Анализи и коментари Българите се информират за финансови продукти и услуги от служители на финансовите институции и от приятели

Българите се информират за финансови продукти и услуги от служители на финансовите институции и от приятели

Вторник, 27 октомври 2009 г., 10:11
Размер на буквите

На въпроса Какъв е Вашият източник на финансова информация и знания към момента?» основните източници на информация, които са посочили потребителите са обясненията от служители на институциите и разговорите със семейството и приятелите. Възрастовите групи 50 - 64 и 65 + отдават предпочитания на разговорите с приятели и семейство съответно с 26,15% и 36,36 %.

По-голямата част (21,92 %) от хората с висше образование черпят информация от служителите на институциите. Между 15% и 20% са хората от всички групи, които получават информация от ТВ програми, статии във вестници и списания. В България е доста разпространен начинът на разпространение на информация “от уста на уста”, затова не е случаен високият процент на посочилите отговор „Разговор с членове на семейството”.

Обяснения от служителите и продавачите  във финансовите институции 22.09%
Разговори с членове на семейството и/или  приятели 20.86%
ТВ  програми, статии във вестници и  списания (с изключение на рекламите) 15.64%
Продуктови  брошури на финансовите институции 13.65%
Реклами по телевизията, във вестници и списания 13.65%
Сърфиране в интернет 8.13%
Брошури и семинари на организации, които  не са свързани с конкретна индустрия 2.76%
Книги 1.84%
Уроци и/или лекции в училищата 0.77%
Без отговор 0.61%


При избора на финансова институция, за българина най-голямо значение имат репутацията на институцията и препоръката от познат. Всички възрастови групи са посочили, че избират по репутация с изключение на 65 +, които избират по препоръка. 41,67 % от тях са посочили този отговор. Предпочитанията на хората с основно и средно образование са към същия отговор със съответно 54,55 % и 39,57 %. Почти същия брой от хората със средно образование (38,85 %) са посочили обаче репутацията. При хората с висше образование най- много (51,7 %) се осланят също на репутацията.

На въпроса Когато избирате финансов продукт/услуга, какво на първо място определя избора?» 36.79% посочват лихвените равнища. От условията на ползване се влияят 32.79%, а от размера на таксите 13.38%. Над 17% не знаят как да формират решението си. От равнището на лихвата се влияят най-силно следните групи: възрастовата група 35-49 с 46,07 %, хората с висше образование с 44,9 %, самотните родители с 42,86 % и заетите в публичния сектор с 45,54 %.

Настоящото проучване успя да установи някои пропуски във финансовата грамотност на българските потребители. Главните пропуски са в областта на пенсионното и социално осигуряване, начините за инвестиране, влиянието на инфлацията и др. Също така, потребителите в България не са уверени в достоверността и навременността на финансовата информация. Клиентите на банкови услуги не разбират добре същността на предлаганите им продукти и съответно не знаят как да извлекат максимална полза от тях.
Високото недоверие към финансовите институции произлиза от факта, че голяма част от потребителите смятат предоставяната им информация за написана по начин, който защитава интересите и е в полза на институциите. За да се преодолее това недоверие, а и за да се повиши интереса на обществото към финансовите продукти, трябва институциите по-широко и по-добре да обясняват своите продукти и ползите за клиентите. Също така трябва да се проведат обучения в няколко области, като преди това се проведат разяснителни кампании за целите на това обучение.

Липсата на подходящи програми и политика към повишаване грамотността на възрастните в България, както и резултатите от проучването, налагат мнението, че обучението е в голяма степен нужно за българските потребители. По този начин те ще могат да бъдат активни потребители, които правят премислен и интелигентен избор, който да им гарантира сигурност на тях и техните семейства.


* Данните са от международен сравнителен анализ на финансовата грамотност, проведено от Федерацията на потребителите в България и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |