Какво искат жените?

сряда, 07 март 2007 / Прочетено 4560 пъти

ЗА НАЧАЛО – КРАТЪК ТЕСТ :-)

Какво искат жените?

 • да получават подаръци
 • да купуват дори, когато нямат пари в брой
 • да бъдат модерни в страната и извън нея
 • да притежават най-доброто
 • да се чувстват сигурни и защитени
 • удобството да не им струва скъпо
 • да бъдат специални
 • да се грижат за тях не само днес, а и догодина
 • да имат сега, а да плащат по-късно
 • да получават повече, отколкото очакват

Ако сте отговорили с “да” на поне един от въпросите, тази брошура е за Вас!

НЕУСТОИМО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

От Търговска банка Алианц България – банката, създала най-добрата кредитна карта на българския финансов пазар и получила през 2007 г. Първа награда на “Международното финансово изложение БАНКИ ИНВЕСТИЦИИ ПАРИ”за финансов продукт на годината - “Кредитна карта VISA с чип”.

По случай всички прекрасни празници през март - “Месеца на Жената”, Търговска банка “Алианц България” отправя специално предложение към всички дами и към мъжете, които желаят да направят подарък на своите любими жени!

Промоцията е в сила за всички одобрени искания за издаване на кредитна карта на името на жена, подадени в периода от 1 до 31 март 2007 г. и включва:

 • Безплатно издаване на кредитни карти VISA с чип и/или MasterCard
 • Без годишни такси за обслужване през целия срок на валидност на картите (2 години)
 • Лихва за първите шест месеца – само 0,57% на месец
 • 50% по-ниска лихва за три последователни календарни месеца през втората година от издаване на картите
 • Гратисен период до 45 дни
 • Без такси при плащане в магазини, бензиностанции, хотели, ресторанти и др.

От специалните условия могат да се възползват:

 • Всички финансово независими дами, които подадат искане за издаване на кредитна карта в периода на промоцията;
 • Всички дами, за които мъж подаде Искане за издаване на кредитна карта на името на жената, като отпуснатия кредитен лимит се определя на база кредитоспособността на мъжа :-).

За кои карти важи промоцията?

 • За единствения в страната продукт СМАРТ ПОРТФЕЙЛ - VISA с чип и MasterCard, издадени по една сметка;
 • Само за карти VISA. ТБ “Алианц България”е първата банка в страната, която през 2006 г. започна издаването на банкови кредитни и дебитни карти с чип. Чипът Ви дава на първо място повече сигурност, тъй като информацията, записана върху него на практика не може да бъде копирана или фалшифицирана.
 • Или само за карти MasterCard.

Защо, обаче, да имате “1 от 2”, когато можете да имате “2 в 1” без допълнителни разходи? Горещо препоръчваме СМАРТ ПОРТФЕЙЛ. Ще спестите време и усилия за определяне на два кредитни лимита, за следене на две сметки и ще спечелите свободата винаги да разполагате със средства, навсякъде по света. Въпреки, че и двата бранда карти – VISA и MasterCard са широко разпространени в цял свят, все още се срещат търговци, които предлагат плащания само с един от двата вида. Ако притежавате и двете карти, ще разширите възможностите си за плащане и теглене на банкомат. Освен това и двете международни картови организации често обявяват промоции при плащания с карти, носещи техния бранд. Ако притежавате и VISA, и MasterCard, ще можете да избирате с коя от двете карти да плащате, ако в даден обект е обявена подобна промоция.

Вече се питате “Какви са останалите предимства на картите”? Ето някои от тях:

 • разполагате със средства на кредит от банката (т.нар. кредитен лимит) до 20 000 лв.;
 • ползвате до 45 дни гратисен период;
 • безплатна застраховка от Алианц “Помощ при пътуване – медицински разноски”, при покупка на туристически пакет в чужбина;
 • не поддържате собствени средства по картата;
 • изгодни и ясни условия за ползване, без скрити такси;
 • избягвате неудобството да носите пари в брой;
 • имате самочувствието на съвременни дами – ползвате картите си в десетки милиони търговски обекти по света и на повече от милион банкомати. Казахме “по света”, но ако питате нашите банкови служители, те ще Ви уверят, че ползват своите кредитни карти навсякъде, където имат тази възможност и в България. А кой разбира по-добре от ползване на банкови продукти от самите банкери :-) При това, плащанията са без такси!

Валута

Имате свободата да избирате валутата на картовата сметка – лева, евро или щ. долари.

Операции в страната и чужбина

 • плащане на стоки и услуги без такса в магазини, бензиностанции, ресторанти, хотели и др.;
 • теглене на пари в брой от банкомат и ПОС терминал в банка;
 • резервации при пътуване (за хотел, самолетен билет, кола под наем);
 • пазаруване в интернет;
 • справочни операции в страната.

Кредитен лимит

Разполагате с одобрен от банката кредитен лимит, в рамките на който извършвате операции без ограничение. Максималният кредитен лимит по кредитната чип карта VISA е 20 000 лв. или 10 000 евро / щ. дол. Кредитният лимит се определя на база доходите Ви, които не е задължително да са от трудов договор. (Ако четете това и сте мъж, тук е мястото да Ви напомним, че към Вашия кредитен лимит можете да издадете допълнителни карти за Вашата любима. Тя ще се зарадва на подаръка, а Вие ще си подарите спокойствието, че подаръците, които тя ще си купи истински ще й харесват ;-))

Гратисен период

При покупка на стоки и услуги, изразходваните средства са безлихвени при условие, че са погасени до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който са извършени. Това е т.нар. гратисен период.

Например, през м. март пътувате в чужбина или си купувате мечтания телевизор и плащате с Вашата кредитна карта. Изразходвали сте 1 000 лева от кредитния лимит. До 15 число на месец април, погасявате 500 от тях. Върху тези 500 лева Банката няма да начисли лихва. Ако погасите цялото задължение от 1 000 лева, няма да платите и стотинка лихва върху сумата на цялата покупка. При това, гратисният период за погасените до 15 април плащания от месец март важи без значение дали имате задължения от по-предходни месеци.

След изтичането на гратисния период, непогасените средства се олихвяват съгласно тарифата на банката. Спомняте си, че за първите 6 месеца след издаване на картата, тя е само 0.57% месечно, нали? :-)

При теглене на пари в брой, лихва се начислява от момента на теглене.

Минимална погасителна вноска (МПВ)

Покупките, извършени с кредитната карта можете да изплатите за срок до 2 години. За да се възползвате от тази опция, е необходимо ежемесечно да покривате част от изразходваната сума под формата на минимална погасителна вноска. Тя се внася до 15-то число на следващия месец. За определяне на минимална погасителна вноска избирате между два варианта:

- 5% от кредитния лимит;

- 5% от усвоените средства + дължимата лихва.

Да се върнем на примера с пътуването или мечтана покупка по-горе и да приемем, че минималната Ви погасителна вноска е 50 лева. До 15 април трябва задължително да платите само тези 50 лева, останалите 950 можете да разсрочите. Можете да внесете, обаче и сума по-голяма от минималната погасителна вноска. Колкото по-голяма сума внесете, толкова по-ефективно ще управлявате разходите си за лихви. Но ако предпочитате да разсрочвате задълженията си за по-дълъг период, ние Ви предоставяме тази възможност.

Банката Ви предоставя допълнително удобство при управлението на средствата Ви чрез възможността ежемесечно да получавате безплатен SMS за размера на дължимата минимална погасителна вноска. Безплатно получавате и подробно месечно извлечение – по поща или по e-mail, в което са описани всички операции, извършени с картата/картите.

Погасяване

Погасявате лесно и удобно средствата от ползвания кредитен лимит и минималната погасителна вноска, по един от начините:

 • с вноска на каса;
 • с превод от сметка в ТБ Алианц България или друга банка;
 • чрез инкасо по посочени от Вас други сметки в банката.

Валидност

Вашите кредитни карти се издават за срок от 2 години и са валидни до края на месеца, отбелязан върху тях.

Застраховка при пътуване в чужбина

С издаването на кредитна карта получавате безплатно застраховка "Помощ при пътуване – медицински разноски" на ЗПАД "Алианц България". Застраховката е валидна извън България и се активира при резервация или закупуване на услуга или стока във връзка с Ваше пътуване в чужбина - самолетни билети, туристически пакет, rent-a-car или хотелски нощувки.

Застраховка Сейф КАРД

Застраховката Сейф КАРД покрива рискове, свързани със загуба или кражба на Вашите банкови карти, документи и ключове.

SMS известия

Възползвайте се и от услугата за получаване на SMS известия при всяко теглене от банкомат и заплащане на стоки и услуги с Вашата кредитна карта.

Важно

Ще си позволим да Ви дадем и няколко съвета как да използвате Вашите карти максимално сигурно:

 • Вашият ПИН-код е уникален и персонален. Не го предоставяйте на трети лица устно, писмено, по e-mail, чрез SMS или по друг начин! Най-добре го запомнете или поне го пазете на място, различно от мястото, където държите кредитната си карта;
 • никога не изпускайте от очи Вашата карта, когато плащате в търговски обекти;
 • следете за редовното получаване на извлечения и внимателно ги преглеждайте;
 • пазете бележките от покупките, които сте извършили поне до получаване на месечното извлечение;
 • ако теглите от банкомат, уверете се, че никой не Ви наблюдава, покривайте ръката си при въвеждане на ПИН-кода, огледайте внимателно прореза, в който поставяте картата си;
 • възползвайте се от допълнителните защити, които Ви предоставя Банката – SMS известяване и застраховка Сейф КАРД.

При загуба или кражба на Вашата банкова карта, моля незабавно позвънете на телефон:
(+359 2) 9215 500 - в работни дни,

от 8:00 до 18:00 ч.;
(+359 2) 930 25 91 - денонощно;
(+359 2) 944 32 59 - денонощно.
За да получите повече информация за вашите карти можете да позвъните на тел. 0700 10 818 (на цената на един градски разговор, за абонати на БТК), както и да се обърнете към клоновете и офисите на Банката в цялата страна.

support@bank.allianz.bg
http://bank.allianz.bg


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005638 .