Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Как световната финансова криза повлия върху потребителските кредити

Как световната финансова криза повлия върху потребителските кредити

сряда, 22 април 2009 / Прочетено 3952 пъти
Всеки изпитва нужда от допълнително финансиране, било за покриване на определени разходи до заплата, заради наближаващ празник, за който не сме си направили предварително сметка, за отдих и т.н. По този начин с цел да удоволетворим текущите си нужди от недостиг на средства се появява мисълта за потребителски кредит и в един такъв момент започваме да се чудим накъде да се насочим и на какво да обърнем внимание сред морето от информация.

В по-малка или по-голяма степен, както новите, така и старите кредитополучатели си задават следния въпрос: Как световната финансова криза повлия  върху техните настоящи и бъдещи кредитни задължения? 

      Кредит се взема трудно
      Оказва се, че в момента тегленето на потребителски кредит не е толкова лесно както беше преди, т.к. кредитополучателите все по-често срещат отрицателния отговор на кредитиращите институции, пише в коментар сайтът Моите пари.
      В основата е проблемът, който срещат европейските банки, а именно недостиг на капитал. Надпреварата в последно време банките да излизат на пазара с нови промоционални предложения по депозитни продукти е потвърждение на това твърдение. От друга страна, в резултат на този недостиг банките затегнаха и мерките по отпускане на кредити с цел да намалят до максимална степен дела на лошите кредити. В следствие на тази политика нека да разгледаме ”новите” критерии, при кандидатстване за потребителски кредит.

      Кои са основните критерии, на които е необходимо да отговаря кредитополучателя?

  •           За да кандидатствате за кредит е необходимо да сте на постоянен трудов договор при настоящия работодател минимум 3 - 6 месеца. Можем да отбележим, че този фактор остана сравнително непроменен и след настъпването на кризата. Важно е да отбележим, че доходите от майчинство не са трудови доходи, а доходи на детето и следователно банките избягват да отпускат кредити на клиенти в майчинство.
  •           Обикновено вноската по всички  Ваши кредити трябва да бъде в порядъка от 40% - 60% от Вашите чисти месечни нетни доходи , като в това съотошение влиза и вноската по новоотпуснатия кредит. Важно е да отбележим, че банките вземат под внимание доходите, на които се осигурява даден кредитополучател. Офертите на банките варират по отношение на този показател, имайки предвид степента на риска по дадена оферта за банката. Преди настъпването на кризата този показател беше в границите 50%-70%, което ясно показва ориентирането на банките към по рестриктивна политика, т.е. затягане на мерките при отпускане на потребителски кредити.
  •           Преди, получаването на кредит беше възможно  само срещу лична карта, т.е. без документално доказване на доходите, като тази възможност вече не съществува. Банките масово преустановиха предлагането на своите необезпечени кредити, т.е. кредитите без поръчители и без доказаване на доход. Сега е възможно да се кандидатства за кредит при условие, че се докаже задължително дохода на клиента, осигурят се поръчители и/или трудовото възнаграждение се превежда по сметка в банката.
  •           На следващо място е задължително да споменем и изискването за изрядност по други кредитни задължения на клиента, т.е. много вероятно е да Ви бъде отказан даден кредит ако имате просрочие по-голямо от 30 дни. В този случай Вашият кредит се класифицира като нередовен, а банките не гледат с добро око на това забавяне в плащанията. В резулат на скорошните промени в регулациите, засягащи действието на ЦКР е полезно да споменем, че при евентуално просрочие, историята за даден клиент в ЦКР не се заличава след определен период както беше преди промяната и това допълнително би възпрепятствало бъдещо кандидатстване за кредит.

      На какво да обърнем внимание при избора на потребителски кредит?
      Основен показател за сравняване на различните оферти е ГПР (Годишен процент на разходите). Колкото по-малка е стойността на  ГПР, толкова по-изгоден е кредита за кредитополучателя. Важно е да отбележим, че банката взема предвид доходите, на които реално Ви осигуряват, т.е. ако имате доходи, които не можете да докажете документално то те няма да бъдат взети под внимание при определяне на максималния размер на кредита. Кредитите с поръчител и/или превод на работна заплата са по-изгодни за клиента въпреки, че не винаги е лесно да намерим поръчител и/или да убедим работодателя си да промени обслужващата ни банка, в случай че сме избрали оферта на друга банка.
      В резултат от кризата действията на банките могат да бъдат обобщени като завишаване на критериите при отпускане на кредит, което от своя страна затрудни достъпа до кредитен ресурс от страна на потребителите. Полезно е при вземането на кредит всеки да прецени доколко добре има възможност да погасява този кредит при евентуална промяна на лихвените проценти, т.к. бяхме свидетели на доста промени на лихвите по кредити през изминалите месеци. Изрядността по даден кредит е много важна, т.к. във връзка с промените в ЦКР, кредитната история на даден кредитополучател не подлежи на премахване от регистъра, както беше до преди известно време. Вероятно е банките отново да занижат критериите си, като това предстои да се види.

 

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006070 .