Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow Няма превишаване на допустимите нива на замърсителите във въздуха в Казанлъшко

Няма превишаване на допустимите нива на замърсителите във въздуха в Казанлъшко

сряда, 25 юли 2007 / Прочетено 4400 пъти
Във връзка с обявеното от областния управител г-жа Мария Нейкова бедствено положение в общините Казанлък и Мъглиж и по нейно изрично разпореждане, бе ситуиран мобилен пункт за измерване чистотата на атмосферен въздух в град Казанлък до сградата на общината.

Извърши се пробонабиране в рамките на 3 часа от 10:10 до 13:20 часа на 25.07.2007 г. при температура на въздуха 35 - 38о С и атмосферно налягане 739 mmHg, съобщи РИОКОЗ. Анализите на изследваните проби показват, че няма превишение на допустимите нива на атмосферни замърсители с изключение на общ суспендиран прах: при норма 0,25 mg/m3 пределно допустима средноденонощна концентрация е измерено ниво от 0,29 mg/m3.
Извършено бе пробонабиране на питейната вода, подавана от ВиК – Стара Загора към с. Горно Черковище. Пробите бяха взети от 2 пункта в населеното място – Целодневна детска градина и частен дом. Взета бе и проба необработена сурова вода от водоизточника, захранващ селото. Извършеният химичен анализ не показва отклонения на питейната вода по химични показатели съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МОСВ, МРРБ – ДВ бр. 30/2001 г.
Мерки за населението
Във връзка с възникналата ситуация РИОКОЗ - Стара Загора препоръчва на гражданите ограничаване престоя на открито (затваряне прозорците на помещенията), с особено внимание към малките деца, сърдечно-болните и страдащите от остри и хронични белодробни заболявания.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004809 .