Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow Комплекс „Марица изток” обгази Гълъбово с над 1000 микрограма серен диоксид

Комплекс „Марица изток” обгази Гълъбово с над 1000 микрограма серен диоксид

четвъртък, 08 март 2007 / Прочетено 5008 пъти
Превишение на алармения праг на съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух беше регистриран в Гълъбово в 3 последователни часа, съобщиха от РИОСВ – Стара Загора. От 13 до 14 часа на 8 март са отчетени 500 микрограма на кубичен метър серен диоксид при пределно допустима норма от 350 микрограма.

Измерените концентрации на средночасовата норма за серен диоксид са съответно 660.01 и 798.59 микрограма на кубичен метър. При третия последователен час серният диоксид е бил 1021 микрограма на кубичен метър. Населението е алармирано.
Системата за ранно предупреждение е регистрирала като основен източник на замърсяване „Брикел” ЕАД - Гълъбово. Допълнително са наслагани емисии от „Енел Оперейшънс България” АД – ТЕЦ “Марица изток 3”, с. Медникарово и ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево.
На операторите на топлоелектрическите централи в комплекса „Марица Изток” е предписано незабавно редуциране на мощностите и преминаване на въглища с по-ниско съдържание на сяра.
Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването, мерките които трябва да се предприемат при превишаване на алармения праг за серен диоксид от населението са: да се избягват физически дейности на открито, в училищата да се отменят физкултурните занимания, да продължи престоят вътре в помещенията до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите.
Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004896 .