Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Иван Марков и Гочо Христов са освободени от постовете си в борда на директорите на Мини Марица Изток

Иван Марков и Гочо Христов са освободени от постовете си в борда на директорите на Мини Марица Изток

неделя, 12 юли 2009 / Прочетено 3236 пъти
Съветът на директорите на Български Енергиен Холдинг ЕАД взе решение да освободи двама от членовете на СД на Мини Марица Изток ЕАД, без освобождаване от отговорност - Иван Марков и Гочо Христов, досегашни изпълнителни директори на минното дружество. Това съобщиха от Български енергиен холдинг.

Решението бе взето въз основа на изводите от доклад на комисия от експерти на БЕХ ЕАД, назначена преди повече от два месеца от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД, с цел извършване на финансов одит на Мини Марица Изток ЕАД. Според заключенията на доклада „резултатите, получени вследствие на извършения одит, показват сериозни злоупотреби и нарушения на финансовата дисциплина, допуснати от оперативното ръководство на „Мини Марица Изток” ЕАД. Констатирани са и липса на контрол при планиране и изразходване на финансови средства на дружеството, както и липса на контрол при провеждане и финализиране на процедури по ЗОП за доставки на активи и услуги”. Печалбата на „Мини Марица Изток” ЕАД е силно занижена, като голяма част от направените разходи не кореспондират с основните цели и приоритети в дейността на дружеството, а именно увеличаване на производството и създаване на добавена стойност.
Спешно бе избран за нов член на Съвета на директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД Тодор Тодоров, който в момента заема поста финансов директор на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, информира агенция Фокус.
С цел търсене на причините за недобрите финансови резултати на Националната електрическа компания и подобряване на финасовата дисциплина, Съветът на директорите на БЕХ ЕАД взе също и решение да назначи вътрешен финасов одит в НЕК ЕАД. Комисията, която ще бъде назначена, трябва да приключи одита в срок до 31 август 2009 г. и да представи доклад с анализ на фактическото финансово състояние на НЕК ЕАД, както и предложения за оптимизиране на разходите на дружеството.
СД на БЕХ ЕАД прие решение да бъде прекратено стартирането на всички процедури за покупка на суровини, материали и стоки, и ползване на услуги, включително и такива по Закона за обществените поръчки, освен в случаите на неотложна необходимост, произтичаща от съображения за гарантиране сигурността на доставките и безопасността на производството. Прекратява се извършването на сделки за разпореждане с дълготрайни материални активи на дружествата, сключването на договори за кредит, заем, залог и/или ипотека, освен в изключително важни случаи, или договори с европейски институции.

 

* * *

Освободиха двама шефове на Мини Марица-изток

Съветът на директорите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД (БЕХ) взе решение да освободи двама от членовете на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД, без освобождаване от отговорност - Иван Марков и Гочо Христов, досегашни изпълнителни директори на минното дружество. Тази информация вчера беше съобщена в сайта на БЕХ. Публикуваме пълния текст на прессъобщението без редакторска намеса:
"Решението е взето въз основа на изводите от доклад на комисия от експерти на БЕХ ЕАД, назначена преди повече от два месеца от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД с цел извършване на финансов одит на "Мини Марица-изток" ЕАД. Според заключенията на доклада, "резултатите, получени вследствие на извършения одит, показват допуснати от оперативното ръководство на "Мини Марица-изток" ЕАД сериозни злоупотреби и нарушения на финансовата дисциплина, липса на контрол при планиране и изразходване на финансови средства на дружеството, както и липса на контрол при провеждане и финализиране на процедури по ЗОП за доставки на активи и услуги". Печалбата на "Мини Марица-изток" ЕАД е силно занижена, като голяма част от направените разходи не кореспондират с основните цели и приоритети в дейността на дружеството, а именно увеличаване на производството и създаване на добавена стойност. Спешно бе избран за нов член на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД Тодор Тодоров, който в момента заема поста финансов директор на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД. С цел търсене на причините за недобрите финансови резултати на Националната електрическа компания и подобряване на финансовата дисциплина, Съветът на директорите на БЕХ ЕАД взе също така решение да назначи вътрешен финансов одит в НЕК ЕАД. Комисията, която ще бъде назначена, трябва да приключи одита в срок до 31 август 2009 г. и да представи доклад с анализ на фактическото финансово състояние на НЕК ЕАД, както и предложения за оптимизиране на разходите на дружеството, пише вестник Старозагорски новини.
СД на БЕХ ЕАД прие решение да бъде прекратено стартирането на всички процедури за покупка на суровини, материали и стоки, и ползване на услуги, включително и такива по Закона за обществените поръчки, освен в случаите на неотложна необходимост, произтичаща от съображения за гарантиране сигурността на доставките и безопасността на производството. Прекратява се извършването на сделки за разпореждане с дълготрайни материални активи на дружествата, сключването на договори за кредит, заем, залог и/или ипотека, освен в изключително важни случаи, или договори с европейски институции."
Защо се предприема този ход в последния момент преди смяната на властта? На този въпрос Старозагорски новини не успя да получи отговор, въпреки многобройните телефонни разговори, които проведе през вчерашния ден.

 

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004729 .