Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г.
Петък, 16 август 2019 г., 11:53

НСИПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2019 г. намаляват с 1.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 102.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на

2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ - със 7.5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 1.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 32.9 и 12.7%.

 
Безработицата в България е 4,2% през второто тримесечие на 2019 г., отчита НСИ
Сряда, 14 август 2019 г., 12:18

безработицаБезработицата в България продължава да намалява и през второто тримесечие на 2019 година, като на годишна база спада с 1,3 процентни пункта до 4,2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). При мъжете намалението е от 6,1 на 4,6%, а при жените - от 4,7 на 3,7%. През второто тримесечие на годината броят на безработните е 142,0 хил. 15,1% са безработните с висше образование, 45,1% - със средно, и 39,% - с основно или по-ниско образование. Нивото на безработица при висшистите е 2%, 3,4% за лицата със средно образование и 12,2% за тези с основно и по-ниско образование.

За април-юни продължително безработни (от една или повече години) са 84,5 хил., или 59,5% от всички безработни лица. Коефициентът на показателя е 2,5%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2,7%, а при жените - 2,2%.

От общия брой на безработните 25,1 хил., или 17,7%, търсят първа работа.

 
Становище на Българската търговско-промишлена палата относно предложение съдебните изпълнители да събират извънсъдебно малки задължения
Сряда, 14 август 2019 г., 10:31

БТППБългарската търговско-промишлена палата принципно подкрепя предложението за създаване на чл. 426а от ГПК, озаглавен Събиране на задължения чрез доброволно изпълнение, с който да се въведе нов институт за събиране на по-малки по размер задължения извънсъдебно от съдебните изпълнители. Създаването на процедурата значително ще облекчи работата на съда, а страните ще си спестят разноски и лихви.

За да може с новосъздадената процедура да бъдат събирани малките, но масови задължения при ясни правила, БТПП предлага следното изменение:

В ал. 8 на чл. 426а от ГПК да бъде добавен текст, с който да се определя максимален праг на възнаграждението на частния съдебен изпълнител. В настоящия вариант е определен само минимален такъв „не по-малко от една десета от дълга“.

Мотиви:

Регламентирането на законов диапазон на възнагражденията на частните съдебни изпълнители, ще гарантира правата както на длъжниците, така и на кредиторите в контекста на предлаганата законодателна промяна.

 
Проучване на БТПП: Готови ли са българските работодатели да наемат чужденци от трети страни?
Понеделник, 12 август 2019 г., 16:56

работници69% от българските компании, участвали в скорошно проучване, проведено от БТПП по проект ERIAS – План за действие за интеграция на бежанци, твърдят, че имат нужда от допълнителни служители на постоянен трудов договор, а 14 % търсят сезонни работници. Една четвърт от запитаните работодатели нямат нужда от нови работници в момента.

Най-търсени са специалистите със средна квалификация – 62% от фирмите се нуждаят от тях. 18% търсят висококвалифицирани служители, а 20% биха наели работници и без квалификация. Само 14% от участниците в проучването вече са наемали чужденци от трети страни /извън ЕС/. Останалите 86% нямат опит в това отношение. Компаниите, които са имали работници от трети страни споделят, че това са били хора предимно от: Македония, Молдова, Русия, Афганистан. Болшинството работодатели са останали с добри впечатления от работата им: те са отговорни и съвестни, имат желание да работят и да научат български език.

 
Средната работна заплата за България е 1260 лева, нараства с 4,3% спрямо първото тримесечие на 2019 г.
Понеделник, 12 август 2019 г., 11:34

НСИПо предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. нарастват с 33.9 хил., или с 1.5%, спрямо края на март 2019 г., като достигат 2.35 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 28.4%, „Операции с недвижими имоти“ - със 7.9%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ - с 2.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.3 и 17.0%.

 
Наблюдение на потребителите - юли 2019 г.
Петък, 09 август 2019 г., 14:12

НСИПрез юли 2019 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца (фиг. 1 от приложението), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение - увеличение на балансовия показател с 2.6 пункта (фиг. 2 от приложението). Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни в сравнение с предходното наблюдение (фиг. 3 от приложението). По отношение на финансовото състояние на домакинствата и оценките, и очакванията на населението в градовете леко се подобряват, докато мненията на живеещите в селата са малко по-негативни (фиг. 4 и 5 от приложението).

Преобладаващата част от потребителите считат, че през последните дванадесет месеца има леко покачване на потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца (фиг. 6 от приложението).

 
Световни компании от химическата промишленост ще демонстрират щадящи околната среда практики на Международния технически панаир в Пловдив
Четвъртък, 08 август 2019 г., 10:40

Международния технически панаирКак химическата индустрия работи по „зелени стандарти“ ще демонстрират няколко световни компании на Международния технически панаир от 23 до 28 септември 2019 г. в Пловдив. Те са част от експозицията на Беларус - един от глобалните лидери в бранша и икономика с ръст от 8.1% годишно, който я нарежда сред първенците в Европа. Един от най-големите производители на автомобилни гуми в света гостува с най-новите изделия от своя асортимент, обхващащ 70 модела в над 300 размера с различно предназначение, основно за селскостопански машини и транспортни средства. Минерални торове, познати в над 20 държави, ще предложи фирма лидер във внедряването на екологично чисти технологии.

Различни видове фибростъкло, които се използват в автомобили и яхти, в строителството и други отрасли, ще презентира един от водещите световни производители. 

 
България получи 2,9 милиона евро подкрепа от Европейската комисия за борба с африканската чума по свинете
Сряда, 07 август 2019 г., 09:51

EKБългария получи 2.9 милиона евро по Плана за превенция на заболяването Африканска чума по свинете за 2018-2019 год. от Европейската комисия. Това стана ясно по време на среща между министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андриукайтис в Брюксел. Половината от тези средства ще ни бъдат предоставени авансово за покриване на съответните разходи.

Министър Танева запозна еврокомисаря с предприетите мерки по отношение на личните стопанствата и малките ферми, при които липсва биосигурност. Тя информира, че голяма част от населението доброволно е усвоило месото от животните, които не са регистрирани във ветеринарните служби и на практика са незаконни. „Тъй като хората станаха съпричастни и участват в борбата с АЧС, ние ще предложим превенционен план. Ще предприемем действия насочени към подкрепа за изграждане на биосигурност, репопулация и регистрация на обектите“, каза министър Танева. Андриукайтис бе категоричен, че Комисията подкрепя легалните производители с мерки за биосигурност и регистрация, без значение дали са малки или големи. Той призова да не се политизира с темата, а да се действа единно.

 
Центърът за анализ и кризисни комуникации направи оценка на действията на НАП по време на кризата с личните данни
Понеделник, 05 август 2019 г., 16:07

лични данниКомуникацията на Националната агенция за приходите във връзка с кризата с личните даннибеше умерена и сравнително професионална, но заради мащабите на проблема и факта, че той касае много хора, тя може да бъде оценена като недостатъчно бърза, непълна и хаотична на моменти. Кризи от подобно естество изискват много повече ангажираност и много повече отговорност.

Това се казва в позиция на Центъра за анализ и кризисни комуникации, направена след проучване на ситуацията и оценка на последиците. В кризата бяха замесени и други институции, които също допринесоха за някои пропуски в нейното управление. В документа се подчертава изрично, че всичко, което касае правата на гражданите и техните интереси, трябва да бъде обект на силна ангажираност от страна на органите на властта. Това важи и за поддържане на необходимото ниво и качество на информираност.

Основният пропуск в комуникацията беше факта, че независимо от това каква е причината за изтичането на личните данни, Националната агенция за приходите носи пълната отговорност, тъй като не е успяла да предотврати изтичането. Фокусът на кризисната комуникационна стратегия трябва да бъде насочен именно в тази посока.

 
„Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование и обучение
Четвъртък, 01 август 2019 г., 12:27

Мини Марица-изток„Мини Марица-изток“ ЕАД партнира на две професионални гимназии в област Стара Загора за обучение в реална работна среда по специалности, които са широко приложими в производствената дейност на дружеството. Партньорството означава съвместна работа за 5-6 години напред по изграждане на квалифицирани млади хора с много добри перспективи за реализация на пазара на труда.

В края на първото полугодие на 2019 г. 14 ученици от XI клас на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“, Стара Загора завършиха учебната година като обучаеми в реална работна среда по професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството“, съгласно подписано партньорско споразумение за съвместна работа между дружеството и училището в периода 2016-2020 г., по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система 2015-2019 г.”. От септември 2018 г. те работят по трудов договор в участъците „Ел. ремонт“ в трите рудника под прякото ръководство на едни от най-добре подготвените и опитни специалисти и работници.

Между ПГЕТ „Г. С. Раковски“, Стара Загора и „Мини Марица-изток“ ЕАД има подписано през 2018 г. споразумение за паралелка от 25 ученика от същата професия и специалност, които през първото полугодие на 2019 г. завършиха VIII клас, и които в XI и XII клас ще работят в рудниците като електрошлосер-ученик дуално обучение.

 
Демография на предприятията в България (към 31.12.2017)
Сряда, 31 юли 2019 г., 17:46

НСИПо аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент - информират от Националния статистически институт.

До 2008 г. данните за демографията на предприятията в ЕС се събират на европейско ниво на доброволен принцип (джентълменско споразумение). България участва в хармонизираното събиране на данни за демография на предприятията от 2006 г. (когато е проследено развитието на родените предприятия през 2003 и 2004 година). През 2010 г. за първи път показателите са изчислени въз основа на новата Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

С приемането на Регламент (ЕО) на ЕП и на Съвета № 295/2008 от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика се създава правна основа и се очертава общата рамка за събиране, обхват, изготвяне, предоставяне и оценка на хармонизирани статистически данни за демографията на предприятията в ЕС.

 
В 40 села от област Стара Загора са проверени собствениците на прасета, отглеждани в лични стопанства. Проверките продължават
Четвъртък, 15 август 2019 г., 13:36

Епизоотична комисияВ Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Епизоотичната комисия, председателствано от областния управител Гергана Микова. Участниците в срещата обсъдиха ситуацията в Старозагорска област към днешна дата.

На заседанието присъстваха също и зам.-областният управител Димитър Драчев, директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков, кметовете на Мъглиж Господин Господинов и на Гурково Иван Иванов, представители на общините, на Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Районна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и на други институции, ангажирани с превенцията на разпространението на болестта африканска чума по свинете в България.

Д-р Дамян Миков обясни, че засега в Старозагорска област няма регистрирани случаи на заболяването. Проверките на служители на дирекцията в населените места на областта, които започнаха на 5 август, продължават. Към момента са проверени 40 села в общините Опан, Гълъбово, Чирпан и Братя Даскалови.

 
Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2019 г.
Сряда, 14 август 2019 г., 12:05

НСИИндексът на потребителските цени за юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Инфлацията от началото на годината (юли 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.0%, а годишната инфлация за юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. е 2.9%. 

Средногодишната инфлация за периода август 2018 – юли 2019 г. спрямо периода август 2017 – юли 2018 г. е 3.3%.

През юли 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

  • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%;
  • алкохолни напитки и тютюневи изделия -увеличение с 0.2%;
  • облекло и обувки - намаление с 2.9%;
  • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.2%;
  • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.3%;
 
През септември в София ще се състои Европейския конкурс за млади учени EUCYS 2019
Вторник, 13 август 2019 г., 14:35

EKБългария ще бъде домакин на Европейския конкурс за млади учени EUCYS 2019, който се провежда ежегодно от 1989 г., с финансовата подкрепа на Европейската комисия.Изборът страната ни да бъде организатор на 31-вото издание на научния форум, е резултат от ползотворната работа на България по време на председателство й на Съвета на Европейския съюз. Тази година се отбелязват рекорден брой заявки за участие. Над 150 участници от 40 държави ще представят 100 проекта между 13-ти и 18-ти септември в София.

България участва в конкурса от 1998 г. под егидата на Министерство на образованието и науката, което, съвместно с Института по математика и информатика към БАН,реализират идеята за провеждане на състезанието в България. Част от дейността и на двете институции е посветена на откриването и развиването на млади таланти в сферата на науката. През годините многократно проекти на български участници са били оценявани високо и сънародниците ни са си тръгвали с награди от научния форум.Днес част от тях градят успешна кариера в световни технологични гиганти, други са се посветили на каузата да създават и развиват млади български учени.

 
Фонд Научни изследвания отправя покана за участие в три конкурса
Понеделник, 12 август 2019 г., 16:41

Научни изследванияФонд Научни изследвания отправя покана за участие в три конкурса:

  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.
  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.
  • Конкурс Българска научна периодика - 2019 г.

1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

 
Първи кариерен форум за българи в Нидерландия
Понеделник, 12 август 2019 г., 11:21

Български кариерен форумНа 5 октомври 2019 г. Министерството на труда и социалната политика и Посолството на Република България в Кралство Нидерландия в партньорство със сдружение „Български кариерен форум“ организират кариерно изложение за българи в Хага.

Събитието се осъществява за първи път в Нидерландия и е част от поредица форуми в чужбина за мотивиране и привличане на български граждани, които учат и живеят в чужбина. По време на кариерния форум посетителите ще имат възможност да осъществят директен контакт с фирмите-изложители и да се запознаят с предлаганите от тях работни места в България. Ще бъде предоставена информация и за икономическото развитие и състоянието на пазара на труда у нас, трудовото и социално законодателство, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот и подкрепа за реализацията на младите хора.

Участието в кариерния форум е безплатно и достъпно за всеки след регистрация на интернет адрес www.bgcareersfair.com. Регистрацията ще бъде отворена в началото на септември, като на сайта ще можете да качите свое CV, както и да разгледате позиции, предлагани от изложителите.

 
Работодателите могат да подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания до 13 август
Четвъртък, 08 август 2019 г., 15:05

работаРаботодателите могат да подават проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания до 13 август. Предложенията се подават в Агенцията за хората с увреждания.

По програмата се отпускат до 10 000 лв. за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Финансират се и дейности за приспособяване на нови и съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. За всяко приспособено работно място работодателите могат да получат до 10 000 лв.

Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания.

 
БТПП подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване
Сряда, 07 август 2019 г., 09:54

БТППБългарската търговско-промишлена палата изразява своята категорична подкрепа на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване и мотивите на вносителите, че „действащият текст натоварва излишно и неоснователно работодателите с изплащането на болничните на работниците и служителите“.

Както е известно, тази временна антикризисна мярка от 2010 година, с която на работодателите беше вменено да заплащат първите три дни болнични, трябваше отдавна да бъде отменена. Припомняме, че още през 2010 г. БТПП възрази срещу въвеждането й, но я прие като солидарност с позицията на другите работодателски организации.

Членовете на БТПП настояват заплащането на всички обезщетения за временна неработоспособност да бъде ангажимент на НОИ, тъй като за този риск работодателите са превели във фондовете му определените осигурителни вноски. Както е видно с предложения законопроект ще се реализира точно тази стъпка.

 
8,7% по-високи добиви от пшеница тази година и с много по-добро качество отчетени на Консултативния съвет по зърното
Вторник, 06 август 2019 г., 08:27

реколтаАнализите, представени на Консултативния съвет по зърното показват, че реколтата и като количество, и като качество е по-добра от предходната и се доближава до рекордната 2017 г., подчерта министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по зърното. С 8,7% по-висок добив от миналата година при пшеницата бяха отчетени на съвета - 5 646 004 тона добита пшеница през тази година при 5 194 500 тона през миналата година. Средните добиви спрямо миналата година също са нараснали с 8,3%- 519 кг/дка сега при 479 кг/дка през миналата 2018 г.

Добивът на ечемик от тази реколта също е по-висок с 8,3% от 2018 г. и възлиза на 533 785 тона при 492 504 тона за миналата. Средният добив е 474 кг/дка, който е с 8% по-висок от миналогодишния (439 кг/дка). Добити са и 390 211 тона рапица при среден добив от 264 кг/дка, 6 126 тона ръж при среден добив от 207 кг/дка и 34 334 тона тритикале при среден добив от 336 кг/дка. Реколтираните площи с основните есенни култури са 11 315 779 дка пшеница и 1 135 883 дка ечемик. Въпреки засушаванията след сеитбата и обилните валежи и други неблагоприятни фактори в по-късните фази, реколтираните площи с зърно са почти колкото засетите през есента – 11 355 214 дка пшеница и 1 142 195 дка – ечемик, което показва и сравнително нисък размер на пропаднали площи за тази реколтна година.

 
Пролетно издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2019 г.: Европейците са оптимистични за състоянието на Европейския съюз - най-добрите резултати за последните пет години
Понеделник, 05 август 2019 г., 14:49

EKПубликуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в длъжност на Комисията „Юнкер“. Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки. Сред основните констатации са рекордно високата подкрепа за еврото, а изменението на климата се нареди на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.

1.    Доверието и оптимизмът за бъдещето с най-висока стойност от 2014 г. насам

Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства или парламенти. В двадесет държави членки доверието в ЕС нарасна, като най-високите резултати са в Литва (72 %), Дания (68 %) и Естония (60 %). Освен това над половината респонденти са „склонни да имат доверие“ в ЕС в Люксембург (59 %), Финландия (58 %), Португалия (57 %), Малта и Швеция (56 %), България и Унгария (55 %), Ирландия, Полша, Нидерландия и Кипър (54 %), Румъния и Австрия (52 %), Латвия и Белгия (51 %). 

 
Стара Загора се поклони пред паметта на бранителите си
Четвъртък, 01 август 2019 г., 09:43

паметна вечерЗа мен е голяма чест да ви приветствам на тази дата, на този хълм, на който преди 142 години, българските опълченци сътвориха истински подвиг. Те запазиха от плен Самарското знаме. Не го предоставиха на врага, благодарение на своята кръв и саможертва направиха така, че за Стара Загора да се говори с уважение. С тези думи започна своето слово по повод годишнината от тежките боеве в защита на града кметът Живко Тодоров. „Този истински български дух възстановява града ни след това, защото след битките – той е сринат до основи. Иска се много упоритост, много труд, много самоотверженост, за да бъде възродена Стара Загора, която виждаме пред нас. Град - построен върху костите на нашите деди. Такъв е духът на старозагорци – трудолюбив, признателен, помнещ и уважаващ. Радвам се, че днес тук има толкова гости, които изказват уважение към героите дали живота си, за да я има Стара Загора, за да има бъдеще“, каза още Тодоров. „Нека помним и носим в сърцата си онези, заради които днес ни има“, подчерта кметът.

Паметна вечер „Възхвала за Стара Загора“ събра хиляди жители и гости на града на хълма „Чадър могила“, където се извисява Мемориалът „Бранителите на Стара Загора“.  На емблематичното място се проведоха церемония на Националната гвардейска част и концерт по повод 142 години от тежката битка в защита на града по време на Руско-турската война.

Пред паметника, изобразяващ Самарското знаме, думи на признателност произнесе и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.

 
Стара Загора и Самара ще задълбочат сътрудничеството си в областта на образованието, културата и спорта
Сряда, 31 юли 2019 г., 16:51

СамараПокана за гостуване на младежи от побратимения руски град Самара в Международния младежки център в Стара Загора отправи днес Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора на среща с делегация от Самара. Руските гости са в града по повод честването на 142 години от боевете за Стара Загора. Делегацията се води от Сергей Рязанов, зам.-председател на градската дума в Самара, а в състава и са: Вячеслав Звягинцев, депутат от градската дума, Татяна Шестопалова, ръководител на департамент „Култура“, Сергей Четвериков, ръководител на департамент „Физкултура и спорт“ и Светлана Чикановская, зам.-ръководител на департамент „Образование“.

На срещата присъстваха още Делян Иванов, секретар на Община Стара Загора, Георги Симеонов, директор на дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ и Петко Крумов, главен експерт в отдел „Туризъм и спортни дейности“.

„Днес ние честваме 142 години от жестоката битка за Стара Загора по време на Руско-турската война. Българският народ се отнася с изключително преклонение и уважение към всички загинали в боевете и към руските командири, начело с подполковник Калитин, който спасява Самарското знаме.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |