Новини до 3 септември 2009 г.

Българска делова мисия по време на 9-ия Междурегионален Курско-Коренски панаир, 18-21 юни

вторник, 26 май 2009 / Прочетено 3999 пъти
В рамките на правителствената програма за честването на Годината на България в Русия се организира българска делова мисия в Курска област на Руската федерация, която ще се осъществи по време на 9-тия Междурегионален Курско-Коренски панаир /Курская Коренская Ярмарка/  от 18 до 21 юни 2009 г. в местността Свобода (Золотухински район, Курска област).


Курская Коренская Ярмарка е един от най-големите регионални панаири с международно участие в Русия, чиято крайна цел е установяване и развитие на икономическите, делови и културни връзки, взаимноизгодно сътрудничество и представяне на нови промишлени изделия.

В този смисъл Панаирът се явява изключително привлекателен форум за представяне на експортния потенциал на България в Курска област, както и за насърчаването на развитието на търговските и икономическите връзки и партньорства в деловите среди на двете страни на регионално равнище.

България ще бъде представена като пълноправен член па ЕС и надежден партньор, предлагащ конкурентни стоки и услуги, отговарящи на високите европейски и световни изисквания за качество.

Програмата на българската делова мисия включва:

  1. Организиране на българска бизнес-делегация в Курска област.
  2. Провеждането на бизнес форум на тема „Регионални аспекти на българо-руските търговско-икопомически отношения" в Търговско-промишлената палата на Курска област. Форматът на форума предвижда участие с доклади и постери по горепосочените теми, презентации на български и смесени българо-руски фирми.
  3. Организирането на български национален щанд по време па 9-ия Междурегионален Курско-Коренски панаир. 

Условия за участие:

 

  1. Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците. Допълнително ще бъде предоставена информация относно възможностите за преференциални цени на хотелското настаняване и пътуването, както и съдействие при издаването на визи за участниците от България.
  2. Участието   в   българския   национален   щанд  е   безплатно.   Допълнително   ще   бъде предоставена информация относно формата и квадратурата за участие.
  3. Попълване и изпращане на приложената заявка за участие до 28 май 2009 г.

Във връзка с гореизложеното Центърът на промишлеността на Република България в Москва Ви кани да вземете участие в Българската делова мисия в Курска област на Руската федерация.

За допълнителна информация:
Пенка Пейковска,  гл. специалист в  отдел „Развитие на експортния потенциал с Руската федерация",
тел.: +7495 / 726 5891, e-mail: ppeykovska@cprb.ru


Мила Кудрина, гл. специалист в отдел „Информационно-консултантско обслужване", тел.:
+7495 / 726 58 89, e-mail: milakudrina@gmail.ru


Сашка Димитрова, гл. специалист в отдел „Информационно-консултантско обслужване", тел.:
+7495 / 726 58 83, e-mail: sashkad@cprb.ru.


Текущата информация ще бъде обнародвана па сайта на ЦПРБ в Москва
www.cprb.ru


Приложения: Заявка за участие

Програма


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004384 .