Новини до 3 септември 2009 г.

Небанкови финансови институции

понеделник, 19 февруари 2007 / Прочетено 16088 пъти
 • Борсови посредници на Българска фондова борса-София - актуален списък на борсовите посредници на БФБ-София 

 • АВАЛ ИН АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, тарифа, търговия 

 • ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ ООД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, търговия с ценни книжа, доверително управление, други 

 • БРОКЕРС - ГРУП АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, търговия с ценни книжа, котировки, клиенти, други 

 • Булброкърс АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  капиталов пазар, покупка и продажба на акции, дилър на държавни ценни книжа,  инвестиционен посредник, анализи, котировки, е- търговия 

 • ЕВРОДИЛИНГ АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, тарифа, търговия   

 • ФАВОРИТ АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, тарифа, онлайн търговия на БФБ 

 • КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД  - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, финансов инженеринг, COBOS 

 • СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, услуги, пазарна информация 

 • Фико Инвест ООД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, капиталов пазар, управление на активи, компенсаторни платежни инструменти 

 • Еврофинанс АД - инвестиционен посредник  с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, капиталови пазари, котировки, е-транзакции, валутен коментар, акция на седмицата, борсови индекси 

 • ПОПУЛЯРНА КАСА- 95 - инвестиционен посредник  с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, услуги, инвестиции, бюлетин  

 • Бета Корп - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, услуги, инвестиции, бюлетин  

 • Първа финансово-брокерска къща –  лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ 

 • "КАРОЛ" АД - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, инвестиции  

 • "ЕВЪР" АД - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, акционери, международни пазари, вътрешен пазар 

 • "ГЛОБКО" ООД - разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ 

 • Загора Финакорп - Стара Загора - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, съхранение, управление, сделки с ценни книжа -

 • "Капман" АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ 

 • Елана Трейдинг АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, услуги, продукти, консултации 

 • "МИТЕВ И СИНОВЕ" ООД - разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, инструменти, ресурси, партньори

 • "МАКЛЕР-2002" АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ,  услуги, тарифа, общи условия 

 • "ДЕЛТА СТОК" АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, услуги, офиси, контакти 

 • "МАККАП БРОКЕРС" АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, услуги, документи, връзки, контакти 

 • "ЮГ Маркет" АД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН, разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, търговия с акции в реално време, Forex търговия в реално време 

 • "АНМАРТ" ЕООД - разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ. Фирмата представлява в България една от най-големите американски клирингови компании за електронна търговия с валута - Capital Market Services LLC 

 • "БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ" ООД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, услуги, офиси, контакти 

 • "ВАРЧЕВ ФИНАНС" ЕООД - инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, прогнози и анализи, услуги, контакти 

 • "Булфин Инвест" АД - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, информация, анализи, консултации 

 • "СТС ФИНАНС" АД - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение  за дейност като финансова къща по Наредба № 26 на БНБ, валутна търговия, акции и деривати, инфоцентър 

 • "ИНФОКОМ" ООД - разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, холдинг, решения, контакти

 • "РЕАЛ ФИНАНС" АД - лицензиран инвестиционен посредник с лиценз на КФН,  разрешение за дейност като финансова къща  по Наредба № 26 на БНБ, информация, анализи, консултации 

 • ИНТЕРЛИЙЗ АД - лизингова фирма, финансиране  на ново висококачествено оборудване

 • Индустриален холдинг България АД - придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества 

 • Счетоводно одиторска къща Експерт М ООД - Проверка и заверка на Годишни счетоводни отчети на предприятия. Комплексни счетоводни услуги. Управление на човешките ресурси. Данъчни консултации. Бизнес планиране и управление 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004712 .