Светът EVN Bulgaria се подготвя за зимния сезон

EVN Bulgaria се подготвя за зимния сезон

Понеделник, 26 октомври 2009 г., 10:01
Размер на буквите

С цел навременна подготовка за предстоящия зимен сезон, ЕВН България Електроразпределение АД предприе цялостен пакет от мерки за осъществяване на дейностите по подготовка на мрежата и съоръженията – въздушни и кабелни линии, електрически уредби и трафопостове - за натоварена работа при лоши метеорологични условия. 

По този начин дружеството ще посрещне зимата с приведени в изправност съоръжения, което е важна предпоставка за овладяване на различни ситуации през зимния сезон и за работа при големи товари вследствие очакваното завишение на потреблението на електричество, съобщиха от пресцентъра на дружеството. 
Съгласно установения план на територията на цялото дружество се извършват дейности в следните основни направления – инспекции и ремонти на съоръжения, оборудване, зимно работно облекло, специализирана техника и инструменти.  
Инспектирани и обходени 53 947 км линии средно и ниско напрежение. Извършени инспекции на над 12 300 съоръжения – трафопостове и възлови станции. Поддръжка – кастрене на клони с цел да се предотврати евентуален допир на клоните на дърветата до електропроводите в продължение на общо 631 км. Допълнително се доставят аварийни материали и техническо оборудване в КЕЦ. Подмяна на 4716 стълба по мрежа средно и ниско напрежение и саниране на фундаменти. За сътрудниците се доставят 1400 комплекта зимно работно облекло. Налице е специализирана техника и материали - щанги за сваляне на лед от проводници , снегоходки и инструменти за работа под напрежение. Специалистите на дружеството монтират дистанционни щанги между проводниците на въздушните линии против допир в случай на буря или силен вятър. През тази година бяха доставени и два дизел -генератора, особено полезни при тежки аварии. Всеки автомобил е оборудван с вериги и зимни гуми. Специална механизация – налице са високопроходими автомобили и камиони.
Допълнително бяха доставени 14 нови високопроходими автомобила. Дружеството разполага и със специализирани моторни шейни за труднодостъпните планински райони. За предстоящия сезон са доставени нови 2 моторни шейни. ЕВН България Електроразпределение АД монтира на обекти с важно значение нова модерна система за телемеханика, която позволява дистанционно управление на съоръженията по мрежата и своевременна намеса при евентуални аварии, както и по бързото им локализиране и нормализиране на снабдяването с електроенергия. Възможност за допълнително мобилизиране на сътрудници на дружеството при извънредна ситуация. 
За всички дейности по зимната подготовки са вложени общо 208 550 човекочаса до края на септември 2009 г.  
Предвидена е засилване на комуникацията с общинските и държавни структури, имащи отношение към обезпечаване на нормални условия за населението при лоши метрологични условия с оглед координиране на действията. Планират се мерки към собствениците на енергийни съоръжения, който отказват да ги преведат в нормален експлоатационен вид и по този начин внасят смущения в електроразпределителната мрежа .
Едновременно със зимната подготовка се извършват по план проектите от Инвестиционната и ремонтна програма на дружеството за 2009 година.

 

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |