Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Община Гълъбово спъна поредния сериозен инвеститор

Община Гълъбово спъна поредния сериозен инвеститор

петък, 28 август 2009 / Прочетено 3518 пъти
Местната власт в Гълъбово влезе в конфликт с поредния сериозен инвеститор. Става въпрос за отменен със заповед на зам.-кмета Пламен Бараков в последния момент търг за закупуване на 7124 квадратни метра, върху които да бъде построен хипермаркет.

Интерес към терена е проявила търговската верига "ПЛЮС ДИСКАУНТ", а на 11 март кметът Николай Тонев (подписът е със запетайка) благодари на бъдещия инвеститор "Михайлов Легал Корпорейшън-МЛК - България" ЕООД, София, и го уверява, че е изготвена независима експертна оценка на имота и предложението ще бъде внесено на предстоящата сесия на Общинския съвет.
На свое заседание от 25 март местният парламент взема решение под номер 202, с което открива процедура за провеждане на публичен търг с начална тръжна цена от 115 000 лева. Гласувани са начинът на плащане (в 14-дневен срок от обявяването на победителя), депозитът за участие (10% от първоначалната тръжна цена) и датата за провеждане на процедурата - 23 април от 10.30 часа. Крайният срок за подаването на документите е 12.30 часа на 22 април. На същия ден обаче служителите от Общината устно отказват да приемат офертните документи с обяснението, че има заповед от зам.-кмета Пламен Бараков, с която насроченият за следващия ден търг е отменен. Ощетените участници изпращат документите си с препоръчана пратка и обжалват заповедта пред областния управител на Стара Загора.
На 30 май тогавашният губернатор Мария Нейкова обявява заповедта на Бараков за нищожна въз основа на членове от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В заповедта на Нейкова под No 284 е посочено, че зам.-кметът е задължен да изпълнява решенията на общинския съвет, а ако има възражения, да се жалва по установения начин. "Кметът на общината - пише областният управител - не притежава материалната компетентност за отлагане и прекратяване на търг, открит с решение на Общинския съвет." И още: "...при издаване на заповед No 165/22.04.2009 г. на зам.-кмета на община Гълъбово са допуснати и съществени нарушения на процесуалните правила... Оспорената заповед трябва да съдържа мотиви, които да са достатъчни да аргументират кое е наложило да се отмени насроченият публичен търг. Като мотив за отмяната на търга... е посочено искане на двама общински съветници за прекратяване на решението на Общинския съвет. В посочената хипотеза зам.-кметът би следвало да върне за повторно обсъждане решението на Общинския съвет, а не да го отменя..." В заповедта си Нейкова посочва, че нейното становище може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Стара Загора. Не разполагаме с информация дали община Гълъбово се е възползвала от правото си, но инвеститорът, "Михайлов Легал Корпорейшън - МЛК - България", го е направил. В жалбата си до Административния съд от фирмата настояват кметът на община Гълъбово да бъде осъден "...да организира продължението на процедурата за провеждане на публичния търг от фазата на откриване на търга".
Как се е стигнало до поредния конфликт между местната власт и новия инвеститор? Този въпрос вчера зададохме по телефона на председателя на Общинския съвет Янка Петрова, но тя помоли да отговори по-късно. Докато чакаме нейното становище, ще ползваме документите, с които разполагаме.
На 17 април, 22 дни след решението за провеждането на търга, двамата съветници Митев и Анастасов депозират искане до кмета за ревизия. В писмото си те пишат: "Считаме, че тази продажба не е целесъобразна за жителите на община Гълъбово, тъй като точно този парцел е мястото, където е подходящо да се извърши озеленяване, да се изградят детски и спортни площадки, както и да се обособят места за отдих и развлечение на децата, подрастващите и старите хора". Зад искането да се прекрати или отложи търга и въпросът да се преразгледа стоят мотивите, че жителите на общината "дишат замърсен въздух". Последният акорд (засега) по случая е заседанието на Общинския съвет от сряда, 26 август, на което представителите на "Михайлов Легал Корпорейшън - МЛК - България" правят поредния опит да защитят интересите си. Въпреки това с 8 гласа "за", 1 "против" и 5 "въздържал се" решението на местния парламент за провеждането на търга е отменено. Но без мотиви. Те просто отпадат и най-вероятната причина е, че теренът е предназначен за обществено и делово обслужване и за да бъде озеленен, трябва да се мине през процедура за промяна, пише вестник Старозагорски новини.
Какви инвестиции са спрени? Става въпрос за хипермаркет с площ 1000 кв. метра и с 90 места за безплатно паркиране и достъп на лица с физически увреждания. Обектът ще осигури минимум 35 работни места и ще задоволи нуждите на хората с ниски доходи. Освен това ще бъде облагороден терен, който до този момент не представлява инвеститорски интерес, тъй като е в непосредствена близост до реката, често наводняван и с подпочвени води. Всичко това и неизпълнените предварителни обещания от страна на кмета на Гълъбово е записано в изложението на Михаил Михайлов, представляващ инвеститора, до Николай Тонев. Писмото е с дата 23 април 2009 г.
Това са сухите факти, които на този етап няма да коментираме. Ще добавим само, че община Гълъбово завърза нов възел в отношенията си към външните инвеститори. Достатъчно е да споменем "Енел ТЕЦ Марица-изток 3", охранителната фирма "Кремък", американската "Ей и Ес", която в момента изгражда новата топлоцентрала... В заключение само ще напомним на г-жа Петрова, че е поела ангажимент да ни информира аргументирано и точно за рязката промяна по отношение на един неизползван до този момент терен. Обърнахме се към нея, тъй като на последната си пресконференция в Стара Загора кметът Тонев заяви, че той повече няма да участва в решаването на спорни въпроси, а ще остави всичко в ръцете на Общинския съвет.

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006144 .