназии в страната.

Дирекция Професионално образование и обучение на МОН оценява експертността и опита на учителите и включва преподаватели да участват и в разработването на учебни планове и програми за обучението чрез работа (дуално обучение). 

 
Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:33

Община Стара ЗагораОбщина Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, който ще се проведе на 23 юли 2020 г. от 10 часа в зала №1 на сградата на Общината.

Специфични условия:

1. За обект № 1 - през имота минава канална мрежа на БТК ЕАД.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 21.07.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: УниКредит Булбанк АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 21.07.2020 г.

 
9% ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 1 юли
Сряда, 24 юни 2020 г., 16:24

EKОт 1 юли започва да се прилага намалената ставка на данък добавена стойност от 9 % за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени. Ставката от девет на сто е временна и ще е в сила до 31 декември 2021 г., се посочва в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС).

От промяната на Закона за ДДС ще се възползват вече не само хотелиерите, а и издателите и разпространителите на книги и учебници, в това число електронни издания. Измененията обхващат също и търговците на детски продукти - храни за бебета и малки деца, пелени и подобни хигиенни артикули, които са изчерпателно изброени в новия Закон за ДДС.

Данъчната ставка е намалена и за предоставящите ресторантьорски и кетъринг услуги, които предлагат храна и съответно обслужване за консумация на място.

 
Софтуерите за управление на продажбите (СУПТО) се въвеждат до 31.12.2020 г. Проект за промени в Наредба Н-18 е публикуван за обществено обсъждане
Сряда, 24 юни 2020 г., 10:43

НАПУдължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г., се предлага в проект за изменение и допълнение на нормативния акт, публикуван за обществено обсъждане в сайта на Министерството на финансите- https://www.minfin.bg/bg/legislation11/290Досегашният срок 31.07.2020 г. не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта.

Множество други изменения ще бъдат направени в наредбата в резултат на интензивни дискусии между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации.

 
Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура беше създаден в Стара Загора
Вторник, 23 юни 2020 г., 17:32

Обществен съвет за архитектура, изкуство и култураПърво работно заседание проведе днес създаденият, със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров - Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура. Новосформираната структура е консултативен орган за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и инициативи, с цел провеждане на публични политики в полза на гражданите и при спазване на принципите на публичност и прозрачност, заложени в изпълнение на Програмата на кмета за управление през мандат 2019-2023.

Председател на Съвета е Милена Желева, зам.-кмет с ресор Култура, туризъм и младежки дейности, зам.- председател е главният архитект Виктория Грозева. Секретар е началникът на отдел Култура Диана Атанасова.

 
Национална конференция заетост за всички и Изложение на социалноотговорни работодатели
Вторник, 23 юни 2020 г., 08:40

EKНационална конференция ЗАЕТОСТ ЗА ВСИЧКИ, по проект ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ и Изложение за социалноотговорни работодатели ще се проведат от 27 до 29 ЮЛИ 2020 г. х-л Интернационал, комплекс Златни пясъци, Варна. Участие в събитието могат да вземат представители на СОЦИАЛНООТГОВОРНО РАБОТОДАТЕЛИ, държавни и местни власти, доставчици на социални услуги, организации на и за хората с увреждания, експерти и специалисти от всички области, работещи по темите и всички заинтересовани лица.

Целта на събитието е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за РАЗВИТИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

 
Европейски фонд за отбрана: 205 милиона евро за засилване на стратегическата автономност и конкурентоспособността на промишлеността
Петък, 19 юни 2020 г., 16:25

EKДнес Комисията обяви 16 общоевропейски проекта в областта на отбраната и три революционни технологични проекта, които ще бъдат подкрепени с финансиране в размер на 205 милиона евро по двете програми, които предшестват пълномащабния Европейски фонд за отбрана: Подготвително действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната (PADR) и Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор Европа, подготвена за цифровата ера , заяви: Европейският фонд за отбрана ще даде възможност за по-добро изразходване на средствата - съвместното изразходване, което ще намали разпокъсаността и неефективността.

 
Комисар Мария Габриел стартира информационна кампания в подкрепа на културата и културния туризъм
Петък, 19 юни 2020 г., 10:09

ГабриелСтарт на кампания в социалните медии за популяризиране на местния културен туризъм даде днес българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и спорта Мария Габриел.

Кампанията е под надслов Културата на Европа е близо до вас и цели да насърчи гражданите да посетят местни туристически дестинации и да се запознаят с тяхното културно и природно богатство. Това ще допринесе за съживяването на туризма и местните икономики чрез представяне на разнообразни туристически продукти, базирани на културата и наследството. Кампанията ще включва и фото конкурс в социалните медии, което ще предостави възможност на хората да споделят впечатления от свои посещения на културни забележителности в близост до дома или в друга европейска страна.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |