Безплатно изработване на проектни предложения за финансиране от програма за Развитие на човешките ресурси
Вторник, 12 февруари 2019 г., 09:41

безплатно за фирми членовеТърговско-промишлена палата - Стара Загора предлага безплатно подготвяне на проектни предложения на фирми членове по ОП Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.057 Умения.

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерното развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Допустими кандидати по процедурата са работодатели. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
 • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
 
Принцесата на Саксония Теофана фон Саксен дари болнични легла на Университетската болница в Стара Загора
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 13:30

дарениеОбластният управител Гергана Микова присъства днес на официалното връчване на дарение от 20 болнични легла с шкафчета в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. Дарението е от принцесата на Саксония Теофана фон Саксен и е на стойност около 10 000 лв. На събитието присъстваха зам.-председателят на НС Емил Христов, директорът на РЗИ д-р Златина Нанева, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин, журналисти.

Теофана фон Саксен е от българка по произход, но от близо 60 години не живее в родината си. От дълго време тя се занимава с благотворителност и осигурява хуманитарни помощи и оборудване за болници и детски домове в България. Леглата, които дарява на университетската болница в Стара Загора, ще бъдат поставени в клиниките по травматология и ортопедия.

Директорът на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ проф. Йовчо Йовчев подари на принцесата на Саксония картина, на чийто гръб е залепено благодарствено писмо от ръководството на болницата за благородната й инициатива - съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Стара Загора.

 
Бързите, бавните и Стара Загора - за 10 години икономиката на всички региони в страната расте, но пропастта между Северна и Южна България се увеличава
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 09:20

карта на БългарияКак да си успешна област в България? Лесно е. Трябва да отговаряш само на две условия. Да имаш индустрия, за предпочитане енергийна, и да се намираш на юг. Областта с най-силно развит индустриален сектор в България – Стара Загора, отчита повече от двойно по-голям размер на създадената брутна добавена стойност в рамките на десетилетие, като така се класира на първо място по темп на растеж спрямо останалите 27 области в страната. За същия период делът на индустрията в икономиката на региона нараства с 14 пункта до 66%, като в случая основен фактор са енергийните компании от Маришкия басейн.

Данните за развитието на икономиката по области за 2017 г. бяха публикувани от националната статистика наскоро и макар да идват с две години закъснение (тъй като е нужно по-дълго време за събирането и обработването им), от тях могат да се извадят интересни изводи и тенденции. Като начало – спрямо десет години по-рано няма регион, чийто БВП да не е нараснал.

Процесът обаче е неравномерен, а пропастта между Северна и Южна България продължава да се увеличава. 

 
Умерен растеж на фона на глобална несигурност през 2019 г. прогнозира Европейската комисия
Четвъртък, 07 февруари 2019 г., 15:16

ЕКПрез 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за всички държави членки. Като цяло се очаква темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните години, а перспективите се характеризират с висока степен на несигурност.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: През 2019 г. се очаква всички държави от ЕС да продължат да отбелязват растеж, което означава повече работни места и просперитет. Прогнозите ни обаче бяха коригирани в посока намаляване, по-специално за най-големите икономики от еврозоната. Това е отражение на външните фактори, като напрежението в търговията и забавянето на икономиката в бързо развиващите се пазари, по-конкретно в Китай. В някои държави от еврозоната отново се появиха опасения по отношение на връзката между банките и държавата, както и устойчивостта на дълга. Перспективата, свързана с хаотично излизане на Обединеното кралство от ЕС, води до допълнителна несигурност. Отчитането на тези нарастващи рискове е само част от работата. 

 
България ще продължава да разчита на работата на въглищните топлоелектрически централи
Сряда, 06 февруари 2019 г., 16:58

ТЕЦБългария ще продължи да разчита на работата на своите въглищни централи, защото това са базови мощности, които използват местен ресурс и в тях са инвестирани сериозни средства за сероочистващи инсталации. Това ни дава основание да запазим ролята на местните въглища и сме предвидили тази перспектива в Интегрирания национален план на страната за енергетика и климат до 2030 г., с хоризонт до 2050 г. Това каза заместник- министърът на енергетиката Жечо Станков по време на експертна дискусия, посветена на националния план за енергетика и климат, организирана от сп. „Ютилитис“.

По думите на заместник-министър Станков в документа, изпратен в Брюксел, са предприети необходимите мерки, осигуряващи развитието на нисковъглеродна енергетика, сигурност на доставките, повишаване на енергийната ефективност, либерализация на пазара и внедряване на нови технологии за борба с климатичните промени.

Жечо Станков акцентира и върху енергийната сигурност и изграждането на липсващата инфраструктура, като необходима предпоставка за гарантиране на диверсификацията на енергийните доставки не само в региона на Югоизточна Европа, но и в целия Европейски съюз.

 
Покана за бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в Ереван, Република Армения
Сряда, 06 февруари 2019 г., 11:23

ЕреванБългарската търговско-промишлена палата информира, че на 12 и 13 март 2019 г. в Ереван, столицата на Република Армения, ще се проведе VIII сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно- техническо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е г-н Росен Желязков, министър на транспорта и информационните технологии на Република България. В рамките на сесията, между двете страни е договорено провеждане на бизнес форум с двустранни срещи в Ереван между представителите на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Двустранните търговски връзки между България и Армения през последните десет години се характеризират с малки обеми на доставките. От страна на Армения интерес представлява вносът на високи технологии, в т.ч. и технологии в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, фармацевтични продукти, съвместно производство за електрокари, инвестиции в областта на енергийната ефективност и производство на слънчева енергия, информационни и комуникационни технологии, минерални води.

 
Регистрацията на фирми в ЕС може да стане по-лесна и по-евтина
Вторник, 05 февруари 2019 г., 16:15

регистрация на фирмиПарламентът и Съветът постигнаха споразумение в понеделник относно нови правила, чиято цел е да улесни електронната регистрация на фирми и да насърчи извършването на административни дейности онлайн през целия жизнен цикъл на фирмите.   Новите правила имат за цел да спестят време и пари на бизнеса, както и да увеличат гаранциите срещу злоупотреби и измами чрез въвеждането на онлайн проверки на самоличността. Новите правила осигуряват:

 • подобрени онлайн процедури – от регистрирането на фирми до регистрацията на техни клонове и подаването на документи;
 • предоставяне на лесно достъпна информация на порталите за регистрация, която е безплатна и на език, който се разбира от възможно най-голям брой презгранични потребители;
 • принцип на еднократност, което означава, че от фирмите няма да се изисква да представят една и съща информация на публичните органи повече от веднъж;
 • прозрачни правила за таксите, които се прилагат по недискриминационен начин, без да надвишават разходите за осигуряване на услугите.
 
Бюджет 2019 на Община Казанлък е приет
Понеделник, 04 февруари 2019 г., 15:27

бюджет - КазанлъкОбщинският съвет в Казанлък прие на второ четене бюджета на Общината за 2019 г. на свое заседание днес в зала „Инфра”. Общата стойност на Бюджета за 2019 г. е на стойност 58 618 958 лева или с над 8 милиона лева повече от миналогодишния. Целите, поставени за изпълнение от Общината са много и във всички сфери на дейност. Новият Бюджет продължава Общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и училищата. След почти изцяло обновени училища и детски градини на територията на общината, през 2019г. са предвидени средства за реконструкция на ОДЗ №17 и ОДК “Свети Иван Рилски“ в Казанлък. Ще се работи по обновяване на дворните пространства и уредите за игра на деца от детските градини и ясли, ремонти на училищните спортни салони. Ремонт на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ ЕООД е сред приоритетите, с предвидени 907 733 лв. по линия на Националния доверителен екофонд и 15% съфинансиране от общинския бюджет - 136 160 лв. 

Новият Бюджет предвижда завишен контрол за спазване на обществения ред в източната част на града. 

 
Деана Петкова е изпълнителен директор на туристически район Долината на розите
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 18:22

туристическия район Долината на розитеНа свое заседание днес Управителният съвет на туристическия район „Долината на розите“ избра единодушно за изпълнителен директор казанлъчанката Деана Петкова. Председателят на Управителния съвет, кметът на община Казанлък Галина Стоянова описа Деана Петкова като „млад човек, с висше образование „Туризъм“, работила е в Общината, занимава се с култура“. „Дошло е време да се занимава с по-всеобхватна работа, защото изпълнителният директор е човекът, който ще обединява усилията на всички ни и трябва да е на разположение на всички общини.“, обобщи Галина Стоянова и пожела успех на начинанието. От своя страна, новоизбраният изпълнителен директор, познат на казанлъчани като хореограф-педагог в Народно читалище „Жар 2002“, заяви готовност да работи всеотдайно за разработването на съвместни туристически продукти между 13-те общини, включени в младата Организация за управление на туристическия район.

Решението за създаване на Организация за управление на  туристически район „Долината на розите“, с център Казанлък бе взето по време на Учредителното събрание в Зала №6 на Община Казанлък в средата на месец януари, т.г. Тогава учредителното събрание гласува 7-членен Управителен съвет и избран единодушно председател - кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

 
Старозагорски младежи организират кампания за любовта
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 13:27

14 февруариМладежки общински съвет Стара Загора организира антиспин кампания под надслов „Моето здраве е мое право“. Тя е част от втория етап на Националната антиспин кампания „Любовта е по-силна от всичко. Пази я!“ и ще се проведе на 14 февруари 2019 г. Акцентът на кампанията e поставен върху любовта, сексуалното и репродуктивно здраве, толерантността, информираността, традициите и диалога между хората.

На 14 февруари от 12.00 до 13.30 часа, на пешеходната зона от южна страна на Община Стара Загора, младежите ще предложат послания за любовта и виното, блиц викторина, забавни игри с гражданите. Информационната превантивна акция „Любовна лотария” включва разпространение на специално изработени лотарийни билети с печалби: презервативи, информационни материали, прегръдки, валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони.

В инициативата „Нарисувай любовта“ всеки може да нарисува част от две платна посветени на любовта и безопасно сексуално поведение. В специално изработено сърце всички желаещи могат да си направят снимка, „Остави своите стъпки на пътеката на любовта” включва рисунки на цветни тебеширени сърца, очертани по стъпките на различни двойки. Младежите ще проведат и анкета сред публиката за заблудите и митовете, свързани със ХИВ/СПИН.

 
Общественият транспорт в Стара Загора ще се движи по обходен маршрут след временно затваряне на бул. „Руски“
Петък, 08 февруари 2019 г., 16:16

Стара ЗагораВъв връзка с извършване на строително-монтажни работи по бул. „Руски“ в Стара Загора, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“, за времето от 11.02.2019 г. (понеделник) до 15.02.2019 г. (петък) включително, общественият транспорт ще се движи по обходен маршрут както следва:

 • Линия № 3 и № 8 от запад на изток – ул. „Герасим Папазчев“, бул. „Руски“, ул. „Христо Ботев“ и бул. „ Патриарх Евтимий“ и обратно.
 • Линия № 12:  бул. „Цар Симеон Велики“ ,  ул. „Димчо Стаев“ , ул. „Генерал Гурко“, ул. „Отец Паисий“, бул. „Славянски“ и обратно.  
 • Линия № 22 от запад на изток – бул. „Славянски“, бул. „Руски“, ул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно.
 • Линия № 65 – бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Димчо Стаев“, бул. „Цар Симеон Велики“ и обратно.
На ул. „Христо Ботев“ за посоченото време, ще бъдат обособени временни спирки около кръстовището с ул. „К. Ганчев“, съобщават от пресцентъра на Община Стара Загора.
 
Работодатели могат да кандидатстват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни хора
Четвъртък, 07 февруари 2019 г., 07:07

Бюро по трудаДирекция Бюро по труда - Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3285 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели - микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 6640 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3590 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3809 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 8330 лв.;
 
2900 ученици от Старозагорска област ще се обучават през следващата учебна година в 110 професионални и профилирани паралелки след 7-и клас
Сряда, 06 февруари 2019 г., 12:51

заседаниеКомисията по заетост, председателствано от областния управител Гергана Микова, проведе заседание в Областна администрация. В него взеха участие зам. областните управители Петя Чакърова и Красимир Червилов, Янко Дуков, временно изпълняващ длъжността директор на Регионалната служба по заетост в Хасково, Татяна Димитрова, началник на РУО - Стара Загора, представители на общините, на работодателски организации. Участниците гласуваха с пълно единодушие предложението на РУО за държавния план-прием в държавните и общинските профилирани гимназии, средни и обединени училища, професионални гимназии и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в СУ през учебната 2019/2020 г. в област Стара Загора.

Близо 2900 ученици от Старозагорска област, завършили седми клас, ще се обучават през следващата учебна година в 110 професионални и профилирани паралелки. От тях 101 ще бъдат с дневна форма на обучение – 35 профилирани и 66 професионални. Паралелките с дуална система на обучение ще бъдат 4 за цялата област. Тези с вечерна и задочна форма – 5. Паралелки с нови професии и специалности ще бъдат разкрити в 11 училища на Старозагорска област.

 
Семинар - обучение: Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги в сградите
Петък, 11 януари 2019 г., 15:33
Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградитеСеминар - обучение на тема Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите, организиран от Черноморския изследователски енергиен център със съдействието на Търговско-промишлената палата - Стара Загора ще се проведе на 12.02.2019 г. от 09:30 до 12:30 ч. в семинарната зала на ТПП - Стара Загора.

Семинарът е насочен към:
 • Потенциални клиенти (възложители) на енергийно-ефективни услуги: собственици на сгради - частни и публични организации.
 • Консултантски компании или енергийни агенции, подпомагащи клиентите при подготовката на проекти, свързани с ЕЕУ.
 • Предприятия, които предлагат/имат интерес да предлагат ЕЕУ в сгради.
 • Същността и видовете енергийно-ефективни услуги (ЕЕУ), вкл. договори с гарантиран резултат, договори за ефективна доставка на енергия и др.
 
Работодатели могат да кандидатствот за обучения на служители по процедура УМЕНИЯ на ОПРЧР
Вторник, 05 февруари 2019 г., 11:30

УменияОт 1 февруари 2019 г. работодатели вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие. Целта на процедурата е да стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. Минимален размер на безвъзмездната помощ на едно проектно предложение е 15 000 лева, като процентът на безвъзмездната финансова помощ за микро и малки предприятия е 70%; за средни - 60% и за големи предприятия - 50%.

Допустимите дейности са:

1. Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
2. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
 
Реконструираният надлез в Стара Загора е отворен за движение
Неделя, 03 февруари 2019 г., 14:00

нодлезПървите автомобили преминаха по 550 м трасе на реконструирания надлез в Стара Загора, който беше открит предсрочно днес в присъствието на премиера Бойко Борисов, зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов, народни представители, представители на областната и местната администрация и стотици граждани. Цялостната реконструкция на съоръжението, което преминава над жп линията и бул. „Славянски“ в посока магистрала „Тракия“, започна в началото на юни 2018 г. и приключи на 01.02.2019 г., като срокът за изпълнение е 270 календарни дни. Отец протосингел Богослов и свещеници от старозагорската митрополия поръсиха за здраве и благоденствие присъстващите старозагорци и официалните лица, съобщиха от пресцинтъра на Община Стара Загора.

„Радвам се, че толкова много хора са се събрали днес за откриването на моста. Това е един изключително важен проект за Стара Загора.“ - каза кметът Живко Тодоров. - Преди имахме 3 ленти, сега са 4. Това ще облекчи трафика. По бул. „Св. патриарх Евтимий“ вече има лента за включване вдясно по ул. „Христо Ботев“.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |