Анализи и коментари Фулвио Конти от Enel настоява, че един глобален пазар за търговия с въглеродни емисии може да спомогне за тяхното намаляване

Фулвио Конти от Enel настоява, че един глобален пазар за търговия с въглеродни емисии може да спомогне за тяхното намаляване

Четвъртък, 03 декември 2009 г., 18:13
Размер на буквите

Европейският въглероден пазар има много критици, най-вече поради постоянно променящата се цена на разрешителните за въглеродни емисии. Въпреки това, според Фулвио Конти, главен изпълнителен директор на Enel – най-голямата италианска енергийна компания, евтините разрешителни биха могли да бъдат знак, че системата функционира. Неговите основни притеснения са, че товарът от намаляването на емисиите е съсредоточен в прекалено голяма степен върху Европейския съюз и в частност върху европейската енергийна индустрия.

В очакване на критичните преговори за климата в Копенхаген този месец, Конти предупреждава, че политиката на ЕС в някои области се е насочила в неправилна посока.
„Бих искал Копенхаген да се окаже една успешна среща и енергийната индустрия да участва по-активно в дискусиите”, каза Конти пред Financial Times по време на скорошната си визита в Лондон. „Но ако оставим всичко в ръцете на правителствата, накрая може да се окажем с една негъвкава и неефективна система.”
Конти няма колебания, че въглеродните пазари, а не въглеродния данък, трябва да са инструментът за обуздаване на емисиите. „Един въглероден данък би изопачил механизмите на пазара. Ако има ясен и прозрачен въглероден пазар, това би дало на индустрията сигнал, че компаниите биха могли да се възползват от ситуацията, като планират инвестиции в ниски въглеродни емисии”, каза Конти.
Ако съществува въглероден пазар, компаниите ще имат стимул да съкращават емисиите си при възможно най-ниски разходи. От тази гледна точка, спадът в цените на разрешителните за емисии от 29 евро (44 щ.д.) миналата година на 8 евро през февруари тази година (в момента цените се движат около 14 евро) е знак не за слабите места на въглеродния пазар, а за неговия успех.
„Ниската цена на въглерода (при един идеален пазар) показва, че системата работи. Евтините въглеродни разрешителни са знак, че се справяме добре и постигаме значителни съкращения на емисиите”, каза Конти.
Критиците твърдят, че ниските цени на въглерода не създават достатъчно стимул за инвестиране в скъпа, но за сметка на това нискоемисионна енергетика, каквито са вятърните паркове навътре в морето, ядрената енергетика или зараждащите се в момента технологии за улавяне на въглерод. Конти твърди, че това се явява проблем основно защото пазарът покрива само Европа. Неговото решение – въглероден пазар, който обхваща целия свят.
„Имаме нужда от висока цена на въглерода, за да подсигурим инвестициите си, защото ние, европейците, сме единствените, които прилагат тази система. Ако САЩ, Китай и Индия се включат, ще има много повече възможности и привилегии, както и много повече възможности за по-евтино съкращаване на емисиите”, каза Конти.
„Целият свят е засегнат [от климатичните промени] и ние ще постигнем много повече, ако използваме парите си за проекти, които ни позволяват да направим най-големи съкращения на емисиите при дадена цена. Трябва да създадем един ликвиден и прозрачен световен въглероден пазар.”
Развиващите се икономики, където енергията не се използва толкова ефективно и разходите са по-ниски, предлагат най-изгодните възможности за съкращаване на емисиите.
„Ние, в развитите страни, имаме по-висока ефективност и по-ниски емисии на парникови газове на единица произведена продукция, отколкото много от развиващите се страни. Затова, за 100 долара, в Китай, Индия или Бразилия биха могли да се съкратят много повече емисии на парникови газове, отколкото на по-зрелите пазари”, каза Конти.
И докато създаването на един общ, интегриран глобален въглероден пазар е все още отдалечено на десетилетия, то една от възможностите на масата за преговори в Копенхаген ще бъде създаването на международна рамка, която ще позволи използването на по-евтините възможности.
ЕС обаче планира да се отдалечи от подобна рамка, като ограничи употребата на сертификати за съкращаване на емисиите по Европейската схема за търговия с емисии, спечелени по Механизма за чисто развитие на ООН.
В момента, според Европейската схема за търговия с емисии, компаниите могат да купуват част от необходимите им разрешителни от проекти за Механзими за чисто развитие (CDM) на развиващите се пазари, най-вече Китай. От 2013 г. обаче използването на CDM сертификати ще бъде ограничено.
Това ще предизвика проблем за компании като Enel, която, заедно с испанската си дъщерна компания Endesa, получава 13% от въглеродните си разрешителни чрез Механзима за чисто развитие.
„Безумие е да ограничим ангажираността си към система, която ще ни позволи да изразходваме средства по по-ефективен начин и ще даде възможност на Китай, Индия и Бразилия да намалят емисиите си, без да застрашават развитието си”, казва Конти.
„Доколкото е възможно, трябва да съществува международна система за емисии. По този начин компания като Enel, която оперира от Португалия до Русия, може да се възползва от възможностите, където е най-изгодно”.
Освен че настоява за международна рамка, Конти е на мнение, че лидерите, които ще присъстват на срещата в Копенхаген, трябва да насочат усилията си към разпределянето на товара, произтичащ от съкращаването на въглеродните емисии извън рамките на електроенергийния сектор, чийто дял в световните емисии на парникови газове е по-малко от 30%.
„Като бранш, производителите и доставчиците на електроенергия смятаме, че даваме своя принос – и дори повече – към опитите за справяне с климатичните промени”, твърди Конти. „Но ние сме загрижени, че сме една от малкото групи от компании, които са се заели сериозно с проблема. Трябва да поискаме от правителствата да въведат политики, с които да се засегнат всички емитенти на парникови газове.”
Дори ако в Дания не се стигне до споразумение, Конти вярва, че много от тенденциите, които се наблюдават в енергийната индустрия през последните години, ще продължат.
Той казва: „Виждам как администрацията на САЩ продължава да поддържа политика, насочена към възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Виждам как Китай продължава да се възползва от възможности за бизнес и как увеличава ефективността на икономиката си. Страната ще продължи да се занимава със замърсяването на местно ниво, тъй като за нея други проблеми, като азотните оксиди, сярата и металите, представляват по-непосредствена заплаха от въглеродния диоксид.”
Конти вярва, че тези промени сочат към едно непрекъснато изместване от горивата към електричеството като основен вид енергия за употреба, например в коли, работещи с батерии. „Виждам градовете на бъдещето, когато в станцията за зареждане ще има „помпа” за електричество с логото на Enel”, казва той. „Това време може и да не е толкова далече.”

Конти апелира за създаването на въглероден пазар, който да обхваща не само Европа, а целия свят.

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Статии с подобно съдържание

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |