Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД с печалба от 60 млн. лв. за първото полугодие

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД с печалба от 60 млн. лв. за първото полугодие

петък, 17 юли 2009 / Прочетено 2014 пъти
60 млн. лева печалба за първото полугодие на 2009 г. реализира ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, дъщерно дружество на Български Енергиен Холдинг ЕАД. Разумната политика в управлението на най-мощната електрическа централа в България доведе до положителния резултат въпреки световната финансова криза. ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД приключи шестмесечието с изпълнени производствена и ремонтна програми. Благодарение на добрите мениджърски решения, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД реализира икономии в размер на над 15 млн. лева при извършването на ремонтите. Ремонтната програма в централата за 2009 г. възлиза на близо 66,8  млн. лв. От тях за първото шестмесечие са изразходвани над 21 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на дружеството
През месец юни 2009 г. ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД отбеляза успешното завършване на рехабилитацията и изграждането на сероочистващи инсталации  на енергоблокове от 1 до 4. Реализацията на този проект е от голямо значение за стабилността на енергийната система, опазването на околната среда и устойчивото развитие на българската енергетика.
Естествен резултат от тази политика на дружеството е полученият европейски сертификат за управление на околната среда от независимия оторизиран орган ТЮФ Райнланд и присъден от „Национална агенция за кредитен рейтинг АД, асоцииран партньор на Moody,s Investors Service в България, дългосрочен кредитен рейтинг bgAa3 и краткосрочен  bgP.
През март 2009 г. ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД направи първата вноска в размер на 25,2 млн. лв. по изплащането на държавно гарантирания заем от Японската банка за международно сътрудничество, отпуснат във връзка с Проекта за рехабилитация на блокове от 1 до 6 и изграждане на сероочистващи инсталации за блокове от 1 до 4. Втората вноска по заема предстои да бъде внесена през септември тази година.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005804 .