Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow Най-силното обгазяване със серен диоксид на Гълъбово през т.г. - 5.10.2007

Най-силното обгазяване със серен диоксид на Гълъбово през т.г. - 5.10.2007

петък, 05 октомври 2007 / Прочетено 4588 пъти
Две превишения на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух са регистрирани днес в град Гълъбово. В 15:00 и 16:00 часа отчетените стойности на атмосферния замърсител са съответно 2,86 и 3,24 пъти над праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър.

Това съобщиха от РИОСВ - Стара Загора.
Причина за регистрираните концентрации са наслагването на емисии от работата на горивните инсталации в трите топлоелектрически централи от енергиен комплекс Марица изток. На ТЕЦ-овете е предписано незабавно редуциране на работещите мощности и преминаване на въглища с по - ниско съдържание на сяра. Създадена е организация и са предприети мерки, съвместно с компетентните държавни и общински институции в област Стара Загора и гр. Гълъбово за привеждане в действие, на разработения за целта оперативен план за действие при необходимост.
От всички останали пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферия въздух, предаващи данни в реално време, не са отчетени превишения на праговите стойности за средночасовите норми на контролираните атмосферните замърсители.
Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004717 .