Европейската комисия прие нов списък на третите държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Сряда, 13 февруари 2019 г., 18:27

борба с изпирането на пари и финансирането на тероризмаЕвропейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този списък е да се защити финансовата система на ЕС чрез по-ефективно предотвратяване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В резултат на списъка банките и други субекти, обхванати от правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, ще трябва да осъществяват по-голям набор от проверки („ комплексна проверка“) по отношение на финансовите операции с участието на потребители и финансови институции от тези високорискови трети държави, за да може да се идентифицират по-добре съмнителните парични потоци. Списъкът е съставен след задълбочен анализ въз основа на нова методика, която отразява по-строгите критерии на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, влязла в сила от юли 2018 г.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Установили сме най-високите стандарти за борба с изпирането на пари в света, но трябва да направим така, че мръсните пари от други държави да не стигат до нашата финансова система. 

 
Обучение за енергийно-ефективни услуги в сгради се проведе в Стара Загора
Сряда, 13 февруари 2019 г., 12:09

обучениеПървото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Палатата. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата - Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители на организации, които са потенциални клиенти на енергийно-ефективни услуги, консултанти и доставчици на ЕЕУ.

Експертът от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), Ангел Николаев, българският партньор в проекта, запозна участниците с видовете енергийно-ефективни услуги, етапите при изпълнението на проектите, особеностите на договорите с гарантиран резултат, финансирането и възможностите за повишаване качеството на проектите. С неговата презентация можете да се запознаете оттук.

Асен Шарлийски, заместник-директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, представи накратко възможностите на Фонда за предоставяне на финансова подкрепа на проектите в областта на енергийната ефективност.

Практически насоки за прилагането на ЕСКО механизма в България бяха дадени от Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност. 

 
Среща с делегация от Кашкадаринска област, Узбекистан, 14.02.2019 - София, зала на БТПП
Вторник, 12 февруари 2019 г., 13:05

Кашкадаринска област, УзбекистанБългарската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на среща с делегация от Кашкадаринска област, Узбекистан, водена от заместник областния управител г-н Ойбек Шагазатов, която ще се проведе на 14.02.2019 /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на БТПП в София.

Кашкадаринска област е една от 14-те области в Узбекистан. Водещи отрасли в икономиката на областта са: нефт и приорден газ, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, текстил и др.

Делегацията, водена от заместник областния управител г-н Ойбек Шагазатов, вклюва представители на областната администрация и на бизнеса с интереси в сферата на селското стопанство, образованието, медицината, уелнес индустрията и балнеологията, строителни материали и др.

Моля желаещите да участват в срещата да потвърдят своя интерес на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в срок до 13 февруари /сряда/. Работни езици на срещата: руски и английски.

При наличието на допълнителни въпроси, може да се свързвате с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 494, 8117 489.

 
Изданието The Turkish Perspective представя икономиката на Турция
Вторник, 12 февруари 2019 г., 10:19

The Turkish PerspectiveТурция има износ на стоки за страните от Европейския съюз в размер на 69,7 млрд. долара през 2017 г. През 2018 г. тази сума нарасна с 15% и достигна до 80 млрд. долара от първите 11 месеца на годината. Европа е традиционен търговски партньор на Турция и половината от износа на страната е предназначен за държави на континента.

В същото време две трети от чуждестранните инвестиции в Турция идват и от Европа.

През 1996 г. след създаването на митнически съюз с Европейския съюз, износът на Турция навлезе в нов процес и претърпя промени и развитие. Ръстът през последните години показва, че производството и износът са се увеличили значително в секторите на високите технологии, където стоките включват електрически и електронни машини и оборудване, както и в автомобилната индустрия.

Тази и друга полезна информация представя информационния бюлетин за икономиката на Турция в броя си от януари 2019 г.

Изданието може да бъде намерено на този адрес.

 
Безплатно изработване на проектни предложения за финансиране от програма за Развитие на човешките ресурси
Вторник, 12 февруари 2019 г., 09:41

безплатно за фирми членовеТърговско-промишлена палата - Стара Загора предлага безплатно подготвяне на проектни предложения на фирми членове по ОП Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос 1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.057 Умения.

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерното развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Допустими кандидати по процедурата са работодатели. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
 • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
 
Принцесата на Саксония Теофана фон Саксен дари болнични легла на Университетската болница в Стара Загора
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 13:30

дарениеОбластният управител Гергана Микова присъства днес на официалното връчване на дарение от 20 болнични легла с шкафчета в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. Дарението е от принцесата на Саксония Теофана фон Саксен и е на стойност около 10 000 лв. На събитието присъстваха зам.-председателят на НС Емил Христов, директорът на РЗИ д-р Златина Нанева, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Въшин, журналисти.

Теофана фон Саксен е от българка по произход, но от близо 60 години не живее в родината си. От дълго време тя се занимава с благотворителност и осигурява хуманитарни помощи и оборудване за болници и детски домове в България. Леглата, които дарява на университетската болница в Стара Загора, ще бъдат поставени в клиниките по травматология и ортопедия.

Директорът на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ проф. Йовчо Йовчев подари на принцесата на Саксония картина, на чийто гръб е залепено благодарствено писмо от ръководството на болницата за благородната й инициатива - съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Стара Загора.

 
Бързите, бавните и Стара Загора - за 10 години икономиката на всички региони в страната расте, но пропастта между Северна и Южна България се увеличава
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 09:20

карта на БългарияКак да си успешна област в България? Лесно е. Трябва да отговаряш само на две условия. Да имаш индустрия, за предпочитане енергийна, и да се намираш на юг. Областта с най-силно развит индустриален сектор в България – Стара Загора, отчита повече от двойно по-голям размер на създадената брутна добавена стойност в рамките на десетилетие, като така се класира на първо място по темп на растеж спрямо останалите 27 области в страната. За същия период делът на индустрията в икономиката на региона нараства с 14 пункта до 66%, като в случая основен фактор са енергийните компании от Маришкия басейн.

Данните за развитието на икономиката по области за 2017 г. бяха публикувани от националната статистика наскоро и макар да идват с две години закъснение (тъй като е нужно по-дълго време за събирането и обработването им), от тях могат да се извадят интересни изводи и тенденции. Като начало – спрямо десет години по-рано няма регион, чийто БВП да не е нараснал.

Процесът обаче е неравномерен, а пропастта между Северна и Южна България продължава да се увеличава. 

 
Умерен растеж на фона на глобална несигурност през 2019 г. прогнозира Европейската комисия
Четвъртък, 07 февруари 2019 г., 15:16

ЕКПрез 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за всички държави членки. Като цяло се очаква темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните години, а перспективите се характеризират с висока степен на несигурност.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: През 2019 г. се очаква всички държави от ЕС да продължат да отбелязват растеж, което означава повече работни места и просперитет. Прогнозите ни обаче бяха коригирани в посока намаляване, по-специално за най-големите икономики от еврозоната. Това е отражение на външните фактори, като напрежението в търговията и забавянето на икономиката в бързо развиващите се пазари, по-конкретно в Китай. В някои държави от еврозоната отново се появиха опасения по отношение на връзката между банките и държавата, както и устойчивостта на дълга. Перспективата, свързана с хаотично излизане на Обединеното кралство от ЕС, води до допълнителна несигурност. Отчитането на тези нарастващи рискове е само част от работата. 

 
Бизнес форум с двустранни срещи в Любляна по време на посещение на президента на България в Словения
Сряда, 13 февруари 2019 г., 15:24

ЛюблянаБългарската търговско-промишлена палата информира, че в периода 11-12 март 2019 г., президентът на Република България Румен Радев ще осъществи официално посещение в Република Словения. В рамките на визитата на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форум с двустранни срещи в гр. Любляна с участието на представители на деловите среди на двете държави. Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Словения, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Република Словения е развита страна и по брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е на първо място сред славянските държави. Почти 2/3 от работоспособното население е заето в сферата на услугите, а останалите 1/3 в промишлеността и строителството. Словенският БВП на глава от населението е равен на средният за Европейския съюз (ЕС) и в размер на 84%.

В рамките на посещението се предвижда да бъде проведен и българо-словенски бизнес форум.

 
Екскурзоводи ще популяризират Стара Загора като туристическа дестинация
Вторник, 12 февруари 2019 г., 13:13

ЕкскурзоводиГрупа от 30 екскурзоводи пристигна на учебно пътуване днес в общинския туристически информационен център в Стара Загора. Ресорният зам.-кмет Красимира Чахова посрещна представителите на Югоизточния съюз на екскурзоводите с липов чай и сладки за добре дошли. Тя благодари за избора им и изрази надежда, че те ще покажат красотите на Стара Загора на своите туристи, като част от програмите за обиколка на България на различните туроператори и агенти.

Всички гости получиха албум Стара Загора и току-що излезлите от печат карти на региона и града, с описание на значимите туристически обекти, информация за тях, работно време, разстояние и време за достигането им от града.

Надежди за ползотворно сътрудничество изрази и ръководителят на съюза Кристалина Пирева. Членовете на Югоизточния съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“, със седалище в Бургас, са 120 професионални лицензирани екскурзоводи. Те работят с различни туроператори и туристически агенти, някои от които са лидери на европейския пазар. Сдружението е третото в страната, след София и Варна. Традиция на организацията е да провежда учебни пътувания, с цел повишаване квалификацията на членовете и обогатяване на информацията, задължителна за професията екскурзовод.

 
Регионална библиотека „Захарий Княжески“ - предстоящи събития (12 - 13 февруари 2019)
Вторник, 12 февруари 2019 г., 12:48

Книга, филм и изложба, посветени на Невена КокановаНа 12 февруари 2019 г. (вторник), 17:30 ч., фоайе първи етаж

Откриване на изложбата „Самолетостроенето в Казанлък”. Организатори: Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства - Казанлък; Териториална дирекция Държавен архив - Стара Загора; Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора; НУПИД "Акад. Дечко Узунов" - Казанлък.

Изложбата остава до 22 февруари.

12 февруари 2019 г., (вторник), 18:30 ч., зала първи етаж

Премиера на книгата „Години любов“ и прожекция на новия документален филм „Невена Коканова. Пътуване“ по случай 80-годишнината от рождението ѝ с участието на автора журналиста Георги Тошев.

Ще бъде открита и фотоизложбата „Невена Коканова на 80“ (малко известни снимки от живота и ролите на актрисата).

Събитието е част от Националното турне „Години любов“! На място можете да закупите екземпляр от книгата и да получите автограф от автора й Георги Тошев.

 
Представяне на икономиката и инвестиционната среда на Тунис, 27 февруари 2019 г., София
Вторник, 12 февруари 2019 г., 09:57

ТунисБългарската търговско-промишлена палата и Посолството на Тунис в Белград, акредитирано за България, организират Представяне на икономиката и инвестиционната среда на Тунис на 27 февруари (сряда) 2019 г. от 10.00 чяся в сградата на БТПП, ул. Искър 9, София 1058.

Събитието е в резултат от посещението на министъра на външните работи на Тунис Кхемайес Джхинауи, осъществено през есента на миналата година в София и проведена среща с ръководството на БТПП.

С оглед на приоритетните области в развитието на двустранно сътрудничество между България и Тунис, обсъдени по време на срещата в БТПП, отправяме покана към компании, работещи в следните сектори: строителство, информационни технологии, селско стопанство, химична и фармацевтична промишленост, инженеринг, туризъм, търговия и др. да вземат участие в събитието.

За да потвърдите своето присъствие, моля изпратете попълнена регистрационна форма на e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  до 25 февруари (понеделник) 2019 г. или се регистрирайте тук.

За допълнителна информация можете да се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, 02 8117 494.

 
Деана Петкова е изпълнителен директор на туристически район Долината на розите
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 18:22

туристическия район Долината на розитеНа свое заседание днес Управителният съвет на туристическия район „Долината на розите“ избра единодушно за изпълнителен директор казанлъчанката Деана Петкова. Председателят на Управителния съвет, кметът на община Казанлък Галина Стоянова описа Деана Петкова като „млад човек, с висше образование „Туризъм“, работила е в Общината, занимава се с култура“. „Дошло е време да се занимава с по-всеобхватна работа, защото изпълнителният директор е човекът, който ще обединява усилията на всички ни и трябва да е на разположение на всички общини.“, обобщи Галина Стоянова и пожела успех на начинанието. От своя страна, новоизбраният изпълнителен директор, познат на казанлъчани като хореограф-педагог в Народно читалище „Жар 2002“, заяви готовност да работи всеотдайно за разработването на съвместни туристически продукти между 13-те общини, включени в младата Организация за управление на туристическия район.

Решението за създаване на Организация за управление на  туристически район „Долината на розите“, с център Казанлък бе взето по време на Учредителното събрание в Зала №6 на Община Казанлък в средата на месец януари, т.г. Тогава учредителното събрание гласува 7-членен Управителен съвет и избран единодушно председател - кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

 
Старозагорски младежи организират кампания за любовта
Понеделник, 11 февруари 2019 г., 13:27

14 февруариМладежки общински съвет Стара Загора организира антиспин кампания под надслов „Моето здраве е мое право“. Тя е част от втория етап на Националната антиспин кампания „Любовта е по-силна от всичко. Пази я!“ и ще се проведе на 14 февруари 2019 г. Акцентът на кампанията e поставен върху любовта, сексуалното и репродуктивно здраве, толерантността, информираността, традициите и диалога между хората.

На 14 февруари от 12.00 до 13.30 часа, на пешеходната зона от южна страна на Община Стара Загора, младежите ще предложат послания за любовта и виното, блиц викторина, забавни игри с гражданите. Информационната превантивна акция „Любовна лотария” включва разпространение на специално изработени лотарийни билети с печалби: презервативи, информационни материали, прегръдки, валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони.

В инициативата „Нарисувай любовта“ всеки може да нарисува част от две платна посветени на любовта и безопасно сексуално поведение. В специално изработено сърце всички желаещи могат да си направят снимка, „Остави своите стъпки на пътеката на любовта” включва рисунки на цветни тебеширени сърца, очертани по стъпките на различни двойки. Младежите ще проведат и анкета сред публиката за заблудите и митовете, свързани със ХИВ/СПИН.

 
Общественият транспорт в Стара Загора ще се движи по обходен маршрут след временно затваряне на бул. „Руски“
Петък, 08 февруари 2019 г., 16:16

Стара ЗагораВъв връзка с извършване на строително-монтажни работи по бул. „Руски“ в Стара Загора, в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“, за времето от 11.02.2019 г. (понеделник) до 15.02.2019 г. (петък) включително, общественият транспорт ще се движи по обходен маршрут както следва:

 • Линия № 3 и № 8 от запад на изток – ул. „Герасим Папазчев“, бул. „Руски“, ул. „Христо Ботев“ и бул. „ Патриарх Евтимий“ и обратно.
 • Линия № 12:  бул. „Цар Симеон Велики“ ,  ул. „Димчо Стаев“ , ул. „Генерал Гурко“, ул. „Отец Паисий“, бул. „Славянски“ и обратно.  
 • Линия № 22 от запад на изток – бул. „Славянски“, бул. „Руски“, ул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно.
 • Линия № 65 – бул. „Цар Симеон Велики“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Димчо Стаев“, бул. „Цар Симеон Велики“ и обратно.
На ул. „Христо Ботев“ за посоченото време, ще бъдат обособени временни спирки около кръстовището с ул. „К. Ганчев“, съобщават от пресцентъра на Община Стара Загора.
 
Работодатели могат да кандидатстват за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни хора
Четвъртък, 07 февруари 2019 г., 07:07

Бюро по трудаДирекция Бюро по труда - Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3285 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели - микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 6640 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3590 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3809 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 8330 лв.;
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |