Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow България подписа междуправителствено споразумение по проекта Набуко за транзита на природен газ

България подписа междуправителствено споразумение по проекта Набуко за транзита на природен газ

понеделник, 13 юли 2009 / Прочетено 2345 пъти
В турската столица Анкара министър – председателят на Република България Сергей Станишев и неговите колеги от Австрия, Унгария, Румъния и Турция подписаха политическо Споразумение за сътрудничество по проекта Набуко. С този акт всички транзитни държави в Набуко създават и гарантират осигуряване на равни правни условия за транзита на природен газ по цялата дължина на газопровода.

Германия не е транзитна държава и поради това не подписа Споразумението, но декларира политическата си подкрепа за проекта.
Подписването на междуправителственото споразумение е важен етап от реализацията на проекта. То е гарант за сигурни и устойчиви правни отношения, което ще послужи за ускореното му развитие и предоставя стабилна обща правна рамка за следващите 50 години. Вече е потвърдено, че половината от капацитета на газопровода ще бъде резервиран за акционерите, като останалите 50% от пренасяните количества ще бъдат предложени за достъп на трети страни, информират от Български енергиен холдинг.

Райнхард Мичек, изпълнителен директор на Набуко Пайплайн Интернешънъл (Nabucco Pipeline Int.) отбеляза: “Подписването на междуправителственото споразумение е значителен пробив в реализирането на проекта. Газопроводът сега има стабилна правна основа и може да гарантира транзита на газ при равни и прозрачни условия за всички купувачи”.
Вернер Аули, председател на Надзорния съвет на Набуко смята, че: „Междуправителственото споразумение поставя политическите и правните основи на проекта. Това е ясно заявяване на политическата ангажираност на всички, транзитиращи държави, което дава на проектната компания необходимата увереност да продължи към успешното реализиране на газопровода”.
Галина Тошева, изпълнителен директор на БЕХ ЕАД, който е акционер в Набуко Пайплайн Интернешънъл (Nabucco Pipeline Int.) счита, че: „Проектът постигна значителен напредък. С подписването на междуправителственото споразумение Набуко получава една сериозна политическа подкрепа и вече навлиза в интензивна фаза на развитие.”

В знак на политическа воля, споразумението обхваща също създаването на политически комитет за подкрепа развитието на проекта. Комитетът „Набуко” ще се състои от представители на всички държави, подписали споразумението. Като наблюдатели в него ще участват и представители на Германия, Европейската комисия (ЕК), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл (Nabucco Gas Pipeline Int.
В същото време споразумението залага принципи, които да бъдат в основата на определянето на единен тарифен модел. Условията на споразумението ще са валидни за период от 25 години след старта на преноса на газ и гарантират равни условия за достъп за всички пазарни субекти. В последствие споразумението ще осигури благоприятни условия на потенциалните доставчици на газ, които ще използват газопровода.
Следващите етапи на развитие на проекта Набуко обхващат финализирането на споразумения за подкрепа на проекта, включващи подкрепа от страна на държавите по отношение на детайлното техническо планиране и оценката на въздействието върху околната среда и социалните аспекти за териториите, през които преминава газопровода. Заедно с това консорциумът ще стартира преговори с финансови институции и ще търгува транспортния капацитет по време на открития сезон.
На подписването присъстваше официална българска делегация, ръководена от министър - председателя г-н Сергей Станишев и министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Участие от страна на Български Енергиен Холдинг ЕАД взеха Изпълнителният директор на дружеството Галина Тошева и Димитър Гогов, изпълнителен директор на Булгаргаз ЕАД.

Предистория на проекта:
Проектът Набуко ще има важна заслуга за сигурността на доставките на природен газ за Турция, Югоизточна Европа, Централна Европа и Западна Европа. Газопроводът ще осигури нови източници на газ за европейските потребители и ще спомогне за увеличаване конкуренцията на международните газови пазари. Газопроводната система Набуко ще бъде с обща дължина от над 3300 км. като ще преминава от Турция, през България, Румъния и Унгария до Виена, в близост до газоразпределителен център  Баумгартен.  В момента, акционери в проекта са OMV Gas & Power, MOL, Transgaz, Български Енергиен Холдинг, BOTAS и RWE. Планирания максимален капацитет при крайната фаза на изграждане е 31 млрд. кубически метра. Общите инвестиции към момента възлизат на EUR 7.9 млрд.

Български Енергиен Холдинг (БЕХ)

Български Енергиен Холдинг ЕАД е еднолично акционерно дружество, 100% собственост на държавата. Холдингът се управлява от Борд на директорите, състоящ се от 5 члена и представляван от Изпълнителен директор.
Структурата на БЕХ съдържа седем дъщерни дружества: Мини Марица-изток ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, НЕК ЕАД, Булгаргаз ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, и Булгартел ЕАД, като капитала им е 100% собственост на холдинга. Булгартрансгаз ЕАД, като дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, е собственик и оператор на националната газопреносна мрежа, на транзитната мрежа за пренос на природен газ към Турция, Гърция и Македония, както и на подземното газово хранилище Чирен. Общата дължина на основните газопроводи обхваща над 2 645 км, от които над 1 700 км. представляват магистрални газопроводи част от газопреносната мрежа на страната. Газопреносната мрежа за местни потребители и за транзитен пренос на природен газ включва също 10 компресорни станции и 68 газорегулиращи станции. През 2008 г. транзитираните количества природен газ до страните от Балканския регион са общо 16,7 млн. куб. м. Булгаргаз ЕАД, като дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, притежава единствената лицензия за територията на страната за обществена доставка на природен газ. През 2007 г. компанията продава 3359 куб.м. природен газ на местния пазар.

OMV Gas & Power GmbH
OMV Gas & Power е компания на OMV, занимаваща се с газовия и енергиен бизнес. OMV Gas & Power състояща се от бизнес подразделения Доставка на Газ, Маркетинг и Търговия  (включващи дъщерните дружества EconGas и газовите дейности на Petrom), Логистика Газ (включваща дъщерните дружества OMV Gas, Nabucco Gas Pipeline International, Adria LNG, терминал Gate в Ротердам), както и Central European Gas Hub , е една от водещите търговски и логистични фирми за газ в централна Европа. Развиването на новия бизнес сегмент Енергия (включващ дъщерното дружество OMV Power International) е в следствие навлизането в бизнеса с енергия.  В бизнес сегмента  Доставка на Газ, Маркетинг и Търговия  през 2008 г., OMV Gas & Power и EconGas продадоха 7,8 bcm, Petrom Gas продаде 5.0 bcm. Освен доставка на газ в Австрия, газопреносната мрежа на OMV транспортира газ до Германия, Италия, Франция, Словения, Хърватска и Унгария. OMV е важен компонент от газовата мрежа в Европа. С обем от 15 bcm през 2008г., Central European Gas Hub (Централно европейския газоразпределителен център) се превръща в една от трите най-важни газови платформи в континентална Европа.

MOL
MOL Plc – е водеща независима, международна и интегрирана петролна и газова компания в Централна-Източна Европа с централа в Будапеща. Компанията оперира в Европа, Близкия Изток, Африка и страните от бившия Съветски блок. Компанията има над 33 000 служители по целия свят. MOL също така притежава 5 изключително модерни рафинерии в Унгария, Словакия, Хърватска и Италия с капацитет от 23.5 mpta и според глобално проучване на Wood Mackenzie рафинериите в Словакия и Италия са най-ефективните рафинерии в Европа. MOL управлява над 1500 бензиностанции в Централна и Югоизточна Европа. Групата също така експлоатира над 5 000 км. тръбопроводи за природен газ под високо напрежение в Унгария и участва в нефтохимиечския бизнес.
TRANSGAZ
Румънската националната компания за пренос на газ Transgaz, с централа в Медиас, е основана през април 2000 г. като резултат от юридическото разделяне на бившата интегрирана национална газова компания Ромгаз. Регистрираният капитал на Трансгаз е 73,5% собственост на Румънската държава, представлявана от Министерството на икономиката и финансите и 15% на фонда „Проприетатеа”, като 10% от капитала на дружеството са листвани на борсата от януари, 2008 г. Още 1,5% са листвани от май, 2009г. Основната дейност на компанията е пренос на природен газ, изпращане и международно превозване, както и проучване и проектиране в находища за природен газ. За последните четири години, през Националната Преносна Система е транспортиран природен газ между 16  bcm (2003) и 15,2 bcm (2006). В момента, Трансгаз експлоатира над 12 500 км тръбопроводи. Оборотът на компанията през 2006 г. е 268,8 млн. евро.
BOTAS
Турската компания Botas е основана през 1974 г. да транспортира иракски суров петрол до залива Искендерун. С централата си в Анкара и 2 700 служители, Botas управлява ефективно системите за суров петрол и природен газ из цяла Турция.
Botas експлоатира около 10 000 км газопроводи на територията на страната, които при приключване на строителните работи до няколко години ще достигнат 12 000 км. След приключването на тръбопровода за суров петрол Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), общата система от петролопроводи, оперирани от Botas ще достигнат 3 400 км. Преносният капацитет на петрол сега е 80,2 млн. тона, който ще достигне 130,2 млн. тона годишно чрез експлоатацията на BTC.
Като търговец на природен газ, чрез 8 отделни договора за покупко-продажба с компании от 6 различни страни,  Botas внася и продава 35 млрд. куб. м природен газ през 2007 г., като  5,5 млрд. куб. м от него е  LNG.

RWE AG
RWE AG е една от водещите електрически и газови компании в Европа основана през 1898 г. През фискалната 2008 г. 63 000 служители на компанията осигуряват електричество на 20 млн. потребители и газ на 10 млн. потребители. През фискалната 2007 г., Групата генерира приходи от € 42.55 млрд. RWE Supply & Trading GmbH обединява успешните търговски дейности с търговия на едро на RWE включително дългосрочните доставки на газ, структуриране и оптимизация на бизнеса.  По този начин RWE Supply & Trading GmbH отговаря напълно за икономическата оптимизация на нерегулирания газов бизнес на RWE Group, отнасящ се за доставки, транспорт и складиране. За да постигне целите си, компанията се ангажира с проекти за тръбопроводи и засилва бизнес отношенията си с доставчици на газ за тръбопроводи както и с доставчици на LNG. В момента, RWE Group осъществява поръчки за газ с обем от 40 млн. куб. м годишно, експлоатира газопроводи с обща дължина от повече от 23 000 км. и има газови хранилища с капацитет от 6.1 bcm.

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005424 .