Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow ОЛАФ публикува годишния доклад за дейността си

ОЛАФ публикува годишния доклад за дейността си

четвъртък, 09 юли 2009 / Прочетено 1985 пъти
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) публикува днес в Брюксел новия годишен доклад за оперативната си дейност за 2008 г., както и съобщение за пресата. По този повод генералният директор на OLAF Франц-Херман Брюнер изтъкна конкретно сътрудничеството на OLAF с България, съобщиха от пресцентъра на Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС). В България OLAF се възприема до голяма степен като надзорен орган за средствата от ЕС, заяви Брюнер. В действителност ние полагаме специални усилия за подобряване на положението в България не само посредством водените от нас разследвания, но и чрез активни консултации с българските власти, съобщи Агенция Фокус. Брюнер добави: Посланието ни към българските власти е ясно: направени бяха някои промени. Сега очакваме резултати. В заключение Брюнер каза: Необходимо е да видим ясни и осезаеми резултати от борбата с измамите и корупцията в България — както в областта на съдебните процедури, така и по отношение на възстановяването на средства.
Злоупотреби по проекти в здравната сфера в Уганда, неплащане на антидъмпингови мита за силициев метал от Китай, служител в делегация на Комисията, за когото има подозрения, че взема подкупи в замяна на възлагането на договори: това са само три примера, показващи голямото разнообразие от случаи, по които е работила Европейската служба за борба с измамите (OLAF) през 2008 г.
През 2008 г. OLAF е започнала разследване по 204 нови случая.
Докладът на OLAF пояснява дейността на службата в и извън ЕС посредством многобройни казуси и статистически таблици.
OLAF отново отчете значително нарастване на обема получена информация, което потвърждава доверието на обществото в работата ни срещу измамите и корупцията, заяви генералният директор на OLAF Франц-Херман Брюнер по повод представянето на най-новия доклад за дейността на OLAF в Брюксел. През десетата година от съществуването си OLAF е служба с утвърдени позиции и висока репутация на международно равнище. OLAF обаче не може сама да се бори с измамите и корупцията: за да постигнем успех, ние разчитаме също така на партньорите си в държавите-членки, трети държави, международни организации и в институциите на ЕС, изтъкна Брюнер.
В тазгодишния доклад се обръща специално внимание на съдебното продължение на разследванията на OLAF. От създаването си през 1999 г. OLAF е започнала разследване по над 3000 случая. Вследствие на разследвания на OLAF повече от 300 лица са били осъдени от наказателни съдилища на общо почти 875 години затвор, от които 208 години представляват условни присъди.
Финансовите ползи от действията на OLAF за данъкоплатците в ЕС отново бяха значителни. Докато превантивният ефект от действията на OLAF не може да бъде измерен в цифри, през 2008 г. бе отчетена сума, надхвърляща 460 млн. EUR, която бе възстановена във връзка със случаи на OLAF. За същия период оперативните разходи на службата бяха около 53 млн. EUR.
OLAF продължава да има репутацията на служба, която се справя ефективно с нови данни за потенциални нередности, измами и корупция. Информацията, получавана от службата, се увеличи от около 500 нови сигнала през 2002 г. до нов максимум от над 1000 през 2008 г.
В тазгодишния доклад се обяснява ролята на OLAF като надзорен орган за защита на средствата от ЕС, като за пример са дадени операции в България. Също така в него се описват иновационни методи за разкриване на измами като предоставянето на мощни средства за анализ и ноу-хау за улесняване и засилване на изследването на данни от рамкова програма за научни изследвания.
Европейската служба за борба с измамите изготвя всяка година доклад относно независимите си оперативни действия през предишната година. Този доклад е различен от документа със заглавие „Доклад относно защитата на финансовите интереси на Общностите – борба срещу измамите“ на Европейската комисия, който ще бъде публикуван по-късно този месец.
Двата доклада могат да бъдат намерени на уебсайта на OLAF:
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005362 .