Област Стара Загора с три награди от Националната конференция за дуално образование
Четвъртък, 13 юни 2019 г., 10:05

ДОМИНОВ София, в хотел Балкан се проведе ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЪТ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, организирана от проект ДОМИНО и Министерството на образованието и науката. На конференцията присъстваха и взеха участие в работата ѝ Н.Пр. Мюриел Берсе-Коен, Посланик на Швейцария в България, Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, Лиляна Иванова, Зам.-министър на икономиката, екипът на проект ДОМИНО, директори на професионални гимназии с представители фирми - техни партньори ипредставители на други международни, национални и регионални участници в проекта. Регион Стара Загора участваше във форума с най-голямата група - Иванка Сотирова, Зам.-кмет на Община Стара Загора, Татяна Димитрова, директор на РУО, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, директорите на четирите професионални гимназии, техни бизнес партньори и завършили ученици от ДОМИНО.

Първан Симеонов от социологическа агенция Галъп Интернешънъл представи резултатите от мащабно социологическо проучване на тема Основни тенденции и нагласи на работодателите към дуалното обучение.

 
863 финансови корекции са наложени на проекти по Оперативна програма Региони в растеж
Вторник, 11 юни 2019 г., 08:33

Региони в растежЗалагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Пропуските се допускат основно при административната подготовка на тръжната документация.

До момента са установени пропуски и са регистрирани общо 863 нередности, като текущо приспаднатите суми по програмата към 10.06.2019 г. са в размер на 22,6 млн. лв.

По наложените корекции от страна на бенефициентите са инициирани 559 съдебни административни производства. До този момента с влязло в сила решение на съда в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са завършили 131 от тях. 7 дела са в полза на жалбоподателя.

Финансови корекции за същите нарушения са наложени и на Столична община като към днешна дата приспаднатата сума е в размер на около 1,6 млн. лв.

 
Община Стара Загора ще изгражда охранителни канали за улавяне на скатните води
Вторник, 11 юни 2019 г., 08:15

отводнителни каналиОбщина Стара Загора ще обяви обществена поръчка за проектиране на охранителни канали, които да улавят скатните води, за да не се стичат по улиците на града и да увреждат инфраструктурата. За целта е разработен идеен проект от проектанта Трайчо Николов, който го представи на пресконференция пред журналисти.

Настоящата канализационна система на града не е пригодна да обхване водите при върхови количества от валежи. Охранителните канали, с които Стара Загора е разполагала, са унищожени през 70-те години на миналия век и всички дъждовни води от кв. „Лозенец” се изсипват по скатовете към центъра. Освен това 800-метровият охранителен канал в кв. „Лозенец”, който не функционира, трябва да бъде разкопан, изчистен и възстановен. Дъждовните води няма да влизат в канализационната мрежа, а ще могат да се отвеждат в две посоки – на юг към река Берекетска (настоящия градски канал) и на изток към река Бедечка. Проектът предвижда изграждане на охранителни канали от кв. „Лозенец” към парк „Митрополит Методий Кусев”, като трасето ще минава от запад на изток и ще продължава като закрито съоръжение по ул. „Августа Траяна” до река Бедечка.

 
Близо 16% от българите са ангажирани с недеклариран труд и това е сериозен обществен проблем
Петък, 07 юни 2019 г., 13:51

трудНедекларираният труд е сериозен обществен проблем, който оказва изключително негативно въздействие върху данъчната и осигурителната системи на страната поради намалените приходи от данъци и осигурителни вноски. Всички негови проявления ощетяват работещите, тъй като те не могат да се ползват в пълна степен от защитните механизми на трудовото и осигурителното законодателство. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференция на тема „Превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, организирана от КНСБ. Сред негативните последици от недекларирания труд е и нелоялната конкуренция между предприятията. Некоректните фирми успяват да получат пазарно предимство за сметка на ощетяването на бюджета и работниците. Поради това е необходимо да се засили обществената нетърпимост към проявите на недекларирания труд, добави той.

Министърът на труда отбеляза, че в проучванията се отбелязва тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България. 

 
Наградиха доброволците помагали за справяне с последиците на бурята в Стара Загора
Петък, 07 юни 2019 г., 13:02

наградиКметът на Община Стара Загора Живко Тодоров награди 134 доброволци и активни участници в отстраняването на последиците от разразилата се буря в града на 31 май. В церемонията взеха участие и зам.-кметовете, Йордан Николов, Янчо Калоянов и Иванка Сотирова.

„Искам да благодаря лично на всеки един от тях за безвъзмездния труд, за ангажимента, който имаха към града и общината. Докато други снимаха в социалните мрежи и качваха последиците от бурята, тези хора работиха денонощно, за което им благодаря. Това им прави чест. Показва, че са достойни граждани на Стара Загора“, каза в приветствието си към доброволците кметът Живко Тодоров.

За своята всеотдайност при отстраняване на последиците от бурята и пороите в града днес почетни грамоти и награди от Община Стара Загора получиха членове на Спортен клуб за риболов, „Брат за Брата“, НФК Берое, ДЗЗД „Грийн Партнърс-БКС“, „Трейс Груп Холд“, Държавно горско стопанство, Регионална дирекция по горите, както и активни служители в звено "Озеленяване и комунални дейности".

 
Община Стара Загора е против изграждането на цех за олово на територията на града
Петък, 07 юни 2019 г., 12:04

становище„Ние ще направим всичко възможно да защитим интересите на гражданите на Стара Загора, да не позволим каквото и да е замърсяване в града и няма да позволим да бъдем заложници на интереси, които биха могли да доведат до негативен ефект на населението“. Това заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров по повод намерението на инвеститор за изграждане на цех за олово на територията на складова база в кв. АПК.

„Решихме в деня на общественото обсъждане да предложим на възложителя да оттегли инвестиционното си намерение за изграждане на цех за олово на територията на Стара Загора. Надяваме се той да го приеме. Ако не го приеме вървят процедури, а Община Стара Загора ще предложи на Експертния съвет към РИОСВ да не одобри предложението.

Ще упълномощим и нашия представител да даде отрицателен вот на съвета“, каза зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов. Той представи хронологията на заявеното инвестиционно намерение и становището на общината, което ще бъде представено на предстоящото общественото обсъждане в понеделник, както и на експертния екологичен съвет към РИОСВ.

 
Работодатели ще могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят работно място за човек с увреждане
Четвъртък, 06 юни 2019 г., 17:53

EKРаботодателите могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място съобразно заболяването на работника. Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, която беше одобрена днес от Националния съвет за хората с увреждания.

По нея с до 10 000 лв. ще се финансират и проекти за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпуска и ресурс за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.

На днешното си заседание Националният съвет за хората с увреждания разгледа още няколко проекта на нормативни актове, чиято цел е насърчаването на заетостта на хората с увреждания.

 
БТПП проведе Редовно общо събрание. Председателят на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов е избран за член на Управителния съвет
Сряда, 05 юни 2019 г., 12:06

Редовно общо събрание на Българската търговско-промишлена палатаНа състоялото се на 4 юни 34-то Редовно общо събрание на Българската търговско-промишлена палата беше избран нов 87-членен Управителен съвет. За председател на Управителния съвет е преизбран Цветан Симеонов. За заместник-председатели на УС на БТПП бяха избрани Красимир Дачев и Тодор Табаков. Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов е избран за член член на новия Управителен съвет. За членове на новия Изпълнителен съвет на БТПП, освен председателят и зам.-председателите, бяха избрани: Валентина Зартова, Васил Тодоров, Гена Събева, Емил Пеев, Иван Стоименов, Лъчезар Искров.

Приетите от Общото събрание Насоки за дейността в периода 2019 - 2023 включват: създаване на по-благоприятна среда за българското предприемачество, за неговото устойчиво и независимо развитие; повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на фирмите; развитие на съществуващите форми на гъвкава заетост; насърчаване разкриването на високотехнологични и високопроизводителни работни места; подготовка на мениджъри за корпоративно управление с изкуствен интелект; регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна за страната работна сила; стабилно развитие на българската икономика; стимулиране на инвестиционната дейност, вкл. чуждестранните инвестиции.

 
Газификацията намалява с десетки тонове дневно вредните вещества във въздуха
Сряда, 05 юни 2019 г., 10:01

инфографикаГазификацията на клиентите на „Овергаз Мрежи“ намалява със средно 71 тона на ден вредните вещества във въздуха - фините прахови частици, серните и азотните оксиди, въглеродния оксид и летливите органични съединения. Резултатите са постигнали битовите и стопански потребители на компанията само за 2018-а година, като са заменили неефективните и неекологични енергоизточници, които използват за отопление, подгряване на вода и готвене, с природен газ. За миналата година атмосферните замърсители са били с близо 26 000 тона по-малко.

Тези данни представи Жасмина Русева, експерт „Екология и устойчиво развитие“ в „Овергаз Мрежи“ на дискусия за проблема със замърсяването на въздуха – основна тема в световен мащаб на Световния ден на околната среда. Събитието беше организирано от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, а Овергаз участва с примери за добри практики.

Жасмина Русева обясни, че с основната си дейност да предоставя екологична енергийна алтернатива, компанията е подобрила качеството на въздуха в 51 населени места. Освен че работи усилено за опазване на околната среда, дружеството реализира и други еко проекти. Един от тях е „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”.

 
Красимира Чахова представи възможностите за туризъм в Стара Загора на форум във Варна
Сряда, 05 юни 2019 г., 09:38

Трети форум на побратимените български и руски градовеЗаместник-кметът на Община Стара Загора по туризъм Красимира Чахова участва в Трети форум на побратимените български и руски градове, който се проведе във Варна. В морския град се събраха представители от 31 руски градове и от 19 български общини. Домакин на срещата бе кметът на Варна Иван Портних, а сред официалните гости бяха министърът на туризма Николина Ангелкова, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, генералният консул на Руската федерация във Варна Владимир Климанов, Ирина Живихина – ръководител на Россътрудничество в България, Константин Артюшин – търговски представител на Русия в България, Марина Фанакина - зам.-председател на Общорусийския конгрес на общините. Темата тази година е подчинена на възможностите за развитие на туризма. Според участниците в срещата директните контакти между кметовете на общини ще бъдат полезни за развитие на двустранните взаимоотношения на регионално ниво. 

„Важно е, че всяка година тези форуми на побратимените градове поставят акцент върху общините и сътрудничество между тях. Смятам, че това е една от най-важните съставки в общите усилия, които ние като правителство полагаме, за да можем да продължим да развиваме туризма и най-вече да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация“, каза министър Николина Ангелкова. 

 
Специалисти за IT сектора ще обучават в Тракийския университет в Стара Загора
Вторник, 04 юни 2019 г., 16:45

EKРаботна среща по проблемите на взаимодействието между образованието и бизнеса се проведе днес в общинската зала „П. Р. Славейков“ в Стара Загора. Тя бе инициирана от кмета Живко Тодоров и в нея се включи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На форума присъстваха зам.-кметовете Иванка Сотирова, Йордан Николов и Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков. Тук бяха още депутатът Радостин Танев, областният управител Гергана Микова и заместникът й Красимир Червилов, представители на образователни институции и на бизнес организации.

„Благодаря Ви за участието в тази важна за нас дискусия. Променят се условията, наша задача е да продължим връзката между образованието и бизнеса, и да направим така, че да задържаме младите хора в града, да направим живота им по-добър. Това е път, който заедно трябва да начертаем. Да привличаме сериозни инвеститори, които да разкриват производства с висока добавена стойност“, каза кметът Живко Тодоров.

 
Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Европейската комисия прави равносметка на постигнатия напредък
Сряда, 12 юни 2019 г., 14:06

EKВ навечерието на срещата на върха на държавите от еврозоната (21 юни 2019 г.) Европейската комисия отчита постигнатия след доклада на петимата председатели напредък по задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз и призовава държавите членки да предприемат конкретни допълнителни мерки. През четирите години от публикуването на доклада бе постигнат съществен напредък в укрепването на зоната на единна валута, а европейският икономически и паричен съюз е по- стабилен от всякога. Отстранени бяха много от пропуските, разкрити след започналата през 2007 г. икономическа, финансова и социална криза. Необходимо е обаче да бъдат предприети

още някои съществени стъпки. Единната валута и координацията на икономическата политика са средство за постигане на повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност както за членовете на еврозоната, така и за ЕС като цяло.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:

 
„Ресайкъл Компани” се отказа от инвестицията в цех за производство на олово в Стара Загора
Вторник, 11 юни 2019 г., 08:20

Ресайкъл КомпаниСвищовската фирма „Ресайкъл Компани” ЕООД оттегли инвестиционното си намерение да изгражда цех за производство на олово в Стара Загора. Отказът беше депозиран в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора. Това стана малко преди обявеното за 11 часа на 10 юни обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда, което се отмени.

Инвестиционното намерение на фирмата от Свищов предизвика остро недоволство сред гражданите на Стара Загора. Площадката, предвидена от инвеститора, се намира на 800 метра от кв. „АПК”. Инициативен комитет внесе в Общината подписка с над 3300 подписи. Със становища против изграждането на цеха за олово излязоха всички културни институции, браншови организации, Тракийски университет и др.

Още през лятото на миналата година Община Стара Загора изрази отрицателно становище до Регионалната инспекция по околната среда и водите спрямо предварителната информация, предоставена за намерението за изграждане на Цех за преработка на олово, в което се казва, че в региона не се генерират отпадъци от олово и създаването на преработваща инсталация е абсолютно недопустимо.

 
Представяне на Инициатива Единение в Стара Загора
Петък, 07 юни 2019 г., 15:03

Инициатива ЕдинениеНа 6 юни в хотел Верея Стара Загора се проведе среща за представяне на Инициатива Единение. Националното сдружение е създадено от акад. Стефан Воденичаров и екип от български учени и интелектуалци, които са дълбоко убедени, че бъдещето на България е свързано с обединението на обществото, с връщането към националните корени, към българската духовност, вяра, култура и образование. Те, заедно с други представители на българската наука, разработиха Възгледи за националните цели и приоритети за устойчивото развитие на България, върху чиято платформа се създаде сдружение Инициатива Единение.

На срещата присъстваха гостите, членове на сдружението  акад. Стефан Воденичаров, доскорошен председател на БАН и инициатор на сдружението, акад. Атанас Атанасов, акад. Димитър Димитров, предприемачът Красимир Дачев и издателят Иван Гранитски. Срещата се водеше от Олег Стоилов, координатор на екипа по представяне на Инициатива Единение в Стара Загора, които подчерта, че тук е в лично качество, без да ангажира многото организации, на които е член. Гостите представиха в кратките си експозета своите позиции и аргументираха мотивацията си за участието си в Единение.  

 
Планинските продукти могат да бъдат обозначавани със специално лого
Петък, 07 юни 2019 г., 13:49

планински продуктОт днес производителите могат да обозначават продуктите си oт планински произход със специално лого, за което трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това стана възможно след обнародването в Държавен вестник на Наредба № 4 от 28 май 2019 г. за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“.

Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони. Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от производители, регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях.

 
Семинар: Как се прави бизнес с Бангладеш?
Петък, 07 юни 2019 г., 12:34

БТППБългарската търговско-промишлена палата оптравя покана за участие в семинар: Как се прави бизнес с Бангладеш, организиран съвместно с Посолството на Народна република. Бангладеш в Анкара, акредитирано и за България. Събитието ще се проведе на 14 юни 2019 г. в зала А на БТПП (София, ул. Искър 9, ет. 1) от 10:00 часа.

Експерти от Посолството на Бангладеш ще представят пред участниците факти от икономическото развитие на страна, инвестиционния климат, потенциални сектори за взаимодействие между фирми от България и Бангладеш.

Бангладеш е 39-та по големина икономика в света, като в Южна Азия е на второ място, след Индия. Страната се развива много бързо и е оценена от МВФ като ново развиващ се пазар с доход на глава от населението 1 888 щ.д. през 2018 г. и БВП 314 млрд.щ.д. 

Най-големите търговски партньори на Бангладеш са ЕС, САЩ, Япония, Индия, Австралия, Китай и страните от Югоизточна Азия /ASEAN/. Страната има силно вътрешно потребление и е въведена програма за либерализация на икономиката. 

 
В област Стара Загора за развитие и реконструкция на електроразпределителната мрежа и сигурността на захранване ще бъдат инвестирани 9.1 млн. лева
Четвъртък, 06 юни 2019 г., 18:00

Гергана МиковаОбластният управител Гергана Микова се срещна с регионалния мениджър на EVN България Робърт Дик. На срещата присъстваха също Калина Трифонова, заместник-председател на УС на дружеството и Костадин Величков, изпълнителен член на ръководството на “Електроразпределение Юг“.

Г-н Дик обясни, че през 2019 г. в област Стара Загора за развитие и реконструкция на мрежата, повишаване на сигурността на захранване ще бъдат инвестирани 9.1 млн.лв. В процес на изграждане са 5.5 км нови електропроводи за средно напрежение, 19 км – за ниско напрежение и 26 нови трафопоста.

За 14 години електроразпределителното дружество е инвестирало над 1.7 млрд.лв. в инфраструктура и услуги. Изградени и обновени са 20 965 км мрежа.

„УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ продължава да е най-големият длъжник на EVN, обаче болницата спазва стриктно спогодбата за разсрочено плащане, а това е добър знак за нас“, каза още г-н Дик. Дълговете на болницата са в размер на 1.638 млн. лв.

 
Министерството на икономиката разработва различни механизми за постигане на енергийна ефективност и конкурентоспособност
Четвъртък, 06 юни 2019 г., 12:51

икономикаСигурност в енергоснабдяването, справяне с предизвикателствата на климата и създаване на конкурентоспособна индустрия са трите компонента към успешната формула на българската икономика и постигането на баланс в триединството – индустрия, енергетика, климат. С тези думи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов откри годишната конференция „Индустрия, Енергетика, Климат 2019“, организирана от Клъстер Средногорие.

„През ноември 2018 г. Европейската комисия прие дългосрочна стратегическа визия до 2050 г. за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, наречена "Чиста планета за всички", напомни той. По думите му тя изразява стремежа на Европа да има водеща роля в постигане на неутралност по отношение на климата с обединяване на усилията в индустриалната политика, научните изследвания и финансова стабилност.

Зам.-министър Борисов подчерта, че Министерството на икономиката разработва различни механизми в подкрепа на индустрията за постигане на енергийна ефективност и конкурентоспособност. Той даде пример с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), където има доста успешни схеми за реализиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията. 

 
Над 800 вина се борят за Гранд трофея на Балканския международен винен конкурс и фестивал 2019
Сряда, 05 юни 2019 г., 11:19

Балканския международен винен конкурс и фестивалНад 800 вина от всички 13 балкански страни и Грузия са заявили участие в конкурсната програма на Балканския международен винен конкурс и фестивал, който ще се проведе в София между 5 и 9 юни в специално винено градче до Националния дворец на културата. Организаторите вече са получили заявки за участие и през 2020 г. дори от страни като Австралия, Китай и Япония. Това стана ясно на официална пресконференция преди откриването на форума.

Конкурсната част ще продължи от 5 до 7 юни, а в състава на международното жури влизат четирима носители на званието Master of Wine (MW), най-престижното сред винените експерти. Най-добрите вина на Балканите ще бъдат наградени на 7 юни на гала вечерята в хотел “Хилтън”, на която традиционно се връчват т.нар. Балкански винени Оскари. Най-доброто вино от всяка държава ще получи награда, а сред победителите ще бъде избрано и носителят на Гранд трофея на конкурса.

В конкурса обикновено всичко върви гладко и тази година отново имаме рекорден брой участници, които се състезават за Голямата награда. Най-важната част от следващите няколко дни обаче ще бъде виненото изложение.

 
Теменужка Петкова: Реализацията на АЕЦ „Белене“ ще увеличи енергийната сигурност в целия регион
Сряда, 05 юни 2019 г., 09:45

Петкова"Реализацията на АЕЦ „Белене“ ще увеличи енергийната сигурност не само в България, но и в целия регион. Това е добра възможност да се реши важният въпрос, свързан с прехода към нисковъглеродна енергетика – трайна тенденция в целия Европейски съюз.“ Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която откри международната конференция "Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност" в гр. Варна днес. През тази година на традиционното събитие се обсъжда ролята и бъдещето на ядрената енергетика във връзка с безопасната и надеждна експлоатация на ядрени съоръжения, както и постигането на целите на нисковъглеродна икономика.

„Ядрената енергетика е ключов отрасъл на българската икономика, от стратегическо значение за енергийната сигурност на страната и на целия регион”, допълни министър Петкова. Пред участниците във форума тя припомни напредъка по процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“ и изрази надежда, че тя може да приключи успешно в съответствие с определените от Народното събрание параметри. Поканата за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ "Белене" е публикувана на 22 май 2019 г., в Официален вестник на ЕС.

 
Инициатива Единение, , създадена от акад. Стефан Воденичаров и екип от български учени, представя своите приоритети в Стара Загора
Понеделник, 03 юни 2019 г., 08:13

Инициатива ЕдинениеНа 6 юни от 18 часа в Стара Загора в зала 1 на хотел Верея ще се проведе среща за представяне на Инициатива Единение, създадена от акад. Стефан Воденичаров и екип от български учени и интелектуалци, дълбоко убедени, че бъдещето на България е свързано с обединението на обществото, с връщането към националните корени, към българската духовност, вяра, култура и образование.

На срещата ще присъстват акад. Стефан Воденичаров, акад. Георги Марков, акад. Атанас Атанасов, предприемачът Красимир Дачев и други гости.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора каним всички, които вярват, че ЕДИНЕНИЕТО е пътят за просперитета на България, да присъстват на срещата и да участват в дискусията за неговата реализация в Стара Загора и България.

За по-добра организация на срещата е необходимо желаещите да участват в нея да заявят това на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , с контакти, на които да изпращаме последваща информация по темата.

 
Представиха програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ в Стара Загора
Вторник, 04 юни 2019 г., 15:53

Информационен бизнес форумИнформационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме експерти и ноу-хау.“ се проведе днес в общинската зала „П. Р. Славейков“ в Стара Загора. Той е организиран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с подкрепата на Община Стара Загора, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и Министерството на икономиката.

Целта на форума е малките и средни компании от региона да се запознаят с възможностите, които дава програмата „Подкрепа за малкия бизнес“ на ЕБВР. Чрез нея фирмите могат да получат местна и международна експертна помощ за развитие и растеж в различни области като стратегия, маркетинг, финансов мениджмънт, енергийна ефективност и др. „От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров Ви приветствам с добре дошли. Европейската банка за възстановяване и развитие разработва нови услуги насочени към малкия и средния бизнес. Те ще помогнат за развитието на Вашите идеи и създаването на нова работна среда в Стара Загора, което ще бъде полезно и за Вас и за гражданите“, каза при откриването Делян Иванов, секретар на Община Стара Загора.

„Организирахме тази серия от информационни форуми в страната, за да могат повече фирми да научат за програмата и да се възползват от възможностите, които тя дава“, съобщи Мирослав Стоянов, мениджър на програмата за България. Тя е стартирала през 2018 г. отново (работила е през 1998-2010).

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |