Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow 61 дни през 2006 Стара Загора е дишала мръсен въздух

61 дни през 2006 Стара Загора е дишала мръсен въздух

понеделник, 07 май 2007 / Прочетено 4258 пъти
Повече от един път седмично през миналата година старозагорци са дишали мръсен въздух, сочи отчетът по изпълнението на общинската програма за опазването на околната среда. През 55 дни са регистрирани превишени стойности на съдържание на фини прахови частици, четири пъти са констатирани средночасови пикови замърсявания с азотен диоксид и два пъти със серен диоксид.
Справка с европейското законодателство показва, че по отношение на фините прахови частици сме твърде далеч от изискванията, регламентирани на стария континент. Съгласно директива 99/30 на ЕС, среднодневните превишавания по този показател не трябва да са повече от 25 пъти в годината. Освен това е отбелязано, че в случаите, когато замърсяванията са свързани с необичайно остри въздействия, те трябва да бъдат ограничени до 14 пъти. И тук му е мястото отново да споменем резултатите от проведения през 2006-а скрининг на 10000 деца до 18-годишна възраст, който категорично доказа рязко нарастване на броя на заболявания на дихателната система. Експертите от Министерството на здравеопазването са единодушни, че основната причина се крие във въздуха, който дишаме.
Данните от отчета по изпълнението на местната програма по опазване на околната среда ще бъдат официално оповестени на редовната сесия на Общинския съвет на 10 май. Според специалистите, мониторингът показвал, че замърсяването с прах е сезонно, като превишаванията са характерни за всички големи градове, пише вестник Старозагорски новини.
По-високото съдържание на фини прахови частици във въздуха се дължало на масовото използване на твърди горива за отопление в бита. Следвайки логиката на тези заключения, можем да очакваме още по-сериозни концентрации на прах в атмосферния въздух през 2007 година. Ниският жизнен стандарт, от една страна, и официално оповестеното повишаване на тока, от друга, неминуемо ще принудят още граждани да скърпват семейните си бюджети с дърва и въглища. Изводите се потвърждават и от факта, че през 2006-а само 490 домакинства в Стара Загора са преценили, че имат възможност да газифицират жилищата си. На фона на тези реалности остава открит въпросът какво би се случило, ако не се навакса с изоставането в изграждането на пречиствателните съоръжения на източномаришките топлоцентрали и принудително бъдат спрени някои от блоковете? Проблемите със замърсяванията с азотен диоксид и прах се свързват и с рязкото увеличаване на автомобилния трафик. Преобладаващата част от регистрираните МПС са втора употреба, разходът на горива при тях е по-голям, а това от своя страна води и до по-високи емисии на вредни вещества. Независимо от ясно очертаващата се негативна екологична тенденция, не е изключено официално оповестената картина за 2007 г. да се окаже по-розова от тази през 2006-а. Подозренията ни са свързани с преместването на градската екостанция от района на Операта в източния край на Стара Загора - в градинката между ул."Хр. Морфова" и "В. Орачев". Така вместо данните да се събират в зона с интензивно движение, наситена с учебни и детски заведения, и с офиси, жилищни и търговски сгради, автоматичната станция ще ни поднася необективна информация от далеч по-спокойна част на града. 
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005374 .