Анализи и коментари Половината от работодателите имат трудности с намиране на висококвалифицирани кадри

Половината от работодателите имат трудности с намиране на висококвалифицирани кадри

Вторник, 29 май 2012 г., 13:18
Размер на буквите

работа, кадри

51% от българските работодатели имат проблеми при запълване на ключови позиции в своите фирми. Това сочат резултатите на седмото годишно изследване на ManpowerGroup за недостига на таланти. Според него един от трима работодатели в световен мащаб не успява да намери подходящи кадри за важни за своята компания работни места.

В България мениджърите посочват, че най-трудно намират инженери, квалифицирани работници и мениджъри на високи ръководни позиции. Топ 3 на позициите остава сравнително непроменен в сравнение с 2011 година, което очертава тенденция на постоянен недостиг на такъв персонал. Инженерите остават номер 1 сред трудните за запълване позиции. Високото търсене на инженерни кадри може да се обясни с факта, че компаниите се ориентират все повече към високотехнологични производства. За сравнение, 42% от българските работодатели са регистрирали през изминалата година трудности при запълване на позиции.

Според Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия разликата от 9% на годишна база е доста притеснителна. Пазарът става все по-труден и конкурентен, тъй като всички компании се опитват да намерят и привлекат най-добрите специалисти. На българския пазар е задължително да се използва всяка възможност за намиране на таланти и да не се заблуждаваме, че ако не използваме компания за подбор на персонал, ще спестим пари. Всъщност, погледнато в дългосрочен план, е точно обратното.

Обезпокоително е, че работодателите са по-малко загрижени за въздействието, което недостигът на кадри оказва върху развитието на компаниите, като само 13% от мениджърите от региона на EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) и 17% от българските мениджъри отговарят, че липсата на търсени служители ще окаже сериозно влияние, допълва Надя Василева. Работодателите може и да не виждат в момента проблем в незапълването на ключови позиции, но това се отразява и много скоро те ще се сблъскат с него, и този процес е необратим. Достъпът до таланти е ключов конкурентен фактор в Човешката ера и компаниите, които успяват в тази нова екосистема, ще бъдат тези, които имат детайлна стратегия за работната сила, която е в унисон с бизнес стратегията.

Резултатите от проучването на Manpower за недостига на таланти показват, че българските работодатели срещат трудности при запълването на конкретни позиции поради липса на технически умения (60%), следвани от липса на професионална квалификация (31%), липса на опит (27%) и липса на т.нар. меки умения (23%).

В същото време 34% от работодателите от региона на ЕМЕА отчитат трудности при запълването на свободни позиции поради липсата на технически умения, докато 30% поради липса на кандидати, т.нар. недостиг на таланти (talent shortage).

С цел да преодолеят тези трудности 33% от българските работодатели използват стратегиии на допълнително обучение и развитие на съществуващия персонал, за да запълнят свободните позиции. 26% предпочитат да назначат хора, които не притежават необходимите умения в момента, но имат потенциал да се учат и да израстват на работното място. 11% от работодателите са споделили, че ще преразгледат офертите си към новопостъпващи служители.

Успешна стратегия за работната сила ще идентифицира и разреши текущите предизвикателства във връзка с намирането на подходящите кадри, ще предотврати бъдещи такива и ще приложи ефективни решения за реакция. Лидерите в сферата на човешките ресурси би следвало да обмислят използването на разнообразни техники, в това число наемането на работници, които могат да бъдат обучени, използване на стратегическа миграция, наемане на гъвкави служители, ангажиране на по-възрастна работна сила, изобщо търсене на таланти по всякакви традиционни и не толкова традиционни канали, като жени и младежи, и разширяване на традиционните трудови пазари – с оглед откриване на най-добрите таланти.

В глобален мащаб, работодателите, които срещат най-големи трудности при запълване на свободните позиции, са тези в Япония (81%), Бразилия (71%), България (51%), Австралия (50%), САЩ (49%), Индия (48%), Нова Зеландия (48%), Тайван (47%), Панама (47%), Румъния (45%), Аржентина (45%), Мексико (43%), Германия (42%), Турция (41%), Перу (41%) и Австрия (40%).

За региона на EMEA най-трудно се намират квалифицирани работници, следвани от инженери и търговски представители. Работодателите в България са с най-висок процентен дял от целия регион (на ЕМЕА) по показател трудност при запълване на позиции (51%), следвани от Румъния (45%) и Германия (42%), където поне двама от всеки пет работодатели срещат пречки при запълване на обявени места, Турция (41%) и Австрия (40%), докато процесът на наемане е най-малко вероятно да бъде засегнат от липса на подходящи кадри в Ирландия (2%), Холандия (7%), Испания (9%) и Южна Аафрика (10%).

 

Ключови думи:
 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |