Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow МИЕ обяви две процедури по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

МИЕ обяви две процедури по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

вторник, 21 юли 2009 / Прочетено 1757 пъти
Министерството на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г. и Междинното звено - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявяват продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване.

Те са следните: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия и открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.01 Подкрепа за създаване на технологични паркове.
Продължаването на етапа по набиране на проектни предложения по откритата процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 27 219 586,11 лева, съобщиха от пресцентъра на МИЕ.
Откритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-1.2.01 Подкрепа за създаване на технологични паркове е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 2 933 745 лева. За финансиране по нея се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 80% от максималния брой точки. Одобрените по нея проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства.
Обявените процедури за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на Междинното звено ИАНМСП www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора оказва съдействие и консултира фирмите при тяхно участие в откритите процедури за кандидатстване.
Палатата организира и
Информационен ден по схемата за финансиране на стартиращи иновативни предприятия.

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005768 .