Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow КЗК започна проучаване на банковия сектор

КЗК започна проучаване на банковия сектор

понеделник, 13 юли 2009 / Прочетено 1921 пъти
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се самосезира и образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал.1 от ЗЗК и чл. 81 от ДЕО от страна на сдружение Асоциация на банките в България" (АББ), гр. София, изразяващо се в поведение, което има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. Като първа стъпка по проучването КЗК използва правомощията си по чл. 50 от ЗЗК и на 8 юли извърши проверка на офиса на АББ. Целта на проверката е събиране на доказателства, които имат пряко или косвено значение за доказване на евентуално нарушение от страна на АББ, съобщават от антимонополния орган, съобщи econ.bg.
Действията по проверката на място бяха извършени от служители на комисията със съдействието на представители на МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд, град София. При проверката на място бяха иззети копия от документи, съхранявани на хартиен носител, а чрез използване на Форенсик лабораторията бяха иззети и документи, съхранявани на електронни и други цифрови носители на информация.
Образуването на производство пред КЗК и извършването на проверка на място на този етап не означава, че е установено нарушение на закона. Целта на проверката е събиране на доказателства. Събраните документи и записи ще бъдат проучени от експертите на КЗК. Ако се установят доказателства за извършено нарушение на ЗЗК и/или ДЕО, с определение КЗК ще предяви на ответната страна твърденията за извършени нарушения. След това ответното сдружение ще разполага със срок от най-малко 30 дни, за да упражни правото си на защита, включително като представи своите писмени възражения по предявените твърдения и упражни правото си на изслушване пред КЗК. В окончателното си решение по случая антимонополната комисия може да установи извършено нарушение и да наложи санкция, както и да постанови прекратяване на нарушението.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005835 .