Проведе се обществено обсъждане за промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен дълг на Община Стара Загора
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 18:53

дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредитОбщина Стара Загора има сключен договор за дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредит, сключен с „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД /решение № 1513 от 26.04.2018г. на Общински съвет Стара Загора/. Предметът му е мостово финансиране на следните проекти по ОП „Региони в растеж“ 2014 г.- 2020 г. – „Зелена и достъпна среда за жителите на Стара Загора - етап 2“, „Обновяване на образователната инфраструктура в община Стара Загора“, „Най-доброто за децата“ и „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, както и „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора- фаза 2“. Това стана ясно от презентацията, която направи директорът на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора Цанка Ганева. „Изпълнението на тези проекти, които са пред приключване, предполага свободен кредитен ресурс, който в същото време ни е необходим за изпълнение на нови такива, които към момента на сключване на договора не са имали одобрение. Това ни дава основание да поискаме от Общинския съвет да одобри промяната в предназначението на вече сключения договор за кредит“, каза главният финансист на администрацията тази вечер.

 
Инж. Благовеста Шинева представи лекция за осъзнаването и спазванета на правилата за качество и безопасност на продуктите
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 17:06

инж. Благовеста ШиневаНа 14 и 15 ноември 2019 г. в Пловдив се проведе двудневна международна конференция „Без аварии”. В събитието участваха експерти и инвеститори от различни сектори на индустрията. Правилната поддръжка на индустриалните съоръжения, безопасните условия на труд и предотвратяването на аварии бяха част от акцентите на конференцията.

Управителят на ЦИЕС ЕООД инж. Благовеста Шинева беше един от лекторите на форума. Лекцията, която тя представи, имаше за цел да насочи вниманието на участниците към изискванията за здраве и безопасност при използване на работно оборудване. „Безопасността на продуктите, които се пускат на пазара и /или в действие е въпрос, който е от обществен интерес, а тема за безопаснотта е изцяло е свързана с дейността на ЦИЕС. Всички потребители, когато си купуват продукт, искат да са сигурни, че той е безопасен и отговаря на всички регулаторни изисквания“ - коментира в интервю за организаторите на събитието, инж.Шинева.

 
Община Стара Загора има готовност за зимния сезон
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 16:28

EKПодготовката на Община Стара Загора за работа през зимния сезон на 2019/2020 год. се концентрира към поддържането проходимостта на пътната мрежа, както и за своевременно провеждане на аварийно-спасителни работи в условията на снеговалежи, силни ветрове, съпроводени с образуване на снегонавявания, при оптимално използване възможностите на наличната техника и човешки ресурси.

Сформиран е Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, който е актуализиран. Разработен е и оперативен план за зимно поддържане на пътната мрежа от IV- ти клас и уличната пътна мрежа в населените места на територията на общината.

Предстои заседание на Щаба, което ще се проведе на 28 ноември, с цел подобряване на координацията при настъпване на опасни метеорологични явления. Зимното поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в Стара Загора през зимния период ще се извършва от ДЗЗД „Грийн партнърс“ – БКС, а за старозагорската пътна мрежа от IV-ти (четвърти) клас ще отговаря „Трейс – Пътно строителство“ АД.

 
Информационна среща: Представяне на възможностите на обединения публичен модул на ИСУН 2020
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 11:15

ОИЦНа 20 ноември 2019 г. (сряда) от 11:00 ч. Областен информационен център – Стара Загора ще  проведе информационна среща на тема: „Представяне възможностите на обновения публичен модул на ИСУН 2020“. Представители на Централно координационно звено към Министерски съвет ще демонстрират обновения публичен модул на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020, който предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки. 

Новата функционалност на системата дава възможност за проверка на допустимост на потенциалните кандидати по отворени  и предстоящи  за отваряне процедури  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Чрез публичния модул могат да се направят справки в реално време за резултатите от оценката на всеки оценителен етап и крайното класиране на проектните предложения по процедурите за предоставяне на БФП.

 
До 16 декември 2019 г. е срокът за събиране на предложения по проекта на тарифата за масовия тежкотоварен трафик (тол таксите)
Четвъртък, 14 ноември 2019 г., 16:49

тол такси - картаТол таксите за масовия тежкотоварен трафик – с тегло между 3,5 тона и 12 тона, ще са от 4 до 7 ст. на километър, в зависимост от емисионния клас на превозното средство. Това предвижда проектът на Тарифа за таксите, които се събират за ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван днес за обществено обсъждане.

Предлага се първоначалният обхват на тол системата да е 6050 км – автомагистрали, първи и частично втори клас пътища. Така 14 000 км от дългата близо 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3,5 тона. След старта на тол системата тези превозни средства няма да плащат и винетка за пътната мрежа извън обхвата на толуваните пътища.

С тарифата се въвежда справедлив модел на таксуване на пътните превозни средства, съобразен с европейския принцип – който изхабява пътя повече, плаща повече.

 
Имаме ли права при сделки, които не са сключени в магазин?
Четвъртък, 14 ноември 2019 г., 16:27

КЗППотребителите са специално защитени, когато пазаруват стоки или услуги извън търговски обект – например в дома им, на работното място, по време на екскурзия или на презентации, тъй като е отчетен допълнителният момент, че в тези случаи те не са толкова внимателни. Това припомни Игнат Арсенов, главен директор „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите.

Поводът е конкретен казусс израелска козметика, която по време на презентации е предлагана заедно със стокови кредити на индивидуално поканени по телефона потребители. „Има постъпвали в КЗП жалби, извършили сме проверки по всяка една от тях. Включително сме използвали и метода „таен клиент“ – наши служители са се представили пред търговеца като потребители, като така сме тествали как реагира търговецът, каква информация предоставя и т.н.“, посочи Арсенов.

„Най-важното нещо, което констатирахме, е че има информация за правото на отказ и когато потребителят го е упражнил надлежно и в срок, в крайна сметка то е било уважавано и парите му – връщани.

 
Покана за участие в кръгла маса по проект Дигитални МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката
Четвъртък, 14 ноември 2019 г., 12:53

проект ДИГИТАЛНИ МСПТърговско-промишлена палата - Стара Загора има удоволствието да ви покани да вземете участие в дискусионен форум по проект ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма Добро управление на Българската търговско-промишлена палата, който се изпълнява съвместно с регионалните търговско-промишлени палати.

Целта на проекта е да се насърчи участието на малкия и средния бизнес, както и на структурите на гражданското общество в провеждането и мониторинга на политиките, свързани с дигитализацията на икономиката и електронното управление. Ще бъдат обсъдени подготвения инструментариум и препоръките за по-активно прилагане на електронните услуги, за цифровизацията на бизнеса и за перспективите за по-широко въвеждане на електронното управление.

 
Изказване на министъра на финансите Владислав Горанов в НС при обсъждане на първо четене на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година
Сряда, 13 ноември 2019 г., 16:48

ГорановБлагодаря за възможността да представя пред Вас законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 година. Това е шестият бюджет, който представям в парламента. Той последователно прилага визията ни за управлението на държавата, разписана в управленската ни програма и следва всички приоритети, които бяха заложени при съставянето на настоящото правителство през 2017 година.

Принципът „Колкото изкарваш, толкова да похарчиш“, определян като консервативен, но благоразумен при провеждането на фискалната политика, е поставен като цел за бюджетното салдо през следващата година. Предлагам той ще бъде запазен и след 2020 година.

Последователно през последните няколко години ограничавахме размера на превишението на разходите над приходите, за да можем за 2020 година да представим един бюджет, в който тези два показателя са изравнени. 

 
България настоява за по-високи нива на обвързаната подкрепа през новия програмен период
Вторник, 12 ноември 2019 г., 16:42

Обща селскостопанска политика„България настоява за справедливи нива на обвързаната подкрепа в рамките на новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. По този начин ще се предотврати срив в чувствителните за страната сектори – „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на среща с Райнер Бекедорф, държавен секретар на Министерство на земеделието, храните и защитата на потребителите на федерална провинция Долна Саксония, в гр. Хановер, Германия. Тя подчерта, че обвързаната подкрепа в страната ни е насочена към малките и средни земеделски стопанства. „Анализите показват, че се запазват съществуващите нива на производство и няма изкривяване на пазара“, допълни Кръстева. По думите й в тези сектори стопаните изпитват по-големи затруднения в сравнение с другите и е важно да получат необходимата подкрепа. Зам.-министърът посочи, че се предвижда намалението на цялостния бюджет на ОСП да бъде с около 5%, а при обвързаната подкрепа се получава спад до 25%. „Близо 40% от заетите в земеделието в България работят в тези сектори и се осигурява заетост на населението.

 
Платформата Bulgaria wants you представя предимствата на българските градове и възможностите за професионална и лична реализация
Вторник, 12 ноември 2019 г., 13:46

Bulgaria wants youПлатформата Bulgaria wants you (България те иска), изпълнявана от Сдружение „ДНК“ беше представена в Стара Загора. Събитието събра в зала „Петко Р. Славейков“ десетки представители на бизнеса в региона, различни местни и държавни институции, общински съветници и медии.

Презентацията на проекта води Андрей Арнаудов, познат като телевизионен водещ и продуцент. „Започваме от Стара Загора, защото виждаме бързия темп на развитие в общината“, каза при представянето на платформата Арнаудов. Той благодари за подкрепата на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците и нейния председател за региона Стефан Шоселов. 

„Приветствам инициативата, която реализирате. Подкрепата на институциите ще бъде важна, особено при адаптацията на семейства, които дълго са живели зад граница“, каза по време на събитието и зам.-кметът Иванка Сотирова.

 
Продължава информационната кампания за правата на българите след Брекзит
Понеделник, 11 ноември 2019 г., 14:45

brexitСлужбата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на България в Лондон продължава да организира информационни дни за българската общност във Великобритания. По време на срещите сънародниците ни ще получат информация за стъпките, които трябва да предприемат, за да гарантират правата си след като Великобритания излезе от Европейския съюз.

  • На 15 ноември от 18:30 ч. ще се проведе среща с българската общност в град Норич, на адрес: Methodist Church, Heartsease Lane, Norwich, NR7 9NR.
  • На 16 ноември ще се проведе информационен ден в град Питърборо от 12:00 часа, на адрес: ресторант Tavan, 77 Lincoln Road, Peterborough, PE12SH.
 
Комитетът за наблюдение ще обсъди три нови мерки на ОПРЧР в подкрепа на пазара на труда
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 18:19

подкрепа на пазара на трудаТри нови процедури в подкрепа на пазара на труда планира да реализира през 2020 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Очаква се операциите да бъдат гласувани по време на предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на 12 декември. Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова съобщи, че ще бъде предложено увеличение на бюджета на процедурата „Национална EURES мрежа” с 5 млн. лв., с което общият бюджет ще надхвърли 10 млн. лв. Целта на изменението е да се изработи стимулиращ пакет за завръщане на мигрирали българи. По новия компонент ще бъдат реализирани услуги за достъп до националния пазар на труда за българи в чужбина.

Очаква се в процедурата да бъдат обхванати 350 българи в чужбина и техните семейства. Те ще бъдат консултирани и свързани с работодатели в България, ще им бъде изготвен индивидуален план за действие и ще имат достъп до пакети от услуги за по-лесна адаптация на родна земя.

 
Шестия Фестивал „Хляб и Вино“ кани посетители на 1 декември
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 16:58

Хляб и ВиноЗанаятчийски хлябове, безглутенови специалитети и коледни баници по змейовски ще могат да дегустират посетителите на Шестия Фестивал „Хляб и Вино“, който ще се проведе на 1 декември в Зимната градина на Ресторант „Орфеида“ край езеро „Загорка“.

В „Шоуто на хлебарите“ тази година освен пекари на Ресторант „Орфеида“ ще се включи и колоритния старозагорски майстор Светослав Кочмаров от пекарна „Кочмаров“ и Бутик „Блаженство“, който ще представи традиционни хлябове, безглутенови специалитети, черни специални италиански, френски, руски и немски, погачи, козунаци, месеници и сладки с квас.

Специален гост на фестивала ще бъде председателят на Българската гилдия на пекарите Георги Лефтеров от Пловдив, където той се подвизава в „Пекарната на Баш Майстора“. За гостите на фестивала майстор Лефтеров ще разкрие някои от тайните на истинския хляб. Очаква се гост на фестивала отново да бъде световният пица шампион Радо Кирязов, който потвърди, че ще направи всичко възможно да дойде в Стара Загора, въпреки че от месец управлява собствен ресторант в столицата и е много ангажиран.

 
Работно становище на БТПП по повод на обявените промени в държавния бюджет на България
Понеделник, 18 ноември 2019 г., 11:23

БТППБългарската търговско-промишлена палата (БТПП) счита, че част от предложенията по последните промени в държавния бюджет следва да бъдат подкрепени безусловно, каквото е предложението за изграждане допълнителни детски градини. Това не е свързано единствено с индустриалните отношения, а е важен елемент в договореностите за подобряване на демографските резултати на България.

По отношение на неизплащането на първия ден от болничните:

Принципното становище на БТПП, а и на всички организации на работодателите, е, че не трябва те да се натоварват с нито един ден болнични. Различните варианти, които сме предлагали, все още са актуални – постепенно намаляване на разходите на работодателите и прехвърлянето им изцяло към бюджета на ДОО.

 
Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа проект на Национална програма за развитие „България 2030“
Петък, 15 ноември 2019 г., 09:50

НСТСНСТС разгледа Проекта на Националната програма за развитие „България 2030“, внесен от министъра на финансите на Република България. На заседанието Палатата беше представлявана от Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП.

В рамките на дискусията Палатата принципно подкрепи идеята за създаването на дългосрочна програма за развитието на България, която да очертае основните проблеми и методите за тяхното преодоляване, но настоя за неговото разширяване с конкретни предложения с цел реализиране на заложените цели.

БТПП подчерта необходимостта от сериозен ангажимент в жп транспорта и обърна внимание за неравнопоставеността и функционирането главно в автомобилните превози с разширяването на пътната мрежа на страната. Липсата на равноправно третиране доведе до това, че в момента съотношението между преноса на товари в автомобилния транспорт и железопътния е близо 10 пъти в полза на автомобилния, между речния - 40, а морския - 4 пъти.

 
Представят концепцията на бъдещата оперативна програма за подкрепа на регионите в програмния период 2021-2027 г. на работна среща в София
Четвъртък, 14 ноември 2019 г., 16:31

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница НиколоваНа работна среща в София ще бъде представена и обсъдена концепцията на бъдещата оперативна програма за подкрепа на регионите в програмния период 2021-2027 г. Форумът ще открие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Той ще се проведе утре - 15 ноември, от 09.30 часа, в  Гранд Хотел “София”.

Темата е част от дневния ред на първото заседание на Тематична работна група /ТРГ/ за  разработване на новата оперативна програма. По време на заседанието ще бъдат представени и обсъдени вътрешни правила за дейността на ТРГ и ще бъде представена информация за предварителната подготовка на програмата. Участниците ще бъдат запознати и с напредъка в изготвянето на стратегическите документи за регионално развитие за периода 2021-2027 г.

 
В сътрудничество с ЕБВР „Мини Марица-изток“ ЕАД модернизира производството на въглища
Четвъртък, 14 ноември 2019 г., 16:08

Мини Марица изток„Европейското законодателство поставя нови предизвикателства пред нас и все по-високи изисквания в областта на енергетиката и въгледобива. Едно от условията да отговорим на тези предизвикателства и да бъдем конкурентоспособни е непрекъснатото повишаване на производителността на труда и ефективността на производството чрез обновяване на техническия парк. Това е политиката, която следва „Мини Марица-изток“ ЕАД и днес сме свидетели на една сериозна стъпка за нейното изпълнение“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на церемония по предаване за експлоатация на два нови многокофови роторни багера в дружеството. Тя акцентира върху факта, че въвеждането в експлоатация едновременно на две машини от този тип се случва за първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Това е свидетелство за сериозната ангажираност на ръководството на компанията за обновяване на техниката – условие за ефективност и конкурентоспособност на производството.

 
До края на годината 100 % от земеделските и горски територии ще бъдат покрити с кадастрални карти
Сряда, 13 ноември 2019 г., 17:13

цифрови кадастрални картиДо края на 2019 година 100% от земеделските и горски територии в страната ще бъдат покрити с цифрови кадастрални карти. Продължава работата по кадастралните карти и регистри на урбанизираните територии, като към момента такива имат всички областни градове, общинските центрове, населените места по Черноморието, както и всички национални курорти – навсякъде, където има оживен граждански оборот.

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на конференция по случай Световния ГИС ден. Събитието се организира от ГИС Алианс. Обявени са обществени поръчки за изработване на кадастрална карта на още над 256 по-малки населени места.

„Сред основните цели на правителството е да осигурим на бизнеса и населението в България прецизни и подробни данни в областта на градоустройството, строителството и развитието на инфраструктурата“, каза на форума инженер Йовев.

 
Издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Стара Загора
Вторник, 12 ноември 2019 г., 16:46

Издадени разрешителни за строежПрез третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради с 248 жилища в тях и 29 680 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 146 други сгради с 36 507 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 32.3%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват, съответно с 2.4 и 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.5%, а тяхната РЗП - с 84.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 11.7%, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ бележат спад, съответно с 56.0 и 49.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства със 111.6%, а общата им застроена площ - с 58.3%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 58 жилищни сгради с 263 жилища в тях и 34 154 кв. м обща застроена площ, и на 61 други сгради с 33 802 кв. м РЗП.

 
Коледните и новогодишните базари в Стара Загора ще се провеждат в периода от 1 декември до 7 януари
Вторник, 12 ноември 2019 г., 16:30

базариКоледните и новогодишните базари в Стара Загора ще се провеждат в периода от 1 декември до 7 януари, включително. Заявления за участие в тях ще се приемат от 8:30 часа на 14 ноември до 17:30 часа на 27 ноември 2019 г., включително, в административните бюра в града. 13 ще са дървените къщички, с площ по 6 кв. метра, които ще са разположени в центъра на града.

На територията на Административно бюро „Изток“ са определени следните места: тротоарната площ пред магазин „Боруй”, пред читалище „Св. Климент Охридски”, пред бившия магазин „Битова химия”, както и на кръстовището на ул. „Августа Траяна” и бул. „Патриарх Евтимий” (пред Младежки дом).
В западната част на Стара Загора са определени за базар пространствата, намиращи се южно от бул. „Цар Симеон Велики“ №39, северно от бул.“Цар Симеон Велики“ №2 и в кв. „Три чучура“ – център, северозападно от подлеза.
 
Форум „30 години по-късно: демократични ценности, поколението днес – проблеми, реализация, перспективи”
Понеделник, 11 ноември 2019 г., 17:25

30 години по-късно: демократични ценности, поколението днес – проблеми, реализация, перспективиПо инициатива на обществения посредник на община Стара Загора Надежда Георгиева Чакърова от 11.00 часа на 21.11.2019 г. (четвъртък) в зала „П. Р. Славейков” на Община Стара Загора ще се проведе форумът „30 години по-късно: демократични ценности, поколението днес – проблеми, реализация, перспективи”. 

Замисълът на форума е да насърчи младите хора да останат, да работят и да реализират мечтите си тук в България. За целта първият Млад омбудсман на Млада Загора ще представи основни моменти от дейността си през изтеклия му едногодишен мандат, ще сподели своя опит и ще предаде щафетата на новоизбрания Млад омбудсман и неговия заместник. Представители на различни местни институции също имат възможността да запознаят младите с шансовете им за бъдещо развитие в Родината и подкрепата, на която могат да разчитат от тяхна страна.

 
През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро
Понеделник, 11 ноември 2019 г., 14:41

земеделиеПрез 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. Това стана ясно по време на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. Управляващият орган представи на заинтересованите страни предложение за изменение на Програмата. То включва преразпределние на средства във връзка с рамката за изпълнение и предложение за прехвърляне на средства от нестартирали мерки.

По време на заседанието бе прието да бъдат преразпределени 77 млн. евро от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Преразпределението на средства има за цел да спомогне за ефективното разходване на средства в заключителния етап на изпълнение на ПРСР.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |