Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow На ТЕЦ-овете от Марица изток отново е предписано редуциране на мощностите заради обгазяване

На ТЕЦ-овете от Марица изток отново е предписано редуциране на мощностите заради обгазяване

вторник, 03 юли 2007 / Прочетено 4029 пъти
Град Гълъбово е обгазен отново, съобщиха от РИОСВ - Стара Загора. Автоматичното измервателно устройство в града измери концентрации на серен диоксид в 14:00 ч. и 16:00 ч. вчера, които превишават съответно с 1,7 и 2 пъти праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър.

В следващия час е отчетена стойност по този показател от 708,3 микрограма на кубичен метър. Към 18:00 ч. вчера отчетената концентрация е 416 микрограма на кубичен метър на атмосферен замърсител серен диоксид.
Причината за превишенията са емисии от топлоелектрическите централи в комплекс "Марица Изток". На операторите на трите централи в комплекса "Марица Изток" е предписано незабавно редуциране на мощностите. Анализът на данните показва тенденция за понижаване на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух. В тази връзка отпада необходимостта за прилагане на разработения за целта оперативен план за действие, при превишаване на алармените прагове, посочват от РИОСВ, съобщи econ.bg.
Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух. Предвид неблагоприятната тенденция за повишаване на концентрациите на замърсителя в приземния атмосферен слой и за следващите 72 часа, са дадени задължителни предписания централите да предприемат всички мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух. От всички останали пунктове за мониторинг и контрол качеството на атмосферния въздух, предаващи данни в реално време, не са отчетени превишения на праговите стойности за средночасовите норми на контролираните атмосферните замърсители.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004711 .