Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow 723 ученици ще пътуват до 21 средищни училища в община Стара Загора

723 ученици ще пътуват до 21 средищни училища в община Стара Загора

понеделник, 27 юли 2009 / Прочетено 1958 пъти
На предстоящата сесия на Старозагорския общински съвет старейшините ще актуализират списъка на средищните училища за пътуващите ученици до 16-годишна възраст. Тази процедура се прави всяка учебна година. Актуализацията се извършва от Министерството на образованието по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет. Към Решението се прилага становище на началника на Регионалния инспекторат по образованието.

За средищно училище по Закона за народната просвета се определя държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма съответно училище, пише вестник Старозагорски новини.
За такива се предлагат 13 градски училища - НУ "Д. Благоев", I ОУ "Г.Бакалов", IV ОУ "Кирил Христов", V ОУ "М. Станев", VI ОУ "Св. Никола", ОУ "Самара", Х ОУ "Св.св. Кирил и Методий", ХI ОУ "Н. Лилиев", ХIII "Св. П. Хилендарски" и СОУ - "Железник", "В. Левски", "М. Горки" и "Иван Вазов".
За средищни се определят 8 училища в селата Братя Кунчеви, Калояновец и Загоре, Горно Ботево и Хрищени, Хан Аспарухово, Дълбоки и Преславен. Общият брой пътуващи ученици е 723.
На средищните училища се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за транспортните разходи. За целодневна организация на учебния ден и за столово хранене за пътуващи ученици от I до VIII клас се отпускат средства в размер 474.00 лв. за едно дете за бюджетна година.

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004395 .