Анализи и коментари Цените на стоките и услугите падат заради кризата. Икономиката ни се адаптира към новите условия

Цените на стоките и услугите падат заради кризата. Икономиката ни се адаптира към новите условия

Понеделник, 19 октомври 2009 г., 09:23
Размер на буквите

Инфлацията в България за септември 2009 г., измерена чрез индекса на потребителските цени, е 0.0%. За септември 2009 г. спрямо декември 2008 г. инфлацията е минус 0.1%, а годишната инфлация за септември 2009 г. спрямо септември 2008 г. е 0.2%.

За месец септември 2009 г. инфлацията в еврозоната също е 0.0%, а стойностите в еврозоната на годишна база за месец септември 2009 г. са 0.3%. Една година по-рано за месец септември е била отчетена стойност в размер на 3.6%, пише вестник Монитор, цитирайки Методи Методиев от И.П.И.
Разглеждането на инфлационната кошница на България по потребителските групи показват кои стоки/услуги играят основна роля за измерените стойности на инфлацията. За септември най-големи промени на цените има  при:
- Недвижимостите (наеми, текущ ремонт и поддържане) - минимално увеличение на цените (наеми за жилища - с 0.4% и поддържане на жилище - с 0.2% и др.), което е в резултат на плахите, но положителни сигнали, идващи от финансовите пазари за т. нар. „отлепване от дъното". От друга страна последните данни за развитието на икономиките на водещите страни също показват положителни нагласи за бъдещето. Въпреки всичко търсенето от страна на потребителите, породено от рязкото свиване на капиталовите потоци, насочени в инвестиции в сектора на недвижимостите ще остане твърде слабо.
Образованието - увеличение на цените в размер на 5.2%. Основен фактор е започването на учебната година, което е съпроводено с плащане на такси, записване на курсове и покупка на учебни принадлежности;
Цените на горивата намаляват - автомобилният бензин А95Н - с 3.4%,  А98Н - с 3.2%, дизеловото гориво - с 2.4%, а газ пропан-бутанът за леки коли - с 1.4%. Транспортните услуги също реализират спад в цените в размер на 1.2%. Намалението на цените на горивата и транспорта е положително от гледна точка на бизнеса, защото те са основни компоненти във формирането на производствените разходи, а оттам и на цената за крайните потребители;
- Услугите, свързани със свободното време и развлечението, също бележат намаление с 4.6%. Търсенето на подобен род услуги, като цяло е намаляло за 2009 г. Това е съвсем логично поведение на потребителите, които ограничават разходите си. В допълнение на това тези услуги имат ясно изразен сезонен характер.
Българската икономика показва гъвкавост по отношение на адаптацията към т. нар. шокове. Логично е когато капиталовите потоци значително намаляват, инвестициите са почти замразени, наблюдава се ниско ниво на кредитиране, няма увеличение на заплатите, то тогава и търсенето на стоки/услуги да е намалено. Това води до намаляване на цените на тези стоки/услуги с цел достигане на нова равновесна точка на търсенето и предлагането. От друга страна тази ситуация е предпоставка бизнесът да се опита да увеличи износа си посредством подобряване на конкурентно предимство, каквато е цената.

 

Ако тази информация ви е харесала и е полезна за вас, моля, споделите я с приятели и познати в интернет...


Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg
 
 

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |