covid info
Туризъм и транспорт: Насоки на Европейската комисия за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа през 2020 г. и след това
Четвъртък, 14 май 2020 г., 09:50

EKКомисията представя днес пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да разрешат на туристическите предприятия да заработят отново след дългомесечно прекъсване при спазване на необходимите санитарни мерки.

Насоките на Комисията целят да осигурят на гражданите възможност да получат така необходимата почивка, отдих и освежаване. Веднага щом се установи, че здравната ситуация го позволява, хората трябва да имат възможност да се видят с приятелите и семействата си в собствената си държава от ЕС или в чужбина при спазване на необходимите мерки за безопасност и предпазване.

 
Министерството на туризма публикува проект на указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна на извънредното положение в България
Четвъртък, 14 май 2020 г., 09:26

туризъмМинистерството на туризма публикува на интернет страницата си проект за подробни указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения след отмяна на извънредното положение в Република България. Те са утвърдени от министъра на туризма Николина Ангелкова и одобрени от Министерството на здравеопазването. Документът се базира на указанията от Министерството на здравеопазването според правилата на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заразите. 

Мерките, предложени в текста, са свързани с дейността на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или самостоятелни, които имат открити площи (тераси, градини и др. такива пространства). 

 
Заповеди на министъра на здравеопазването, свързани с извънредната епидемична обстановка
Четвъртък, 14 май 2020 г., 09:08

АнаниевМинистърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година. Те са резултат от обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето.

С друга заповед на здравния министър се урежда задължителната изолация на потвърдените случаи на COVID-19, карантината на контактните лица, медицинското наблюдение и т. н.

С отделна заповед се въвежда временната забрана за влизане на територията на Република България, като детайлно са описани изключенията.

 
До края на май очакваме първите предложения за действия в рамките на петте мисии в Хоризонт Европа
Сряда, 13 май 2020 г., 16:31

EKКомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел проведе работна среща с председателите на бордовете на петте мисии в обхвата на бъдещата европейска програма за наука и иновации Хоризонт Европа. Членовете на бордовете работят в момента по предложения за действията в рамките на мисиите, които ще бъдат подпомагани в рамките на програмата. Една от основните новости на Хоризонт Европа е новият подход за фокусиране на действията върху ограничен брой мисии, които имат високо обществено значение. Такива са например борбата с рака и адаптирането към промените на климата. Чрез този подход ще засилим връзката между научните изследвания и иновациите в ЕС и потребностите на обществото. Мисиите ще дадат възможност на гражданите да се включат във вземането на решения и да усетят, че са допринесли за промяна, защото са предприели действия на европейско ниво, коментира Мария Габриел.

 
9% ДДС за заведения за обществено хранене и развлекателния сектор
Вторник, 12 май 2020 г., 11:42

EKРазмерът на ставката за ДДС става 9% за заведения за обществено хранене и за дейности от развлекателния сектор, категоризирани по Закона за туризма. За това се разбраха на работна среща министър-председателят Бойко Борисов и представители на Асоциацията на заведенията в България и Българската хотелиерска и ресторантьорска организация.

Премиерът Борисов подчерта, че решението е политически риск, но то е в подкрепа срещу загубите от COVID-19 в ресторантьорския бранш.

Правим изключение за вас, защото с наша заповед е затворен сектора, образно казано. И така е в цял свят. Това може пък да е една мярка, която в последствие да даде добри резултати и да бъде трайна. Всичко е в нашите ръце, изтъкна министър-председателят Борисов. Той акцентира, че с така обсъдените промени с понижения ДДС, означава, че оборотите и дейността на ресторантите и хотелите трябва да са 100% на светло.

 
Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на Фонд Научни изследвания за финансиране на проекти за научни изследвания на български учени, свързани с пандемията от коронавирус
Петък, 08 май 2020 г., 11:05

Фонд Научни изследванияС постановление на Министерски Съвет е одобрен бюджет за реализиране на нови конкурси на Фонд Научни изследвания (ФНИ) за финансиране на проекти за научни изследвания, свързани с пандемията от коронавирус. Финансирането е в размер на 2,4 млн. лв, от които 1,8 млн. лв. са насочени към Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 - 2020 г., чиято цел е подкрепа на качествени фундаментални научни изследвания на български научни колективи за придобиване на нови знания във връзка с пандемията от COVID-19. Основните документи за конкурса са подготвени от Фонд Научни изследвания по указания на Министерството на образованието и науката и предстои да бъдат съгласувани с Министерството на финансите, в съответствие с Правилника на ФНИ.

Продължителността на проектите се планира да бъде до 24 месеца като в работните документи са предвидени следните тематични направления:

 
Близо 142 000 служители на 9850 предприятия ще запазят работните си места благодарение на схемата 60/40
Сряда, 06 май 2020 г., 13:33

работаБлизо 142 000 служители на 9850 предприятия ще запазят работните си места благодарение на схемата 60/40. До момента Агенцията по заетостта е обработила 3137 заявления на работодатели за предоставяне на държавна помощ за покриване на 60% от заплатите и осигуровките на 42 222 работници. Одобрението се прави в срок от 7 работни дни след кандидатстването.

Националният осигурителен институт (НОИ) е превел компенсации на 2841 компании в размер на близо 11 млн. лв. Със средствата са изплатени възнагражденията на 34 794 служители. Само при последния транш НОИ преведе близо 3 млн. лв. на 808 работодатели за запазване на заетостта на над 9500 работници.

 

 

 
Комисар Мария Габриел стартира нова платформа в подкрепа на културния сектор в условията на COVID-19
Вторник, 05 май 2020 г., 17:39

ГабриелПандемията оказа много силно икономическо въздействия върху културата и творческия сектор. Като една от мерките в тяхна подкрепа, днес поставихме началото на нова онлайн платформа, която ще създаде форум за обмяна на идеи и добри практики, предприети от сектора за справяне с кризата. Това е платформа от сектора за сектора, съобщи комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Новата платформа, създадена по нейно предложение, е част от спешните мерки за смекчаване на кризата в областта на културата, които министрите на културата на Европейския съюз одобриха на 8 април т.г. Проектът Creative FLIP, ръководен от Гьоте институт, ще поддържа платформата за обмен на информация. Там ще се съдържа и актуализира информация, която ще помогне на културните дейци да намерят данни за предприети мерки и решения, както и да създадат контакти с организации, които успешно преодоляват проблемите, свързани с кризата.

 
Информация за някои предприети мерки от държавите за предотвратяване на социално-икономическите последици от пандемията
Вторник, 05 май 2020 г., 15:37

МВнРМинистерство на външните работи на България публикува Бюлетин на дирекция „Външноикономически отношения”, който включва информация за някои предприети мерки от държавите за предотвратяване на социално-икономическите последици от пандемията.

Бюлетинът включва информация за конкретни и възможни отражения върху българската икономика в следствие на предприети мерки в държавите (на фирмено равнище, финансови, инвестиционни и др.); Мерки, предприети на правителствено равнище (в краткосрочен/ средносрочен план); Законодателни мерки; Мерки в подкрепа на бизнеса (общо и по-специално малък и среден, др.); Фискални мерки (финансови институции, банков, застрахователен сектор, кредитиране, др.); Мерки в областта на здравеопазването; Мерки в областта на социалната политика (трудови ресурси,безработицата, семейството, социалното подпомагане и др.); Мерки в сферата на туризма и транспорта (други); Мерки от страна на синдикалните и работодателските организации и други теми.

 
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето
Вторник, 05 май 2020 г., 09:23

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здраветМинистър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение, 13 май 2020 г.

Със законопроекта се предлагат промени в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, които имат пряко отношение към възможността за разпореждане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването.

Целта е да се намали и забави разпространението на епидемията от COVID-19 и да се осигурява възможност за подготовка на здравната система за гарантиране на адекватна медицинска грижа.

 
Комисар Мария Габриел: Mобилизираме 1 милиард евро като част от приноса на ЕС за Глобалната инициатива за борба срещу коронавируса
Понеделник, 04 май 2020 г., 16:39

Commissioner GabrielДнес Европейският съюз и международни партньори поставиха началото на кампания за набиране на 7,5 милиарда евро за разработване на ваксина срещу COVID-19, лечение и диагностика. Българският еврокомисар Мария Габриел имаше ключова роля в мобилизирането на средства от страна на ЕС, които са в размер на 1 милиард евро. Отговорът на днешната пандемия минава през науката. Ще успеем да се справим трайно с вируса тогава, когато разработим ваксина и лекарства против него. Европа може да допринесе значително за този успех. Тук работят едни от най-добрите компании и научни изследователи - хората, които в рамките на цялостната екосистема ще подпомогнат успешния път от развойна дейност до производство и разпространение на ваксина. Гордея се, че световноизвестните български спортисти Стефка Костадинова и Григор Димитров приеха поканата ми и подкрепиха кампанията със силни послания. Ще има и други до 23 май, когато ще обявим резултатите от инициативата, коментира Мария Габриел.

 
Отпадна задължението за носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места
Събота, 02 май 2020 г., 11:28

МЗМинистърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде на 1 май заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. Това стана след среща между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб, в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19. В заповедта се посочва: Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Предстои и отварянето на паркове и планини извън населените места, без да се използва градски транспорт и лифтове и без посещения на хижи и туристически обекти и това също е регламентирано чрез заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

 
Проф. Иво Петров, член на експертния съвет по кардиология към МЗ, пред вестник Труд: След 20-30 дни епидемия няма да има никъде по света
Събота, 02 май 2020 г., 11:07

проф. Иво ПетровНаблягаме на маските, на дистанцията, а никой не се сеща и не иска да говори, че класически средства от преди 50-60 г. като обеззаразяване на средата, обеззаразяване на водата и на въздуха водят до значително снижение на процента на заболелите. Това казва пред вестник Труд проф. Иво Петров. Питаме го и защо в България не се прилага озонотерапия, колко полезна е тя за тежките случаи с COVID-19 и задава ли се нов пик на епидемията, както твърдят инфекционисти.

- Професор Петров, шефът на Националния оперативен щаб проф. Мутафчийски съобщи, че вече има първи пациент, на който е влята плазма с антитела. Не закъсняхме ли много с този метод, за който в Европа и САЩ твърдят, че дава отлични резултати?

 
Комисар Мария Габриел: Проект с българско участие е победител в първия европейски хакатон ЕС срещу вируса
Четвъртък, 30 април 2020 г., 14:11

Мария Габриел117 иновативни предложения за борба с кризата бяха избрани в първия европейски хакатон ЕС срещу вируса проведен под патронажa на еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел. Най-големият в историята хакатон на европейско ниво бе организиран за по-малко от две седмици. В него се включиха 21 000 участници от 141 страни, 3 000 доброволци, над 1 200 партньора.

Комисар Мария Габриел заяви: Само за 48 часа успяхме да идентифицираме рекордните 2 100 предложения, които ще ни помогнат да преодолеем кризата. Това са идеи за практически решения, засягащи всеки от нас - здравеопазване, дистанционно обучение и работа, дигитални финансови операции. Радвам се да споделя, че победител в една от категориите е екип с българско участие - проектът ‚Aidbind‘, който осигурява връзката между търсенето и предлагането на медицински продукти, предоставени чрез доброволни дарения.

 
Проф. Лъчезар Аврамов: Лечението на коронавируса ще е ефективно, ако се прилагат универсалните методи с озонотерапия
Четвъртък, 30 април 2020 г., 12:58

проф. Лъчезар Аврамов от Института по електроника на БАНВестник Труд публикува интервю с проф. Лъчезар Аврамов от Института по електроника на БАН, като повод за него е твърдението му, че има лечение за коронавируса, но има и много пречки пред него. Въпросите са кой и защо пречи за масовото използване на озонотерапия, защо фармацевтичните компании нямат интерес от изпитване на метода и кога ще има ваксина. Според професора извънредното положение е ненужно, но мерките са необходими.

- Професор Аврамов, лекарите твърдят, че няма обща методика за лечение на коронавируса, а вие казвате обратното. На кого да вярваме?

- Не бих казал, че лекарите твърдят подобно нещо. Например, проф. Иво Петров в няколко публични изяви твърди, че има фантастични резултати в испанските клиники… Твърдението че няма общоприет начин за лечение е на щаба, а не на лекарите.

Истината е следната:

 
Български медици преoпоръчват лекуване на коронавируса с Витамин С и озонотерапия
Четвъртък, 30 април 2020 г., 08:37

доктор Христо ДамяновУдарни дози витамин С и озонотерапия. Възможно ли е Ковид-19 да бъде лекуван с този нетрадиционен метод? Екип в медицински център по интегративна медицина прилага различни терапии при лечението на пациенти с онкологични заболявания. Според доктор Христо Дамянов, подобни практики могат да помогнат и при лечението на коронавируса. 

Витамин C и озонът имат и антимикробно действие. Озонът разрушава липидната обвивка на вируса, има директен антивирусен ефект, има и мощно имуностимулиращо действие. Отделя се цитокация, която директно се насочва към имунитета. На базата на този немалък опит, ние имаме пълната увереност, че тези методи са изключително подходящи за лечение на всякакви вирусни и бактериални инфекции, подчерта управителят на медицинския център по интегративна медицина.

 
Хипотеза: Вода с анионен кислород – средство за лечение на COVID-19
Сряда, 29 април 2020 г., 18:34

red blood cellНатрупаният в продължение на 30 години солиден научен и практически опит в прилагането на електрохимични технологии за обработка и стабилизиране на минерални и питейни води (публикации, патенти, над 1200 инженерни разработки в България и в чужбина, получени първи награди за иновации в престижни конкурси, златен медал от международно търговско изложение) е в основата на допускането, че вода с кристална структура, третирана със „студена“ плазма може да бъде решаващо средство при превенция и лечение. Това допускане е в основата на предложената от нас хипотеза – вода с анионен кислород – средство за лечение на СOVID 19.

Понятието „студена“ плазма е въведено за описание на особено състояние на веществото, намиращо се в активно състояние с равен брой електрони и йони. Тази плазма е електронеутрална, не променяща редокси потенциала на системите. Получава се при стълкновение на бавни електрони с озонови молекули, получени чрез разработен и внедрен от „Елфи-Тех“ генератор за студен електростимулационен синтез.

 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия създаде нов портал с информация за инструменти за финансова подкрепа и др.
Сряда, 29 април 2020 г., 12:39

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство със SAP Bulgaria публикува нов информационен портал на сайта си, чрез който бързо и удобно можете да се информирате за редица публични инструменти за финансова подкрепа, за правителствените мерки за задържане на персонал и обезщетение на наетите лица, както и за важни нормативни документи, свързани с извънредното положение в страната.

В новата страница могат да бъдат открити анализи и препоръки за бизнеса, изправен пред предизвикателствата на икономическата ситуация, породена от превантивните мерки срещу разпространение на COVID-19, както и информация за компаниите в страната, произвеждащи лични предпазни средства и дезинфектанти.

 
Проф. Жеко Ганев дари озонаторна система на Клиниката по заразни болести в Стара Загора
Сряда, 29 април 2020 г., 12:03

Проф. Жеко Ганев дари озонаторна система на Клиниката по заразни болести в Стара ЗагораПрофесор инж. Жеко Ганев, електрофизик с доказан практически опит, който е управител на Елфи-Тех ООД - Стара Загора, дари на Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович озонаторна система. Инж. Тодор Колаксъзов, представител на Елфи-Тех ООД, включи системата и инструктира персонала за правилната експлоатация.

Благородният жест на дарителя идва в момент на повишено напрежение поради надвисналата опасност от завишаване на случаите на заболяване от новия коронавирус. Много са достъпните в литературата публикации, в които се разяснява благотворното превантивно и оздравително действие на озона върху причинителя на пандемията Covid-19 - каза завеждащият Клиниката по инфекциозни болести в Стара Загора проф. д-р Лилия Пекова. Тя добави, че заради своите удобни размери и преносимост, озонаторът се използва в различни помещения на клиниката, като средство за пречистване на въздуха, в амбулаториите, манипулационните и кабинетите.

 
Министерство на земеделието, храните и горите проведе Консултативен съвет по маслодайна роза
Вторник, 28 април 2020 г., 18:17

розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна розаДо момента са подадени 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза. Заявените розови насаждения са 21 029 дка, което представлява около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по маслодайна роза, който бе проведен днес чрез видеоконферентна връзка. До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори.

По време на срещата министър Танева прие предложението на Професионална асоциация на розопроизводителите в България - при договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. Тази възможност ще бъде валидна за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация. Председателят на Асоциацията Христо Николов коментира, че няма проблем от страна на администрацията при обработването на заявленията.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>

Страница 3 от 7

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |