covid info

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40

Вторник, 14 април 2020 г., 09:23
Размер на буквите

сроковеВъв връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предстоящите промени в ПМС № 55 от 30.03.2020 г., Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът (21 април 2020 г.) за подаване на заявление за изплащане на компенсации по ПМС № 55. Промяната е направена, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40 при новите условия. Без определяне на краен срок, Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., като припомня, че те се подават към Дирекция Бюро по труда, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването, съобщиха от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Документите могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор и само при невъзможност за ползване на тези два начина - чрез посещение в бюрото по труда.

До днес получените заявления от работодатели са общо 78, като някои от тях кандидатстват отново на база отказ и след отстраняване на пропуски. Разбито по конкретните мерки - 42 фирми кандидатстват по реда на чл. 1. ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 г. за изплащане на компенсации на работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган , 29 кандидатстват по реда на чл. 1. ал. 2 от ПМС 55/30.03.2020 г. за изплащане на компенсации на работодател, преустановил работа по реда на чл. 120в, ал. 1 от КТ и 7 са кандидатите за изплащане на компенсации по реда на чл. 1. ал. 3 от ПМС 55/30.03.2020 г.на работодател, установил непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от КТ.

 

 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |