Гълъбово отново е обгазен със серен диоксид

петък, 03 август 2007 / Прочетено 4284 пъти
Превишения по показател серен диоксид беше регистрирано в град Гълъбово днес. Автоматичното измервателно устройство, разположено в централната част на града регистрира превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Превишенията са отчетени в 12:00 ч. и 13:00 ч. и са съответно 2,67 и 2,2 пъти. В 14.00 часа стойностите на серния диоксид са под пределните норми, което не налага алармиране на населението.
По данни на системата за ранно предупреждение, основен източник на замърсяване са производствените мощности на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово и ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево. Допълнително са наслагани емисии от „Енел Марица изток 3” АД, с. Медникарово, общ. Гълъбово, съобщиха от РИОСВ - Стара Загора.
На операторите на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица Изток” е предписано незабавно редуциране на мощностите и преминаване на въглища с по-ниско сярно съдържание.
Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух. Създадена е организация за предприемане на мерки съвместно с компетентните държавни и общински институции в гр. Гълъбово област Стара Загора.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007516 .