Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Европейски пари провокират млади фирми да използват науката в дейността си

Европейски пари провокират млади фирми да използват науката в дейността си

неделя, 02 август 2009 / Прочетено 2306 пъти
Европейският съюз предоставя 27 млн. лв. за внедряване на нови технологии и на научни разработки в дейността на българските фирми. Сумата е безвъзмездна финансова помощ и се предоставя по процедурата „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, която е част от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Финансовите условия са изгодни за предприемачите, защото безвъзмездната помощ може да достигне до 90% от стойността на техния проект, като останалите 10% от парите трябва да бъдат осигурени от тях. Всеки одобрен проект ще бъде финансиран най-малко с 40 хил. лв., а горната граница е 391 хил. лв. Трябва да бъде изпълнен в срок от 2 години.
Според правилата на тази процедура, право да кандидатстват с проекти имат регистрирани през предходните 3 месеца фирми. Финансиране могат да получат и дружества с по-дълга финансова история, но за тях има изискване да докажат, че поне 15% от разходите им през една от последните три години са направени за научни разработки.
Мариела Колева Финансовата помощ, която европейската програма предоставя, трябва да бъде използвана от фирмите единствено за разработването на напълно ново изделие или технология. Допуска се и предложение за качествено и значимо подобряване на съществуващи продукти. Във всеки конкретен фирмен проект трябва да бъде заложено и производството на опитен образец. Не се финансира масово производство, но всички разходи, които са направени за изпитване на изделието, за популяризиране и за демонстрации, са допустими, обясни Мариела Колева, експерт в Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Признават се и разходи за изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на новия продукт; за патентоването му; за участия в изложения; за консултантски услуги и др. Специалистите на палатата са подготвени да окажат помощ за написването на проекти, с които да се кандидатства за европейската финансова помощ, а също и да отговорят на въпроси от страна на фирмите.
Финансовата рамка има и приоритети. Сред областите, които са с предимство са идеи, които ще помогнат за опазването на околната среда, свързани са с подобряване на енергийната ефективност, с използване на възобновяеми енергийни източници или са в областта на информационните технологии, генетиката, микроелектрониката, нанотехнологиите...
Програмата финансира само нови разработки, които могат да бъдат внедрени в бъдеще в промишлеността. Друго важно изискване е, автор на иновацията, която се предлага за разработване, да бъде собственикът на фирмата, която кандидатства за финансирането.
Няма краен срок за подаване на проектните предложения, с които се иска финансиране. Процесът вече е започнал и проекти се приемат и в този момент. Всяка идея, който е оценена с минимално определения брой точки, ще получи финансиране.

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005831 .