Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Новите предизвикателства пред управлението на бизнеса

Новите предизвикателства пред управлението на бизнеса

вторник, 18 август 2009 / Прочетено 3853 пъти
Бизнесът в България търпи особено голяма трансформация през последните години. Вече не е нито лесно, нито просто да управляваш бизнес предприятие. Регулациите, финансовата криза, пренаситения и силно конкурентен пазар правят изключително трудна задачата да стартираш бизнес или да осигуриш устойчиво развитие на съществуващ такъв.

Наблюдавайки реалният бизнес с ежедневните задачи и начини за решаването им, на пръв поглед изглежда, че нищо не се е променило. Поглеждайки под повърхността обаче, към тенденциите и сериозните трудности, които има бизнеса в момента, започваме да забелязваме голямото несъответствие между използваните подходи в управлението и изискванията наложени от времето и променената среда в която трябва да се развива бизнеса.
Същинското предизвикателство на бизнеса днес е, че трябва да се промени. За да може фирмата да реагира адекватно на промените в средата и пазара и да успява да реализира печалба от дейността си, се налага промяна на начина по който ръководителите и собствениците управляват бизнеса си.
Проучвайки тенденциите в световен мащаб, откроихме няколко определящи области, в които бизнеса ще трябва да промени подходите си, ако иска да оцелее в бъдеще.

Стратегията и бизнес планирането. До скоро беше, а и все още е възможно, да развиваш бизнес, без да използваш стратегията като управленски инструмент. Голяма част от фирмите следват възможностите на днешния ден и не планират в дългосрочен план. Но колкото по-динамична и непредвидима става средата жизнено важно за фирмата се оказва да има стратегия как ще бизнеса оцелее при сериозни трусове и промени в пазара и средата. За собствениците на бизнес това означава, че трябва да насочат усилия в стратегическо планиране и изграждане на управленски системи и екипи и да се освободят от част от оперативните си задължения.

Бизнес модел и гъвкавост на бизнеса. Обичайния подход към момента е фирмата да обхваща в дейността си всички елементи от веригата за създаване на стойността за клиента. Това ще се промени значително в следващите години. Благодарение на гъвкавостта, която технологиите позволяват, крайната стойност за клиентите ще се създава групи организации всяка, от които доставя определен елемент необходим за създаването на крайната стойност за клиента. В тази перспектива възниква необходимостта фирмите да усъвършенстват уменията си за управление на партньорски взаимоотношения, а бизнес ръководителите да наблегнат върху изграждане на стратегически партньорства.

Ефективно управление на бизнес процеси. Част от местните предприятия все още управляват дейността си чрез функционален подход и имат доста проблеми с прекъсването на процесите между функционалните звена. Бъдещето ще изисква от управляващите да организират дейността на бизнеса си като процеси. Но не само това. Процесите трябва да бъдат проектирани по-ефективно от когато и да е било. Това се налага от силната конкуренция и ценовата война на пазарите. Клиентите почти във всички браншове стават все по-чувствителни по отношение на цената. В бъдеще ще бъде успешна, фирмата, която може да предложи същата стойност на клиента както конкурентите, но на по-ниска цена. За да се постигне това, обаче, процесите във фирмата трябва да бъдат изключително ефективни.

Управление на човешкия капитал. Никога хората, не са имали такова значение за бизнеса, колкото през последните години. И това е тенденция, която ще се затвърждава. Голяма част от управляващите все още гледат на служителите си като на личен състав и използват старите подходи за управление на хората. Глобализацията, интернет и многото отворени възможности за служителите, направиха хората взискателни към работодателите. Те вече не са склонни да работят за една заплата, а търсят смисъл в работата си, търсят човешко отношение и възможности за изява и развитие. За да могат да задържат качествени служители и да ги мотивират да дадат съществен принос към резултатите на бизнеса работодателите трябва да променят в голяма степен политиките си по отношение на човешките ресурси, както и разбирането каква е ролята на служителите в устойчивото развитие на бизнеса.

Управление на информацията. Всички сме свидетели на промяната в информационната осигуреност на бизнеса. До преди няколко години информацията беше трудно достъпна и в някои области оскъдна. Сега е различно и то много. В интернет има купища ценна информация. Живеем в информационно общество. Какво значение има това за бизнеса? Огромно. Информационните потоци от заобикалящата среда към фирмата, информацията и познанието, което се генерира вътре в бизнеса и посланията, която фирмата изпраща към клиентите, пазарите и обществото растат с лавинообразни темпове. Колкото по-динамични са промените в средата, толкова управляващите имат нужда от информация в реално време, за да могат да вземат бързи и адекватни решения. Това налага коренно нов, различен подход от управляващите към информацията. Налага се да се мисли за информацията, като за ресурс, който трябва да бъде управляван. В този смисъл към информацията трябва да се подхожда систематично и внимателно и да се разработват и въвеждат системи свързани с управлението на ключовата за бизнеса информация.

Център по мениджмънт Всички тези промени поставят пред ръководителите и собствениците на бизнес много и сложни предизвикателства. Добрата новина е, че все още има време за постепенна подготовка. Лошата е, че вече няма много време за отлагане. Промяната трябва да започне сега. Кризата, в която се намира бизнеса в момента, е още една причина бизнес ръководителите да преосмислят начина, по който управляват дейността си и да започнат да прилагат нови подходи, за да осигурят бъдеще за бизнеса си.

Автор: Диана Господинова
Център по мениджмънт - Стара Загора
www.mcentersz.comИкономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005581 .