Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow Гълъбово отново обгазен от комплекс Марица изток

Гълъбово отново обгазен от комплекс Марица изток

четвъртък, 29 март 2007 / Прочетено 4447 пъти
Обгазяване със серен диоксид в три последователни часа е регистрирано в Гълъбово, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора. Повишените концентрации на вредния газ са отчетени в 12, 13 и 14 часа и са съответно 1228 и 768 и 789 микрограма на кубичен метър. Пределно допустимата норма е 350 микрограма на кубичен метър.
По данни от Системата за ранно предупреждение източници на замърсяването са емисиите от производствените мощности на „Брикел” ЕАД - Гълъбово, „Енел Оперейшънс България” АД - с. Медникарово и ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД.
От община Гълъбово заявиха, че вероятният източник на замърсяване е ТЕЦ Марица изток - 3. В момента там работят нерехабилитираните блокове на централата, които нямат сероочистващи инсталации. От кметството добавиха, че реконструкцията на два от блоковете ще бъде забавена, защото сметището за азбест е затворено заради проблеми с проекта му.
Населението е алармирано. Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването трябва да се избягват физически дейности на открито, в училищата да се отменят физкултурните занимания, да продължи престоят вътре в помещенията до преминаване на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите.
На операторите на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица изток” е предписано незабавно да редуцират мощностите и да преминат на въглища с по-ниско съдържание на сяра.
Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух.
Това е второто сериозно обгазяване на Гълъбово през този месец. На 8 март градът беше замърсен също в три последователни часа. Източникът на обгазяването беше отново комплекс „Марица изток”.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.003520 .